Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10849

BICs, Gola...

0
0

Encara teniam precs, preguntes i respostes del ple de novembre que no haviam publicat, perdonau el retard, les del darrer ple les publicarem aquesta setamana que ve.

Podrien equipar a la ràdio municipal amb un sistema propi d'emmagatzematge digital de continguts, coneguts universalment com "podcast", per no haver de dependre de comptes gratüits que normalment es bloquegen després d'un ús elevat.

Contesta el regidor de noves tecnologies, en David Alonso (PP), ara no tenen un sistema gratuït i el servei s'ha bloquejat per una sanció per un excés d'accessos qu no es poden controlar.

Doncs dona la impressió que el servei no és molt bo

- En referència al la Fortalesa i al Castell del rei s'ha fet des de l'Ajuntament qualque gestió per fer complir l'article 34 de la llei de patrimoni que regula que els Bens d'Interés Cultural s'han d epoder visitar al menys quatre dies al mes, en dies i hores prèviament assenyalats? Pensen fer alguna gestió abans de que finalitzi la legislatura en aquest sentit?

Contesta el batle; no han fet res i poden demanar però no és una obligacio de l'Ajuntament.

Res de nou, el patrimoni públic no és una prioritat pel PP i menys si s'han d'enfrontar als poderosos.

- Fa un any exactament a aquest ple la regidora de medi ambient va dir s'estava fent un nou plec de condicions per la contractació del tècnic de medi ambient. per què no ha sortit aquest plec de condicions? Pensa fer alguna cosa la regidor per solucionar aquesta situació irregular abans de finalitzar la legislatura.

Contesta la regidora de medi ambient, na Maria Buades (PP); és cert està fet des de finals d'anys i està entregat al serveis municipals, però aquests estàs molt saturat i està a la coa.

Els calaixos estan plens de temes que a l'équip de govern no els ha interessat tirar endavant, la resta són excuses. Des de l'ordenança d'ocupació de la via públcia a aquesta contractació passant per l'informe de l'auditoria

Per què el regidor de serveis socials no ha tornat a convocar la comissió anticrisi des de fa més d'un any?

Contesta el regidor de Serveis Socials, en Miquel Llobeta (PP); no hi ha grans problemes i la darrera reunió va haver poca participació.

És clar que a Pollença hi ha molt de gent que l'està passant mal però també és clar que el Partit Popular mai ha creigut ni en el Serveis Socials (prefereixen la caritat) ni en la participació ciutadana.

- Es tornarà a obrir el Centre de Turisme Ornitològic abans de que finalitzi la legislatura? S'ha fet alguna gestió en aquest sentit els darrers mesos? Es pensa fer alguna gestió amb el Govern per recuperar la restauració forestal de la zona de la Gola?

Contesta la regidora de medi ambient, na Maria Buades (PP); L'han reclamat activament. L'Ajuntament ja fa coses i està predisposat a fer més i conveniar amb la Conselleria de Medi Ambient. En referència a la restauració forestal no s'ha fet res. Intervé el batle; li van dir que va ser una dispusta entre UM que volia dedicar una part a aparcament, que és el que defensa el batle i després el PSM va decidir plantar això aviat però sense fer-se càrrec. Intervé Tomeu del PSM que va comentar la despesa per exemple excessiva de la gerència d'UM o com el mur de 6000 euros. La restauració es va fer aquesta legislatura i estava previst en el pla director de la Gola.

Una de les nostres prioritats a la propera legislatura és conseguir reobrir l´únic Centre de Turisme Ornitològic que havia a Mallorca i que ha tancat el PP i recuprera la restauració forestal de la zona.

-Fa unes setmanes vam comprovar els efectes de la utilització d'herbicides al camí de Llenaire a un tram on o bé no havia herba o era més petita que el sembrat de la finca privada del costat que va patir l'esquitada. Ens pot dir el regidor responsable que està fent per reduir realment la utilització d'herbicides al municipi com va aprovar el ple? Es controla com, on i en quina quantitat utilitzen els herbicides les empreses contractades? Per què no es segueix l'exemple del Consell que ha decidit aquest mateix mes no esquitxar pus les carreteres més en casos puntualíssims?

Contesta el regidor de l'Àrea de Serveis, en Martí Roca (P.I); Els operaris estàn avissats que han d'anar alerta. Es fan dos tandes molt intenses, es fan reunions de feina i es controla. No tenen personal per desbrossar a mà i hi ha molt de gent que es queixa del contrari i durant l'estiu va ser un perill la sequera del costat de la carretera i el peril d'incendis.

És clar que el regidor de l'àrea de serveis mai ha creigut en la moció aprovada al ple, si volem un municipi sense herbicides cal un canvi de govern.

- En referència a Can Llobera. Quin sentit té instal·lar una televisió a l'ascensor amb un cost que ens han dit que pot oscil·lar en torn al 1.500 euros? S'han posat a fer feina ja en millorar la il·luminació de alguna de les sales de la biblioteca? Com es pensa vigilar les sales-museu? Quin personal es destinarà a l'edifici?

Contesta el batle; l'ascensor venia equiparat al plec de condicions. Il·luminació no es va mirar en detall perque no se tenia clara la distribució. Ara se millorara.

Poc a poc es millora Can Llobera però és clar que també fa falta més personal i que la llei imposada pel govern del PP impideix fer noves contractacions.

- En han fet arribar la informació de que el batle utilitza darrerament una moto que era al dipòsit del quarter policia local pendent de subhasta? És certa aquesta informació?

Contesta el batle; no, es va comprar una moto aquest estiu.

El batle es va enfadar per aquesta pregunta però una vegada vist com va emplear EMSER per arreglar el motor de la seva barca haviem de comprovar aquest anònim. No només vam demanar al ple sinó que vam parlar amb la policia i segon ens van dir tal vegada la confució ha vingut d'una moto que efectivament era al diposit i que després de fer els papers corresponents ha entrat al servei de la policia i ha estat un temps sense els distintius corresponents

- A la cantonada entre el carrer d'Alcúdia i Pius XI estan fent una obra que a l'igual que altres obres al municipi no té penjat el preceptiu cartell. Té llicència? Per què no es fa complir l'ordenança municipal i es pengen els corresponent cartells amb les dades del constructor, arquitecte i aparellador supervisors de les obres?

Contesta el batle; Una llicencia d'obra menor no té obligació de penjar cartell. Com van començar durant la temporada van demanar que no se tapes.

 Albercocs i cireres

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10849

Latest Images

Trending Articles