Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
People Here Also Viewed:
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10937

Perquè se solucionin problemes reals a persones reals

0
0

 

Necessitats d'ajuda

Moltes persones haureu vist cartells repartits pel poble i potser us haureu demanat d’on surt aquesta iniciativa. Idò bé, intentarem explicar-ho.

El passat mes de març, totes les entitats de Sant Jordi vàrem ser convocades a una reunió a petició de l’Associació de Veïnats. Una de les finalitats de la reunió era posar en comú la feina que feim les diferents associacions i tenir un punt de trobada i comunicació.

Per poder mantenir aquest intercanvi d’informacions, acordàrem reunir-nos una vegada al mes.

Un altre dels temes que es tractà fou el de les necessitats que tenim al poble i de quina manera, sense comptar amb les institucions, podem posar en marxa iniciatives útils. És a dir, que solucionin problemes reals a persones reals. I tot això, sense recursos econòmics ni el suport de les institucions públiques (que amb l’excusa de la crisi, desatenen gran part de les necessitats socials).

Es xerrà de la quantitat de gent que hi ha a l’atur i, per altra banda, de la quantitat de gent que necessita ajudes puntuals. Pensàrem que seria bo posar en marxa una “borsa” de voluntariat, ja que, la gent que té temps disponible podria donar una mà a altra gent i així es cobririen dues necessitats: la persona voluntària es sentiria útil i es mantendria activa, i al mateix temps, la persona que rep ajuda se sentiria molt agraïda.

Voluntariat

Per tal que aquest servei pugui arribar a tothom, també es crea una “borsa” de persones que demanen ajuda. Les ajudes no poden ser econòmiques i han de ser puntuals.

Les maneres d’ajudar poden ser moltes i molt variades: des d’ajudar a una persona major a anar a fer la compra fins a donar classes de suport a qualque infant.

Totes les ofertes de voluntariat i les demandes d’ajuda es centralitzen a la biblioteca, gràcies a la disposició de la bibliotecària, que s’ha volgut afegir a aquest grup de treball en xarxa format per les entitats del Poble: Associació de Veïnats, Club Prat de Catí, Club Esportiu de Sant Jordi, Associació de la 3a edat, Parròquia, CEIP de Sant Jordi i la seva AMIPA.

Així que ja ho sabeu, tant si us voleu oferir per donar una mà com si necessitau que algú us ajudi, telefonau!!

Junta Directiva de L’AMIPA del CEIP de Sant Jordi


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10937

Latest Images

Trending Articles