Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10339

PRESSUPOSTS 2015:

0
0

D<ubtes, errors i altres vergonyes!

No ens agraden les frases fetes i ens hagués agradat allunyar-nos del tòpic on els membres de l'oposició han de mostrar-se crític amb qualsevol cosa que faci o proposi l'equip de govern però amb els pressuposts presentats per al 2015 a l'Ajuntament de Llucmajor ens ha estat impossible fer ni una cosa ni l'altra. Els pressuposts que s'han presentat no s'aguanten, estan agafats amb pinces o podríem utilitzar el sempre gràfic “el paper ho aguanta tot”.

Per suposat, d'aquests pressuposts ha desaparegut tota l'alegria i el triomfalisme de discursos anteriors fets pel Batle i s'ha vist substituïda per la realitat, dura i complicada, que pateix l'Ajuntament de Llucmajor.

Aquest pressuposts estan plens de dubtes, errors i altres vergonyes. La qual cosa suposarà una herència enverinada per als que hauran de gestionar-los a partir del maig del 2015.


Dubtes

Aquests pressuposts contenen una quantitat important de dubtes. Dubtes raonables i fonamentats en dades objectives que posen en perill el seu compliment. Per començar i com exemple, es preveu una important augment en impost de construcció quan si bé el sector a nivell estatal repunta després de tocar-hi fons, a nivell municipal encara es disposa d'un stock important d'habitatges sense vendre que posa en entredit, per el moment, l'augment de noves construccions. Refinançament del deute, si bé és una mesura que té el nostre suport des del primer moment, a l'hora d'aprovar els pressuposts, aquesta operació no ha estat encara autoritzada pel Ministeri d'Hisenda. Sense aquesta autorització tot els pressuposts quedaran en paper banyat. És necessari l'elaboració de la relació del lloc de feina per fiscalitzar convenientment la partida de personal. Elaboració de la relació de lloc de feina que s'està demorant més del que s'esperava en un inici sense tenir clares les causes. Plusvàlues, es té constància d'importants compra-vendes d'establiments hotelers al municipi sense que hagi entrat l'import de la plusvàlua a la caixa municipal, una quantitat d'ingressos prou important com per que el nostre Ajuntament no l'hi posi el fil a l'agulla. Hores de la policia local. En pressuposten 124.000, quan enguany heu gastat el triple. O no compliran amb el pressupostat, o si tenien la solució per reduir aquest import no entenem la raó per la qual no s'ha aplicada fins ara. Recollida i tractament de fems. És una demanda històrica nostra, amb dubtes encara no aclarits. L'import recaptat mitjançant les taxes de recollida i tractament de RSU supera el cost real del servei. I que dins aquesta taxa s'estan incloent serveis que no pertocarien, com la neteja viària. Supòs que el silenci oficial, fa més de dos anys que demanam informació al respecte, vol dir que no anam massa errats. Aportació de l'estat, aquí la culpa no és tota de l'equip de govern popular, la poden compartir amb el Govern a Madrid, hem començat el 2015 sense saber quina és l'aportació de l'estat en els comptes municipals, i tenint en compte que aproximadament el 20% dels ingressos provenen d'aquesta partida, és un gran dubte a afegir a les abans esmentades.


Errors

Si en les anteriors els donam el benefici del dubte i esperam que els càlculs finalment es confirmin, ara obrim una segona categoria on sense dubtar-ho apuntam cap el PP de Llucmajor i els acusam de mala gestió.

Multes urbanístiques, han demostrat desídia, poques ganes de posar ordre al tema urbanístic. La realitat és que s'ha recaptat molt menys que l'any passat. Al 2013, 358.000 euros, i al 2014 tot estirant arribarà a 120.000 euros, una tercera part. Aquí no poden compartir la responsabilitat, és tota seva. Han preferit mirar a un altra banda que posar-hi solució. La disciplina urbanística no interessa al PP de Llucmajor, és molt més rendible electoralment fer els ulls grossos i deixar passar el temps i prescriguin les infraccions. Municipis mallorquins molt més petits i amb menor febre urbanitzadora recapten 10 vegades més en aquest concepte. Centenars de milers d'euros que cada any es deixen escapar sense que l'equip de govern doni una explicació acceptable.Per no xerrar del greuge comparatiu amb el ciutadans que fan les coses com toca, demanant llicències, i veuen com els seus veïnats se'n surten de rosetes.

Multes mediambientals, tampoc s'actua amb la força necessària, s'ha fet feina amb el cans i ho valoram. Però el tema del cotxes abandonats segueix en via morta. Es quantifica entre dos i tres-cents la quantitat de cotxes abandonats als nostres carrers i l'Ajuntament continua sense actuar o actua amb poca fermesa i diligència. Una actuació ferma al respecte podria suposar en poc temps reduir dràsticament aquesta quantitat de cotxe abandonant, posaria fi als problemes d'imatge, seguretat i falta d'aparcament que aquests provoquen i per què no dir-ho, es deixa escapar una bona oportunitat d'ingressos. Uns ingressos que repercuteixen, de la mateixa manera que les multes urbanístiques, únicament sobre l'infractor, la qual cosa permetria alleugerar la càrrega impositiva sobre la resta de ciutadans.

Ajudes beneficència, no entenem de cap manera que en plena crisi, quan totes les ONG clamen al cel cercant col·laboració i on la necessitat és major que mai. L'Ajuntament redueix dràsticament la subvencions en ajudes a beneficència. Passant de 160.000 a 90.000 euros. Les prioritats de l'Ajuntament són unes altres, criticam en aquest sentit que la major inversió que durant el 2015 farà el nostre Ajuntament és el canvi de la gespa artificial dels camps de futbol municipals, inversió valorada en uns 400.000 euros. Inversió necessària, però en aquest moment pensam que n'hi ha d'altres de prioritàries.

Vergonyes

Si les anteriors ja són prou importants i ja hauria de treure els colors al nostres governants municipals. Encara ens reservam una categoria especial, per, entre d'altres, dues reclamacions judicials fetes i guanyades per les empreses Llabrés Feliu per una banda i Ortiz construcciones per l'altra, dues empreses a les quals se li varen encomanar una sèrie de feines i que desprès no varen poder ser satisfetes per l'Ajuntament per falta de liquiditat. Falta de liquiditat provocada per la mala gestió econòmica del PP a Llucmajor, recordar que el deute actual està en 42.000.0000 d'euros. Aquells impagaments passats, retornen avui amb l'increment d'uns salvatges interessos de demora, que suposaran més de 1.200.000€ als llucmajorers. Quantitat que es pot veure encara incrementats ja que l'Ajuntament no s'ha atrevit a pressupostar el gruix del deute en interessos de demora amb Llabrés Feliu. Un altre causa més per argumentar que aquest pressuposts són paper banyat.


Sous dels regidors. Durant aquesta legislatura hem pitjat a tothom: ciutadans, funcionaris, ... Bé a tots no, els regidors no hem estat a l'alçada, no hem estat capaços de revisar ni un cèntim les nostres atribucions. Aquesta recepta va tant pels membres de l'equip de govern com els membres de l'oposició. Ens podíem estalviar entre 100-200.000 € anuals amb una mínima rebaixa de les dedicacions parcials i portaveus.

El PSM hi renunciarà a 2015 al sou de portaveu (18.000 €/any als quals hem de sumar els costos en seguretat social), serà el 8è any en que feim aquesta renuncia.


I la vergonya principal que conté aquests pressupost és que s'oblida de les necessitats reals del seu municipi. No apareixen als pressuposts i, per la qual cosa no haurà solució en el curs plaç, el PAC de Llucmajor, els aparcaments a s'Arenal, el servei d'abastiment d'aigua potable a s'Estanyol, les instal·lacions esportives necessàries a la zona de les urbanitzacions, un pla de millora de les nostres voreres, camins i carrers, etc


No ens volem estendre gaire més, creiem que hem argumentat suficientment el nostre rebuig als pressuposts, raó per la qual vàrem votar-hi en contra. Un vot en contra, raonat, meditat i responsable. Responsabilitat damunt uns pressuposts que esperem a partir de juny del 2015 ens toqui gestionar. Llucmajor necessita un canvi i nosaltres volem encapçalar aquest canvi.


Jaume Tomàs Oliver i Miquel Serra Teruel, regidors del PSM a Llucmajor


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10339

Latest Images