Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10345

Falta d’objectivitat an es diari Menorca?

0
0

Es passat diumenge, a sa secció anomenada “El ascensor” des diari Menorca, vaig aparèixer amb una fletxa per avall. Es motiu era que havia qualificat an es diputat Nel Martí de macarra prepotent. Segons es diari Menorca qualificar de macarra prepotent a un diputat és censurable i, en canvi, que un diputat actuï dins es Parlament com un macarra prepotent no ho és. Certament, sembla que es criteri utilitzat no és massa objectiu ni lògic.

Es diari Menorca, des de sa seva fusió, segons sa meva opinió, actua amb una doble vara de mesurar. Des des meu punt de vista s’està escorant cap a l’esquerra. Poc a poc ha deixat de ser es diari de tots per ser es diari d’alguns. De fet, sol ser molt condescendent amb allò que fan ses esquerres i és especialment rigorós amb lo que fa es Partit Popular i molt estricte, especialment, amb lo que faig jo, com s’ha pogut veure en aquest cas i en molts d’altres anteriors.

Fa unes setmanes me vaig donar de baixa com a subscriptor des diari Menorca, sent conscient de ses conseqüències negatives que açò podria tenir. Ho vaig fer a resultes d’una informació sobre s’Associació Familiar de Balears (AFA), de sa qual vaig ser es seu delegat a Menorca. Una notícia que era absolutament falsa. Una informació que conec de primera ma i que, de dalt a baix, estava plagada d’inexactituds i de falsedats flagrants. A pesar d'explicar de forma clara, concisa i concreta sa veritat, incomprensiblement es diari s’ha negat a rectificar i s’ha estimat més mantenir en s’error i sa mentida an es seus lectors.

Un altre exemple. Fa uns mesos, un grup de docents des IES Joan Ramis i Ramis me va demandar per entendre que un article meu, publicat as diari El Mundo, havia conculcat es dret a vaga. Increïblement, de forma immediata, vaig aparèixer a sa secció “El ascensor” amb una fletxa per avall. En canvi, fa uns dies es jutge no va admetre a tràmit aquesta demanda i ni vaig aparèixer amb una fletxa per amunt ni es grup de docents va rebre una fletxa per avall. Tota una demostració d’imparcialitat.

He de dir que, malauradament, aquest no és es diari Menorca de sempre. Ha perdut bona part de s’equanimitat i tota s’objectivitat que sempre l’havien caracteritzat. Un diari que, en es meu cas, me demostra una total animadversió cap a sa meva persona. I açò és perfectament comprovable: mai sortirà res en positiu, i sempre en negatiu. No vull dir que en es diari Menorca no hi hagi bons professionals. Seria fals afirmar açò, però sí que és cert que determinats periodistes, com és es cas den David Marqués, han demostrat en diferents ocasions una falta total de professionalitat i s’han valgut de falsetats per fabricar notícies amb s’únic objectiu de perjudicar-me a jo i a nes Partit Popular.

En qualsevol cas, es diari Menorca és lliure, faltaria més, de mantenir sa seva línia editorial i d’escorar-se cap a l’esquerra, com també ets altres som lliures de poder-ho criticar. Afortunadament i gràcies a ses noves tecnologies i ses xarxes socials, ningú té es monopoli de s’informació i tots podem opinar amb llibertat.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10345

Latest Images