Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10339

Fer les coses bé al Festival

0
0

NOTA DE PREMSA CONJUNTA. ALTERNATIVA, PSOE,UMP, PSM i no adscrits

Els grups Alternativa, PSOE, UMP, PSM i no adscrits denunciam la irresponsabilitat del batle que pretenia contractar al senyor Valent com director del Festival saltant-se la llei, mitjançant un negociat per exclusivitat amb informes tècnics contraris, i li exigim que cumpleixi el que marca la llei, convidant a altres dues empreses o artistes consensuats al negociat. També demanam que el contracte sigui només per l'any 2013, ja que consideram que pel 2014 i 2015 es poden fer les coses ajustades a la llei i amb  temps, fent un contracte negociat amb publicitat o un concurs públic.

_______________________________________________________

Com recordareu, després de tota la polèmica que va sorgir sobre la gestió del Festival del 2012 en el mes de març s'ens va convocar a una reunió amb el director del Festival, en Joan Valent,  sense aportar-nos cap documentació i amb menys de 24 hores d’antelació,  el que va provocar la no assistència  a la reunió dels regidors d'Alternativa, PSOE, UMP, PSM  Esquerra i els dos regidors no adscrits, i que mostréssim públicament el nostre malestar amb la manera d’actuar del batle. En aquell moment li vam demanar, que s'ens convoqués a una reunió en temps i forma per explicar-nos la nova documentació presentada pel Sr. Valent i l’informe tècnic al respecte.

La reunió que demanàvem mai es va fer i des d'aquell moment el batle ha anunciat en diferents ocasions la seva decisió unilateral de contractar a Joan Valent com a director del Festival pel que resta de legislatura i amb la possibilitat de prorroga pel 2015.

Amb aquesta intenció el batle va presentar a la darrera Junta de Govern (el passat dimarts, 21 de maig) un plec de condicions per fer el contracte citat mitjançant un negociat sense publicitat al qual només es convidava a Joan Valent (això només es pot fer quan tan sols existeix un professional a qui es pugui encarregar la prestació del servei). A petició del regidor d'Alternativa, present a la Junta de Govern, es va retirar el plec pel seu estudi i per fer aportacions per part dels grups de l'oposició. Va ser llavors quan s'ens van facilitar els informes d'intervenció i secretaria de l'Ajuntament on indiquen, com és lògic, que no està acreditada  l'exclusivitat del Senyor Valent per fer aquesta feina i que per tant cal convidar a altres dos professionals al negociat.

Evidentment en aquest moment el senyor Valent parteix amb una gran avantatge en aquest contracte negociat, ja que fa mesos, seguint les instruccions del batle, fa feina amb l'organització del Festival 2013. Per això els partits de l'oposició (excepte CiU) hem demanat al batle que el procediment negociat sense publicitat es faci convidant a altres empreses o artistes, tal i com marca la llei, amb capacitat real de fer la feina, i havent consensuat aquestes convidades per evitar fraus -convidades només per cobrir l'expedient-. També hem demanat que el contracte sigui només pel 2013, ja que consideram que pel 2014 i 2015 es poden fer les coses ajustades a la llei i amb temps suficient, per tal de fer un negociat amb publicitat o un concurs públic.

A més a més, hem proposat tota una sèrie de millores al plec de condicions com: incloure el programa del festival valorat per una comissió d'experts, control de les entrades, que la supervisió del personal i mitjans tècnics aportats per l’Ajuntament sigui feta pel mateix Ajuntament,  que sigui l’Ajuntament que controli i fiscalitzi tot el que faci referència a qüestions econòmiques del festival...

Tot plegat deixa en evidència la forma totalment irresponsable amb la qual ha gestionat el batle aquest tema, deixant passar els mesos i ara, un mes i mig abans de començar el Festival, presenta uns plecs de condicions que incompleixen la llei de contractes pel que fa al tema de l’exclusivitat, la qual cosa posa en perill la celebració del Festival per aquest any. Esperam que d'una vegada per totes el batle abandoni aquesta forma de gestionar autoritària i cerqui el consens que li demanam tan necessari a aquest i a altres temes.


 31 articles anteriors sobre el Festival. 

L'exclussivitat que negociaren en març no és possible, ara cal rectificar i fer les coses bé. 

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10339

Latest Images