Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10332

Darrer decret de parts i quarts

0
0
Alternativa denuncia el darrer decret de l'anterior batle, Tomeu Cifre, de nomenament d'una tresorera accidental, com un cas de parts i quarts, i consideram una prioritat del nou govern la regularització del personal municipal.

_______________________________________________________________

El darrer dia com batle en funcions, el passat divendres 12, en Tomeu Cifre va fer un decret per nomenar una auxiliar administrativa com tresorera accidental amb efectes al 9 de juliol de 2015. No és la primera vegada que l'anterior batle té el que consideram un tracte de favor amb aquesta funcionària. Al ple de gener d'enguany ja vam demanar la rectificació d'un decret de batlia que va atorgar una productivitat extraordinària de 2.400 euros a aquesta mateixa funcionaria, per recuperar la feina que no havia fet estant de baixa. Situació que, a més, es repetia ja que a aquesta mateixa funcionària ja se li va pagar en la passada legislatura un complement específic, que va ser denunciat i que va ser declarat nul pel Tribunal.

L'actual tresorer de l'Ajuntament es jubilarà el 9 de juliol i no consideram que nomenar una tresorera accidental fos tan urgent i inajornable com per fer un decret el darrer dia de batle en funcions. Hauria d'haver estat el nou equip de govern qui s'encarregàs de fer el procés per cobrir la plaça. Demanam l'anul·lació d'aquest decret i que la plaça de tresorer sigui coberta mitjançant una promoció interna, en què tots els funcionaris de l'Ajuntament que hi vulguin accedir, puguin tenir les mateixes possibilitats.

Una de les feines del nou equip de govern és regularitzar els llocs de feina de l'Ajuntament i acabar de fer la relació de llocs de feina tant dels funcionaris com del personal laboral.

 


 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10332

Latest Images