Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10339

Fent parts i quarts i sense catáleg de llocs de feina

0
0

 Aquest són part dels nostres precs i preguntes i respostes del darrer ple ordinari

Demanam una partida al pressupost d’ajuts econòmics pels estudiants universitaris similar a la que dona l'Ajuntament d'Alcúdia; per realitzar estudis de diplomatura, llicenciatura o estudis de grau a qualsevol universitat pública de l'Estat espanyol o dins la Unió Europea (UE).

El batle va parlar de problemes competencials...

La veritat que a aquest tema com a altres la comparativa amb el municipi d'Alcúdia és més que trist i demsotra que l'educació no ha estat mai una prioritat de l'Ajuntament. Mirau a la pàgina de l'Ajuntament d'Alcúdia beques i ajudes pels estudiants Farem aquesta proposta a l'aprovació dels pressuposts i la introduirem al nostre programa electoral.

 - Demanam la rectificació del Decret d'Alcaldia 1211 al que s'atorga una productivitat extraordinària per import de 2400 euros a una auxiliar administrativa de l'àrea d'Intervenció – Tresoreria. Ens sembla totalment increïble que el regidor d'hisenda i personal no fos capaç de reforçar l'àrea de Tresoreria durant els cinc mesos que va estar de baixa l'auxiliar indicada quan ens consta que hi ha personal a l'àrea d'Intervenció infrautilitzada i que després es pagui aquesta productivitat creant un evident i lògic malestar per part de la resta de personal de l'Ajuntament pel que és un evident cas de “parts i quarts”. El més greu és que se reitera aquesta situació ja que a aquesta mateixa auxiliar ja se li va pagar a la passada legislatura un complement específic que va ser denunciat i que va ser declarat nul pel Tribunal.

El regidor de personal, en David Alonso (PP): No li consta que hagi personal infrautilitzat. Esperaven una baixa més curta per part de l'auxiliar que quan  es va reincorporar va haver una feina extra. No és el mateix cas que  el complement específic.

Si el regidor no sap que hi ha personal infrautilitzat a l'àrea de la seva intervenció tal vegada hauria parlar i demanar més als treballadors de l'Ajuntament. Aquest decret per pagar una productivitat extraordinària per acumulació de feina després d'una baixa és una demostració de la mala gestió de l'Ajuntament i de que es segueixen fent parts i quarts.

Què passa amb la realització de relació de llocs de feina aprovada al ple de l'Ajuntament?

El regidor de personal, en David Alonso (PP): està finalitzada falta la negociació dels aspectes econòmics amb els funcionaris. El personal laboral està a meitat del procés de catalogació

Cal recordar que el regidor va justificar la seva dedicació exclusiva entre altres feines que no ha fet, per a la realització d'un catàleg de llocs de feina que tampoc ha fet.  A més la resposta del regidor resta en evidència quan  fa uns pocs dies vam rebre un document dels delegats de personal funcionari de l'Ajuntament,  signat per a la majoria (28 de 31) de funcionaris de secretaria, intervenció i serveis tècnics municipals en el qual comunicaven el rebuig total al document elaborat per una empresa privada de la Relació dels llocs de treball del personal funcionari. i del que parlarem altre dia amb més detall.

- Demanam la retirada del Decret d'Alcaldia 75 d'obligació del morrió a les platges. Una cosa és aconsellar als propietaris que duguin els sens animals amb morrió i una altra ben diferent obligar-les i multar-les. Amb mesures com aquesta es va en el camí que vol el criminal que ha matat als cans.

La regidora de medi ambient (Maria Buades PP) Discrepa; es podia aconsellar, l'objecte no és repressiu però els casos són greus i és una mesura preventiva i agradi o no ha d'haver una sanció.

Estam en total desacord amb la regidora no havia cap necessitat de sancionar, els propietaris dels cans són els primers interessats en no posar en perill els seus i era suficient amb posar cartells d'advertiment. 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10339

Latest Images