Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10341

Cal començar a fer feina

0
0
Una vegada aprovada la moció sobre participació ciutadana als usos dels espais públics hem demanat a l'equip de govern començar a fer feina amb l'espai de la peixateria-quarter i fer una reunió amb el tècnic de medi ambient, que té l'experiència d'haver participat al procés participatius de l'Agenda Local. De moment no hem obtingut resposta ni al correu que els vam enviar ni quan el vam comentar a la tertúlia de la ràdio.

Actualment es troba en marxa el concurs d’idees per a la redacció del projecte bàsic i d’execució, estudi de seguretat i salut i projecte d’activitats de l’edifici municipal a la plaça.42.350 € (IVA inclòs). (Tota la informació a l’enllaç).

La data límit de presentació de proposicions és a final del mes de juny (no hi ha una data exacta ja que la convidada a participar no es va fer a tots els arquitectes els mateix dia). L’adjudicació del contracte es dictarà en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’obertura de les proposicions. El projecte bàsic s’haurà de lliurar 2 mesos després de la data d’adjudicació i el projecte d’execució en el termini màxim de 6 mesos després de la data d’aprovació del projecte bàsic.

Els criteris que es valoraran són

- Criteri econòmic 20%

- Criteri tècnic; característiques estètiques i de disseny 80%

A més de la mesa de contractació per a la documentació general i els criteris econòmics hi ha un jurat presidit per l'arquitecte en Rafel Balaguer i 5 vocals (quatre arquitectes i l’enginyer municipal).

Els criteris generals que l’Ajuntament va proposar són:

El solar té una superfície de 101 m2 i s’hi poden desenvolupar tres plantes. El solar és totalment edificable; per tant, l’edifici resultant tindrà una superfície construïda aproximada de 300m2

Planta baixa: oficina de turisme, magatzem, banys adaptats.

Planta pis: sala multifuncional.

Planta porxo: sala multifuncional

Es podran proposar alternatives de distribució del programa a les diferents plantes, es valorarà la flexibilitat funcional de l’edifici.

L’edifici ha de complir el decret 110/2010 de millora d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. El preu d’execució material estimat del projecte és de 600.000 €

Posteriorment es va enviar als arquitectes la proposta de la Plataforma "Un tèntol per a la pescateria"

 

A més a més davant la informació pública de la revisió i adaptació del PGOU de Pollença, la Plataforma ha iniciat la recollida d’al·legacions individuals, amb l’objectiu de demanar la preservació de la Pescateria i la seva inclusió dins del Catàleg d’edificis protegits. Podeu baixar l'al·legació, imprimir, emplenar i deixar-la a l'Ull Viu (Antoni Maura, 7) o a La Merceria (Carrer Monti-sion, 3). Vos agrairem faceu arribar aquesta informació als vostres coneguts.

També faran un col·loqui el divendres 20 de juny a les 20:30 h. al Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10341

Latest Images

Trending Articles