Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10530

El PP passa de la Gola i l'Albufereta

0
0
Normal021MicrosoftInternetExplorer4
Al ple de setembre vam fer  precs i preguntes en relació amb les zones humides de la Gola i la Reseva Natural de l'Albufereta que van ser contestades al darrer ple ordinari d'octubre.
 
Qualsevol projecte de fer feina al turisme ornitològic o de natura passa per la zona humida de la Gola i la Reserva Natural de l'Albufereta però amb el PP al govern el que hem vist és com s'han carregat el projecte del Centre de Turisme Ornitològic de la Gola i han retallat de forma brutal els mitjans dedicats als espais de natura. La preocupació del PP municipal a aquest temes queda palés a les respostes, uan demostració de més de que el tema de  les rutes ornitològiques té més de propaganda que de projecte seriós

Precs.

- Demanam que es tingui cura i es recuperin els arbres amb els que es van reforestar la part de la zona humida de la Gola propera a la carretera. La falta d'aigua i protecció ha fet que la majoria dels mateixos en aquest moments es trobin en una situació precària.

Segon el batle la majoria són morts, va afegir que la reforestació que es va fer sense tenir en compte l'Ajuntament.

Encara que sigui cert que no es va contar amb l'Ajuntament per fer aquesta repoblació pensam que això no és excusa per haver tengut cura d'aquests arbres.

PREGUNTES

 En relació a la Reserva Natural de l'Albufereta:

A. Ha estat informat l'Ajuntament sobre el cessament de la directora de la Reserva Natural produït el passat 18 de juliol?

No

B. Ha estat informat l'Ajuntament de la supressió de la plaça de director/a de la Reserva Natural la qual s'ha unificat sota la del director del Parc Natural de s'Albufera, amb tot el que això suposa?

 No

C. Considerant que dins enguany no s'ha convocat cap reunió de la Junta Rectora de la Reserva (quan el seu reglament n'estableix una dins el primer trimestre de l'any), ha demanat l'Ajuntament a través de la seva representant la convocatòria de la mateixa?

D. Vist que la Conselleria de Medi Ambient, hores d'ara, no ha presentat la memòria del 2012 ni el pla d'actuacions pel 2013, ha efectuat l'Ajuntament cap demanda o queixa al respecte?

La brevetat de les respostes és proporcional a l'interés que ha mostrat l'Ajuntament en referència a la Reserva Natural de l'Albufereta o sigui mínima.

Al ple d'octubre vam registrar aquesta pregunta que esperam ens responguin al ple d'avui:

Normal021MicrosoftInternetExplorer4

Què passarà amb el Centre de Turisme Ornitològic de la Gola? L’obrirà la Conselleria, l’obrirà l’Ajuntament? Quins dies amb qué horari?
 

 

I al ple d'avui demanam per la reserva natural de l'Albufereta:

Normal021MicrosoftInternetExplorer4

- Ja han obtingut resposta a la seva petició de la reunió de la Junta Rectora de la Reserva ?

  - Ja han rebut la memòria del 2012  el pla d'actuacions pel 2013?

- Què opinió le mereix a al regidora de medi ambient el cessament de la directora de la Reserva Natural produït el passat 18 de juliol?

 

 

Avui us esperam al ple de verd.

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10530

Latest Images

Trending Articles