Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10485

Pla Municipal de Residus.

0
0

Fa uns dies la nostra candidata, na Marina Llobera i la nostra coordinadora de medi ambient , na Tonina Amer van participar a una reunióper presentar el Pla de residus de Pollença a partir de la diagnosi que es va fer amb la participació de la gent a la reunió del passat 18 de desembre. Podeu consultar en versió completa a la web municipal: http://www.ajpollenca.net/wms/ofo/imgdb/archivo_doc287148.pdf
Aquesta diagnosi es traslladarà al comerços, empreses, hotels, ciutadans i associancions a part dels polítics i tècnics.
Actualment ens movem damumt el 15% de reciclatge i al 2020 la directiva marc ens obliga a arribar a un mínim del 50%, per això cal fer un pla especific que s'hauria de començar a aplicar el 2016 per ser efectiu i arribar al percentatge desitjat.
El pla es fonamenta en sis eixos i aquests són els aspectes més destacats:


- COMUNICACIÓ: es tracta d'elaborar un apartat a la web que reculli tota la informació sobre gestió de residus i sobretot dirigir els majors esforços a fomentar el reciclatge de les vivendes turístiques vacacionals. A aquest tema hi va haver un poc de polèmica perque es preten que les dones de netetja siguin les que gestionin la separació de residus.
També es va comentar la possibilitat de donar la informació quan es fa un empadronament o amb les factures d'emser.


- DEIXELLARIA: A la nova deixellaria es limitará l'entrada de rebuig i s'habilitaria un espai pel compostatge municipal. Aquest fet suposaria la possibilitat de recollir la fracció d'orgànica a gran escala pel poble i pels generadors singulars.


- LOGÍSTICA: en aquest cas l'apunt més important i ambiciós es que es faria la recollida selectiva porta a porta a tot el poble i perque fos realment funcional s'eliminarien tots els contenidors de Pollença ( rústic i urbà ) creant tres àrees d'aportació vigilades per tal de suplir la retirada dels contenidors de rústic. Se redistribuirien les càrregues de feina del personal en funció dels nou serveis implantats.


- NORMATIVA: es proposa regular la publicitat dinàmica, es a dir, pagar per repartir panflets. Elaborar una nova ordenança i fomentar ( probablament amb descomptes ) el compostatge casolà i la reutilització a la deixellaria.


- POBLACIÓ: s'eleborarà material informatiu en diversos idiomes i se fomentarà la participació ciutadana.


- TAXA:  es va parlar de penalitzar a qui no recicla i bonificar a qui ho fa, paga qui contamina.

En principi no hi ha moltes inversions a fer a part de les pressupostades, per tant no s'hauria de modificar el pressupost i s'hauria d' implantar a Pollença perque el Port per les seves carecterístiques necessita un altre tractament.

Us esperam a tots dissabte 21 de febrer a les 18,00h al Centre Cultural de Pollença per fer, de manera participada, un diagnòstic col·lectiu de l'estat del municipi, per cercar propostes i per debatre quines línies prioritàries hauria de tenir un govern d'esquerra rupturista.

Reserva el dia! No hi pots faltar!


 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10485

Latest Images

Trending Articles