Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10533

Sancions d'una ordenança que cal retirar

0
0

Com us vam informar l'equip de govern va recollir el nostre suggeriment d'ampliar el termini d'exposició pública de l'ordenança de seguretat i convivència que es va aprovar per unanimitat al darrer ple. Ara podeu presentar al·legacions fins el 17 de febrer (sobre com podeu presentar al·legacions). Estaria bé que ara l'equip de govern també recollís la nostra petició de retirar aquesta ordenança.

A l'enllaç teniu l'ordenança

 

Aquesta és una taula-resum de les infraccions i sancions de l'ordenança


Títol

Infracció

Sanció

ATEMPTATS CONTRA LA DIGNITAT DE LES PERSONES

Actes discriminatoris de contingut sexista, xenòfob, homòfob, racista...; sobretot dirigit a col·lectius vulnerables; assetjament en grup.

De 120 a 1500 euros

DEGRADACIÓ VISUAL ENTORN URBÀ

Grafits i pintades

Fins a 3000 euros

APOSTES

Apostes amb diners o béns i joc del triler

De 750 a 3000 euros

 

ÚS INADEQUAT DE L'ESPAI PÚBLIC PER A JOCS

Jocs de pilota, jocs amb malabars, acrobàcies amb patins, monopatins o bicis...

Fins a 1500 euros

 

ÚS INADEQUAT DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Incompliment de les normes d'us de les instal·lacions esportives

Fins a 1500 euros

 

ALTRES: MENDICITAT

Mendicitat passiva o activa

Avís

De 120 a 3000 euros

o Sessions d'atenció a Serveis socials

NECESSITATS FISIOLÒGIQUES

Defecar, orinar, escopir

Fins a 1500 euros

CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES

Consum d'alcohol i circumstàncies relacionades

Fins a 750 euros

 

COMERÇ AMBULANT NO AUTORITZAT

Venda ambulant sense llicència d'aliments, begudes i altres productes.

Fins a 750 euros

 

SERVEIS NO AUTORITZATS

Realització i prestació de serveis de tarot, massatges, trunyelles, tatuatges...sense llicència

Fins a 750 euros

 

ÚS IMPROPI DE L'ESPAI PÚBLIC

Acampar; estacionar caravanes més de 48 hores; treure tassons fora del bar; encendre focs o fogons.

Fins a 1500 euros

 

ACTITUDS VANDÀLIQUES

Causar danys, alteracions o fer ús indegut de: mobiliari urbà, arbres, plantes, parcs, jardins, fonts, animals...

Fins a 1500 euros

 

ALTRES: CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

Pertorbar el descans amb aparells sonors, alarmes, obres, música, coets, cants, crits

Fins a 1500 euros

 

Música al carrer, sense autorització prèvia

Fins a 750 euros

ALTRES: PLATGES

No seguir les indicacions de cartells, banderes, socorristes; usar sabó a les dutxes i dur animals de companyia

Fins a 1500 euros

CONDUCTES OBSTRUCCIONISTES

Negativa o resistència al control, a facilitar informació; incompliment d'ordres...

Fins a 3000 euros

Articles anteriors

"Argumentant contra l'ordenança de seguretat i convivència"

-  Argumentant... 2

 Ordenances com la de Pollença s'han presentat a altres municipis i han trobat una important contestació social, per exemple:

Cerdanyola:

 

 Vilafranca del Penedès

 

Palma

 

 

 Barcelona:


 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10533

Latest Images

Trending Articles