Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10334

Feina institucional d’Alternativa per Pollença al 2013

0
0

Avui publicar un resum del que ha estat la nostra feina institucional aquest 2013, en solitari i de forma conjunta amb altres grups de l'oposició.

Les mocions d’Alternativa

Ple extraordinari de gener

- Els sis grups de l’oposició vam demanar tota una sèrie d’informació que consideram bàsica, un calendari de compliment de les mocions aprovades i no executades i igualment vam fer una bateria de preguntes per revisar l'estat del municipi i la feina feta per cada regidor.

Ple de gener

- Moció (signada també per PSOE, PSM i Esquerra) per millorar la participació ciutadana. Retirada per agilitzar els canvis. Ja hem fet una primera assemblea oberta.

Ple de febrer

- Moció relativa a l’auditoria demanant que es publiqui a la pàgina web de l’Ajuntament i que es realitzi un informe jurídic sobre l’auditoria per confirmar o no els possibles delictes que s’hagin pogut cometre i, si és el cas, denunciar-los als jutjats. Aprovada per unanimitat.

Ple de març

- Moció per evitar els desnonaments al municipi de Pollença. Aprovada per unanimitat.

Ple d’abril

- Moció per a la delegació de la resolució dels expedients sancionadors en matèria urbanística al ple. Rebutjada amb els vots del PP, Lliga, CiU i UMP i el vot a favor de la resta de grups.

Ple de maig

- Moció relativa a abandonar la fumigació amb herbicides. Aprovada amb els vots a favor d’Alternativa, PSOE, PSM, Esquerra i no adscrits i l’abstenció de la resta.

Ple de juny

- Moció en contra de l’avantprojecte de llei per a la racionalització i la sostenibilitat de l’administració local. Aprovada amb els vots a favor de Lliga, Alternativa, PSOE, CiU, PSM, Esquerra i Tomeu Fuster i abstenció de PP i UMP.

Ple de juliol

- Moció per l’aprovació de la concessió del títol de Filla Adoptiva de la Vila de Pollença a la Sra. Clara Hammerl. Aprovada per unanimitat.  

-  Aprovació, si escau, de la dedicació d’un carrer a la Sra. Margarita Comas Camps. Aprovada per unanimitat.

Mocions presentades conjuntament amb altres grups de l’oposició

Ple d’octubre

- Moció d’Alternativa, PSOE, UMP i Esquerra relativa a allargar la ruta de la Pedra en Sec fins a la Cala Sant Vicenç. Aprovada per unanimitat.

Ple de novembre

- Moció del PSM, Alternativa, PSOE, CiU i Esquerra per a l’inici d’un procés per a la sol·licitud de la declaració del Simulacre de Moros i Cristians com a festa d’interès cultural. Aprovada per unanimitat.

- Moció presentada pels grups municipals PSM, Alternativa i Esquerra sobre la sol·licitud al Consell de Mallorca de retirada d’obstacles de la carretera Vella de Lluc. Aprovada pels vots a favor d’Alternativa, PSOE, PSM, Esquerra i Malena i Tomeu de la Lliga. Abstenció del PP, CiU, UMP i en Martí de la Lliga.

- Moció presentada pels grups municipals Esquerra, Alternativa, CiU i PSM de rebuig al Pressupost General de l’Estat 2013 pel finançament injust previst per a les Illes Balears. Aprovada amb l’abstenció de PP i UMP i vot a favor de la resta de partits.

Ple de febrer

- Moció presentada per PSM i Alternativa d’adhesió de l’Ajuntament de Pollença a l’òrgan fundacional de la Xarxa de Municipis de les Illes Balears pel Ramon Llull. Aprovada amb l'abstenció del PP.

Ple de març

 Moció presentada per Esquerra i Alternativa en defensa de l’autonomia local.Aprovada per unanimitat.

 Moció presentada per Alternativa, PSOE, PSM, UMP i els dos regidors no adscrits relativa a la delegació de l’aprovació de les Bases de la contractació de la direcció artística del Festival 2013 de Pollença al Ple. Aprovada amb els vots a favor d’Alternativa, PSOE, UMP, PSM, Esquerra i no adscrits. Vot en contra de PP, Lliga i CiU.

Ple de maig

-  Moció del PSM (firmada per tots els grups de l’oposició (excepte CiU)) relativa a la implantació de la zona verda d’aparcaments al Port de Pollença. Aprovada per unanimitat amb una esmena per estudiar el tema per implantar la zona verda al 2014.

Ple de juny

- Moció presentada per PSM. CiU, Lliga, Alternativa i PSOE de rebuig a la implantació obligatòria del decret sobre el tractament integrat de llengües TIL als centres educatius. Aprovada amb els vots a favor de Lliga, Alternativa, PSOE, CiU, PSM, Esquerra i Tomeu Fuster i  l'abstenció de PP i UMP.

- Moció d'urgència sobre la defensa del fondeig gratuït a la punta de l'Avançada presentada per Alternativa, PSOE, CiU, UMP, PSM, Esquerra i Tomeu Fuster.Aprovada amb els vots a favor d'Alternativa, PSOE,CiU, UMP, PSM, Esquerra i Tomeu Fuster i l'abstenció de PP i LLiga.

Ple de setembre

- Moció presentada pels grups municipals PSOE, Alternativa, regidors no adscrits, Esquerra i PSM en relació al TIL. Aprovada amb l'abstenció d'UMP i el regidor del PP, en David Alonso.

Ple d'octubre

- Moció presentada pel PSM, Esquerra, Alternativa i regidors no adscrits relativa a la modificació de la Llei de Símbols de les Balears. Aprovada amb  8 vots a favor d'Alternativa, PSM, Esquerra, Tomeu Fuster, Lliga i CiU, 1 vot en contra del regidor del PP, en David Alonso,  5 abstencions de la resta de regidors del PP i UMP.

Ple de novembre

- Moció presentada per PSOE, Alternativa, PSM, Esquerra i regidors no adscrits de suport de l’Ajuntament a una educació de qualitat i contra l’aplicació del TIL i compromís dels representants municipals per defensar aquesta postura.Rebutjada en segona votació pel vot de qualitat batle: vots en contra de PP, Lliga i CiU. Abstenció d'UMP i vots a favor d'Alternativa, PSOE, PSM, Esquerra i no adscrits.

Al·legacions d’Alternativa

- Al Reglament de Règim Interior de la Residència Social de Santo Domingo.Al·legacions molt diverses a l'articulat del Reglament que van ser acceptades en gran mesura.

 - Al Pla Hidrològic. Demanam recuperar la figura de zones humides potencials i la seva corresponent cartografia tal com era a l'anterior esborrany del  Pla Hidrològic i restaurar al seu estat natural les zones humides que s'han alterat, impermeabilitzat mitjançant obres, o que han patit compactació o farciments, posteriors a la Llei d'Aigua de 1985. No han estat contestades.

- A l’ordenança reguladora del preu públic per assistència als concerts Festival internacional de Pollença. Proposàvem, amb la resta de grups de l'oposició, que el descompte pels residents a Pollença fos del 25% en comptes del 10% i contra el canvi proposat per l'equip de govern de què fos la Junta de Govern i no el ple de l'Ajuntament qui fixi els preus del Festival. Només va ser acceptada aquesta darrera al·legació.

A l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis assistencials del Patronat Social Santo Domingo de Pollença. Es van acceptar les nostres al·legacions que milloraven diferents articles de l'ordenança.

- A la sol·licitud de concessió administrativa de la terrassa i embarcador, formulada per  Capuccino Puerto Pollença. Demanam que sigui denegada  la sol·licitud i que es restauri el tram de costes afectat al seu estat natural i mediambiental original. Pendent de resoldre.

- A l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de celebració de matrimonis civils. Per mantenir la taxa actual i evitar una pujada d'un 100%. Pendent de resoldre.

- A l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus. Per invertir els doblers no en una petita rebaixa de les taxes sinó en un repartiment més just de les mateixes. Pendent de resoldre.

- A més estam fent feina per presentar en aquest moment al·legacions a l’ordenança municipal de seguretat i convivència ciutadana i al catàleg de patrimoni

*Nota: Podeu consultar totes les mocions al nostre web: http://alternativaperpollenca.com.

Hem començat a repartir el nostre Urxella de paper, al que ja hem arribat al número 29. El podeu llegir i descarregar a l'adreça. Al mateix trobareu un resum del 2013.

https://drive.google.com/file/d/0ByyuniOKtSjTaXdqOTdVYVplNjU1dU42X0p2SVJma09xTk4w/edit?usp=sharing


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10334

Latest Images

Trending Articles