Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10840

La problemàtica de l'habitatge

0
0
Normal021MicrosoftInternetExplorer4

Arran de les notícies relatives a la mancança d'habitatge aparescudes en els mitjans de comunicació en els darrers dies (veure article ültima Hora), des d'Alternativa volem fer una sèrie de consideracions.

1-L'especulació immobiliària i turística que patim a Pollença ha fet i fa que no sigui fàcil trobar habitatge de lloguer, i lloguer econòmic encara menys, ni ara ni fa anys i precisament per aquest motiu moltes persones de Pollença han acabat vivint a altres municipis veïns.

Anys de bombolla immobiliària han fet mal a la idea de llogar habitatge: el relat induït des de la banca i els poders públics que no s'era ningú si no es comprava, anys de polítiques públiques miserables en habitatge, l'associació per part de molts possibles arrendadors que llogar equival a maldecaps i val més tenir-ho buit, cap intenció per part dels governs municipals de promoure el mercat de lloguer ni d'assegurar el lloguer social... I a més, amb la demanda turística d'aquestes temporades récord i l'afany de guany ràpid i molt rendible que suposa llogar cases per setmanes ha fet que sigui una odissea poder llogar un pis, no només pels treballadors de temporada, sinó també i especialment pels residents de Pollença.

2-La qüestió de l'habitatge no ha tengut l'atenció política que mereix, sent com és un tema tan bàsic i problemàtic, i no s'hi han dedicat tots els esforços que faria falta. Ara mateix, a banda de concedir ajudes puntuals i concretes als usuaris dels Serveis Socials que ho requereixin, poca cosa es fa. No hi ha cap política municipal activa en aquest àmbit.

A Pollença hi ha 15 habitatges de lloguer de l'IBAVI, situats al Port de Pollença. D'aquests, n'hi ha 11 d'ocupats, 3 pendents d'adjudicar i 1, que està adaptat per persones amb mobilitat reduïda, que està buit. https://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=246&cont=11271

3-Des d'Alternativa, a nivell institucional hem fet diverses propostes:

-pel març del 2013 vàrem dur a Ple i es va aprovar una moció per evitar els desnonaments al municipi, que anava en la línia de fer totes les gestions possibles de mediació per evitar els desnonaments i, si aquests es donaven, garantir el reallotjament digne dels afectats. (http://alternativaperpollenca.com/IMG/pdf/mocio_desnonaments.pdf)

-a la rebaixa de l'IBI que va dur a terme l'equip de govern amb ajuda de la dreta pollencina a finals de 2015, vàrem criticar i fer al·legacions a la rebaixa, que pel fet de ser generalitzada, era regressiva i que només es prestava atenció a un sector concret: el dels propietaris. Vàrem recordar que tenir una propietat no és un obligació mentre que tenir un lloc per viure sí que ho és. Per això consideràvem, que s'havien de plantejar ajudes per l'accés a l'habitatge en règim de lloguer. http://alternativa.balearweb.net/post/124987 http://alternativa.balearweb.net/post/124544

-als pressuposts del 2016 várem fer una proposta, que finalment s'hi ha introduït amb una partida de 1.500 euros per «estudi sobre l'habitatge social al municipi». La nostra proposta demanava encarregar un estudi de quina és la situació de l'habitatge a Pollença, especialment pel que fa al lloguer (oferta, demanda, preu mitjà...), perquè tenint un bon anàlisi objectiu de la situació es poden planificar polítiques. S'hauria de crear un registre de demandants de lloguer social perquè si s'han d'impulsar polítiques actives d'habitatge, s'ha de visibilitzar el problema. En funció de la diagnosi, s'ha de dissenyar una política de foment de l'habitatge de lloguer, ja sigui per la via de recàrrecs i bonificacions, per la intermediació de l'Ajuntament entre els que lloguen i els que volen llogar, afavorint la rehabilitació de les múltiples cases abandonades de dins el municipi... http://alternativa.balearweb.net/post/125188

 

4-Finalment, recordam que després de rescatar amb milers de milions de diners públics a entitats financeres privades, de no nacionalitzar-les, l'Estat va crear una entitat, la SAREB (Societat de Gestió d'Actius procedents de la Reestructuració Bancària) per comprar tots els actius tòxics de la banca. Va rebre, per valor de 50.000 milions d'euros, 200.000 actius dels quals un 20% són actius immobiliaris. Això implica que hi ha disponibles devers 100.000 habitatges buits (que per tant no estan complint la seva funció social), que a més han estat pagats amb els impostos de tots. A Pollença en tenim 11 disponibles (5 a Pollença i 6 al Port), segons el mapa (http://www.lasarebesnuestra.com/trozomapa.php?ciudad=baleares) de la campanya «La Sareb es nuestra», promoguda per l'Obra Social de la PAH, en que se'n publiquen les adreces animant a ocupar aquestes vivendes buides i s'hi inclou un manual (http://www.lasarebesnuestra.com/guia.html#bookmark1) per dur a terme aquestes ocupacions.

 Ferrán Aguiló

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10840

Latest Images

Trending Articles