Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10341

Ple ordinari de febrer 2015

0
0

Arriben les eleccions primaverals tornam a escoltar parlar de transparència, de participació... Els partits se'n tornen a recordar de comunicar-se amb els ciutadans per internet... Floreixen noves candidatures... Després arriba l'hivern de la legislatura i tot es marceix. Per a Alternativa no hi ha estacions diferents. Continuam fent el que hem fet tota la legislatura informar als ciutadans de forma completa dels acords del ple.

Demà dimarts sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE, a les 20,00 hores a la Casa Consistorial. Podeu assistir, escoltar-ho per Ràdio Pollença o seguir la votació al nostre perfil de facebookEn principi a Alternativa hem decidit ja no presentar cap moció, esperam poder executar les nostres propostes a la propera legislatura des del govern.

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost de la Corporació, i plantilla, de l’exercici 2015.

Com ha passat des de que PP&PI tenen majoria no s'ha cercat cap tipus de consens amb els grups de l'oposició. Esperam que els ciutadans al mes de maig votin per altra forma de governar en la que tots podam participar de forma més activa.

A l'enllaç podeu consultar la documentació del pressupost. ///// Organismes autònoms

A l'enllaç podeu consultar la documentació de la plantilla.

Entre les inversions destaquen algunes partides noves com; Pèrgoles estacionament taxis i autobusos 60.000 euros o una partida per tenir la possiblitat de comprar l'Arxiu Bestard 5.000 euros.

Se segueixen assumint despeses que corresponderien a la Conselleria d'educació; Substitució panells metàl·lics escoles 14.000. Obres Pavimentació Pati Joan Mas 75.000

Per inciar el projecte de rehabilitació Capitol s'han pressuposta 60.000 euros.

Es torna a posar 3000 euros per a la col·locació de fonts que no es va fer al 2014.

A més a més:

Dotació Serveis Urb. Gommar 30.000

Climatitzacions i adequació Museu 5.000

Equipaments àrea esports 20.000

Mobiliari Festival 70.000

Mobiliari Casa Consistorial 12.000

Mobiliari urbà i Parcs infantils 40.000

Mobiliari.Casal Ca'n Llobera 20.000

Adquisició vehicle Policia 24.000

Expropiacions PGOU 100.000

Mòdul factura electrònica ABSIS 24.000

Terminal Pagament rebuts, taxes i tributs 40.000

Equips radiotelecomunicacions 12.000

Pista multifuncional Port 5.000

 

2.- Rectificació error material d’acord plenari, de data 29 de novembre de 1998, d’acceptació de terrenys destinat a vial públic (veure acord).

Un tema que ve d'un acord adoptat pel ple el 29 de novembre 1998, on s'acceptava  la cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament del terreny destinat a vial en el PGOU local, concretament per a la prolongació del c/ Camila Pers en la seva confluència amb el c/ Cecilio Metelo, possibilitant d’aquesta manera que la parcel·la veïna fos edificada. Se li assignà al terreny objecte de cessió una superfície de 143m2 i ara s'ha pogut comprovar que la vertadera superfície del terreny objecte de cessió és de 107m2.

3.- Modificació de l’acord aprovació provisional del Catàleg de Protecció d’edificis d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic del terme municipal de Pollença (veure acord)

Al ple d'octubre de 2014 el ple va aprovar inicialment el Catàleg aprovat amb els vots a favor de PP, PI i UMP abstenció del PSOE  i vot en contra de PSM, Esquerra i nostro.  Un catàleg de patrimoni mutilat sense l'antiga fàbrica Can Morató, sense Can Franc, sense l'Hotel Formentor... VERGONYÓS. De les 21 al·legacions que haviam presentat es van estimar 5, una altra parcialment.

Ara a un informe tècnic elaborat per l’arquitecte municipal,en Rafel Balaguer, s'indica que immobles situats en la primera línia del Port de Pollença i inclosos en el Catàleg al limitar-se el seu aprofitament, com a conseqüència de la protecció assignada a dits immobles, poden donar lloc a indeminitzacions i que cal estudiar i ponderar la sostenibilitat econòmica de la seva inclusió en el Catàleg. Per altra banda s'eleva dins termini l’expedient complet a Patrimoni del Consell Insular de Mallorca per a la seva tramitació, garantint d’aquesta manera la protecció de la resta d’element del catàleg. I es consulta el tema de les indemnitzacions en referència als immobles indicats; Can Qués U-112, Can Morató U-114, Can Mena U-117, Ca l’Adroguer U-120, Can Tugores U-124

4.- Moció presentada pel grup del PSOE per a la gestió i regularització turística de les estades turístiques vacacionals excloses de la Llei 8/2012, de 19 de juliol. (veure moció)

Sobre aquest tema hem publicat un bon grapat d'articles al bloc: 

Tornem amb les vivendes vacacionals

Prohibit llogar

I torna la polèmica amb els lloguer turístic dels apartaments (II)

I torna la polèmica amb els lloguer turístic dels apartaments (I)

5.- Propostes / Mocions d’urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes”

La qual cosa us comunico per al vostre coneixement i efectes oportuns.

 Ferrán Aguiló

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10341

Latest Images