Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10334

Organització del taller participatiu d'avui. FEIM POBLE!

0
0
Aquesta és l'organtizació del taller d'avui ,a les 18,00h al Centre Cultural de Pollença per fer, de manera participada, un diagnòstic col·lectiu de l'estat del municipi, per cercar propostes iper debatre quines línies prioritàries hauria de tenir un govern d'esquerra rupturista.
 
El futur està a les nostres mans volem que us organitzeu, que participeu i que faceu propostes en torn a Pollença  i formar part del canvi necessari que cal impulsar a les eleccions de mai. Els vells partits jeràrquics s'enfonsen i entre tots hem de contruir l'alternativa.  Pollença és el nostre entorn proper i ningú millor que nosaltres, els ciutadans, podem saber que falla i que s'ha de canviar i per això hem de possar mans.

Així que us esperam a tots avui 

ORGANITZACIÓ DEL TALLER PARTICIPATIU: FEIM POBLE!

Què farem?

-Diagnòstic: estat del municipi

-Propostes

-Prioritats de govern municipal d'esquerres

A l'arribar cal inscriure-se a un grup temàtic cada torn

PRIMER-

Dos torns. En cada torn, la gent es dividirà en 3 grups que corresponen a una àrea temàtica concreta en la què s'hauràn incrit en arribar.

1r torn: administració i participació ciutadana/ drets socials/ urbanisme i mobilitat

2n torn: medi ambient/ economia/ educació, cultura i esports

Cada grup té un dinamitzador. Els grups fan el seu diagnòstic de l'àrea.

-Posen de relleu les principals mancances o debilitats o omissions...- Les mancances que acordin les apunten a unes cartolines.

Per facilitar la deliberació:

-es mostra en un cartell quins àmbits concrets inclou l'àrea

-es dóna un full per apuntar-ho individualment, abans de fer la posada en comú.

SEGON

Plenària. S'exposen (penjant-les a la paret) les mancances de cada àrea i s'expliquen, si fa falta.

Torn de paraules: per fer més aportacions en les mancances d'altres àrees a les que no s'ha anat.

TERCER-

Individual. Es reparteixen uns fulls amb una graella perquè cadascú assigni puntuacions a les mancances segons gravetat/importància/urgència.

1-Molt greu 2-Greu 3-Poc greu

-Li donen una puntuació general a la gestió de l'àrea per part de l'Ajuntament- Entre 1 i 5. **

** PUNTUACIÓ DE L'ÀREA

1-L'estat de l'àrea està fatal. La seva gestió és un absolut desastre.

2-L'estat de l'àrea està malament. La seva gestió deixa molt que desitjar, s'hi ha de fer molta feina.

3-L'estat de l'àrea és regular. La seva gestió també ho és, hi ha prou feina a fer.

4-L'estat de l'àrea és prou bona. La seva gestió és acceptable, tot i que es podrien fer algunes coses.

5-L'estat de l'àrea és bona. La seva gestió també, no és necessari fer res, o en tot cas, només alguns petits detalls.

QUART-

Es fan grups: un per àrea temàtica, i cadascú va al que més l'interessa.

Aquests grups pensen propostes per superar les mancances o debilitats de la seva àrea. Les apunten en cartolines.

CINQUÈ

Plenària. Cada grup exposa (penjant-les) les seves propostes i les explica, si fa falta.

Torn obert darrera cada exposició, per aportacions externes.

SISÈ

Conclusions i clausura.

 
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10334

Latest Images

Trending Articles