Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10341

Reforma primera línia del Port de Pollença. 2

0
0

Continuam l'article d'ahir parlant de la Fase B del projecte de refomra de la primera línia del Port de Pollença.


Fase B.


Tal com s’ha esmentat a l’inici de la memòria amb la situació de l’actual carretera Ma 2200-A entre els pk 58,670 i 59,300, tot el tràfic motoritzat que connecta el Port d’Alcúdia amb el Port de Pollença passa per aquest tram de carretera creant una situació de perill pels vianants i al mateix temps, es converteix amb un element distorsionador de la tranquil·litat d’aquest indret tan significatiu del Port de Pollença. La 2ª fase de la via de circumval·lació ha creat el marc idoni per actuar de forma radical i desviar definitivament aquest tràfic distorsionador, per l’esmentada segona fase de la via de circumval·lació, tal com preveia el PGOU de 1990.
La segona fase de circumval·lació (totalment excessiva) es va fer per una peatonització no per aquest projecte que només és una reforma i no elimina la circulació de la primera línia.


Els tres aspectes que afecten a la intervenció en aquest tram es citen a continuació:


- El tràfic rodat que ve d’Alcúdia, arribant a la rodona de Ca’n Cullerassa es desvia cap a la via de circumval·lació, establint dues senyals visibles de prohibició de circulació pel vial marítim.
- Des de la via de circumval·lació i bàsicament circumscrit a les rodones existents es preveuen 4 eixos de penetració cap al mar de doble sentit de circulació, que donaran accés en els residents de la zona, usuaris del comerç i de la platja. Els 4 eixos es corresponen als carrers de Guillem Colom, c/ Cirerer, c/ Corb Marí i Bot i c/ Xarxes, tot d'acord amb el projecte de mobilitat


El carrer Bot recuperarà la secció idònia per la doble circulació amb l'ampliació de 2 mts, prevista a l'ordenació de la Unitat d'Execució de l'Hotel Pollença Park.
Fa molt de temps que el Pollença Park havia d'haver realitzat aquesta Unitat d'Execuciói millorar el carrer Bot, un carrer transitat pel que accedeixen nombrosos turistes a la platja. No sembla una bona idea que pugui ser de doble sentit.

Amb el Departament de Carreteres del Consell Insular s’haurà de gestionar una petita obra per tal de que el c/ Xarxes entronqui directament a la rodona existent.El quint eix de penetració, ja no afecta a la via de circumval·lació sinó, que es produeix des del c/ Joan XXIII i a traves del c/ Temple Fielding. D’aquesta forma es completa la xarxa de penetracions cap a la zona costanera. Els trams es farien des de les penetracions indicades establint un sòl sentit de circulació, per tal de que mai es pogués reproduir una circulació continua pel vial marítim, que desvirtués la intervenció. Aquest aspecte clau del pla de mobilitat va ser posat en dubte per Unió Mollera Pollencina i PP&PI van deixar el tema a l'aire. UMP  va plantejar que s'ha d'establir una circulació continuada per la primera línia el que significaria encara desvirtuar més un projecte que inicialment hauria ser peatontizació i que acabaria deixant la primera línia en una situació similar a l'actual en el que es refereix a perillositat pel trànsit peatonal.

- El tercer aspecte de la proposta, afecta a la remodelació de les seccions noves, de la via marítima, antiga carretera Ma-2200-A. La secció tipus, mantenen l’actual voravia més pròxima al mar amb una amplada existent de 4,5 mts, amb un vial annex de 5 mts d’amplada que serveix d’assistència a un aparcament en bateria de cotxes de 5 mts de profunditat, que es veuria interromput seqüèncialment per parterres de 2,5 x 5 mts destinats a un arbre marítim i jardineria. L’altre interrupció seqüencial, seria un eixamplament de 5 mts de la voravia, per la instal·lació de terrasses, el comerç de bar i restauració anul·lant part dels aparcaments en bateria que es complementarien amb estructures de pilars rodons d’acer inoxidable, en un futur per donar suport a estructures fixes de lones acríliques tensades. D’aquesta forma es crearien petits oasis d’ombra, que afavoririen l’ambientació de tot el passeig.

Quedaria una secció tipus de 5,5 mts que es destinaria a eixamplar l’actual voravia, on es situarien les noves faroles, constituint un segon itinerari peatonal mes allunyat de la mar i tangencial a les edificacions de 1ª línea. Aquesta ordenació permetrà 2 itineraris peatonals, un de 4,5 mts d’amplada amb seqüència de faroles i arbres i el segon a l’altra banda de l’aparcament en bateria de 3,5 a 5,5 mts d’ampla variable amb seqüència de palmeres washingtonianes per evitar l’obstrucció de vistes del comerç i l’ús residencial.

El tràfic rodat que es generaria no seria mai seqüencial i estaria restringit als residents i usuaris de la platja.

El carril bici que ve des d’Alcúdia es desviarà a l’alçada del c/ Guillem Colom de Llenaira, i s’enllaçarà amb el de la 2ª fase de la via de circumval·lació, mantenint un petit tràfic de bicicletes d’infants pel vial de servei previst entre aquest punt i la rodona del final del c/ Joan XXIII, ja que disposarà d’una circulació pacífica compatible i que es delimitarà amb una amplada de 2 metres amb elements metàl·lics ancorats al paviment amb distintiu de bicicletes.(veure fotografia). No ens agrada aquesta idea de no fer un carril bici de bons i de veres però és que si finalment es fa el que demana UMP i s'estableix una circulació continuada no hi haurà la circulació pacífica de la que parla el projecte i els ciclistes correran perill amb aquesta delimitació només amb elements ancorats.

L’actual vorada de la voravia més pròxima a la platja està en molt mal estat i es preveu la seva demolició completa i el paviment actual de rajola presenta molts punts de rotura, per la qual cosa es demoleix integrament, anivellant la base de la solera. L’actual enrajolat de la voravia, situada enfront de la façana dels edificis residencials i hotelers, està constituïda per un mosaic de diferents tipus de paviments, per la qual cosa es preveu la seva demolició integra i dotació d’una base granular i nova solera a les zones on es produeix l’eixamplament de la voravia. El nou paviment de les dues voravies es realitza amb formigó estampat amb juntes de dilatació seqüencials grafiades en els plànols.

Aquest és el tipus de carril bici previst.

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10341

Latest Images