Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10341

Compres positives i consensuades no exemptes de dubtes i debat

0
0

En el Ple extraordinari celebrat ahir es va aprovar per unanimitat una modificació de crèdit per fer possible unes compres de patrimoni per part de l'Ajuntament. Alternativa per Pollença, després d'un intens debat intern vam votar favorablement.

El punt que es duia a votació era la modificació de l'expedient de crèdit per fer possible l'adquisició per part de l'Ajuntament d'un edifici i dos terrenys. El patrimoni que es decidia comprar és l'antic cinema Capitol, amb l'objectiu de rehabilitar-lo per fer-hi un cine-teatre; un terreny que limita amb el Pont Romà, per fer-hi una zona verda i un altre que llinda amb Can Escarrinxo per fer una sortida d'emergència obligatòria per llei (actualment aquesta sortida és a unsolar que té llogat l'Ajuntament per 4000 euros anuals), també es vol millorar el punt verd de la zona. La votació era d'un únic punt, o sigui, que no es votaven les compres per separat.

A Alternativa per Pollença després d'un intens debat hem decidit votar a favor.

En principi, la proposta feta per l'equip de govern respecte a les parcel·les ens semblava positiva, per una sèrie de motius:

 Pel que fa a l'adquisició de la parcel·la del Pont Romà, ens sembla necessari per protegir l'entorn natural i paisatgístic d'un BIC com és el Pont Romà i, de fet, ja vàrem presentar unes al·legacions a la revisió del PGOU i la seva adaptació al PTM per tal que no es pogués dur a terme la unitat d'execució allà prevista i que faria possible la construcció de fins a 20 habitatges. Ara mateix, aquest terreny si no és comprat per l'Ajuntament per fer-hi una zona verda d'ús públic, es podria convertir en la propera operació especulativa de torn.

 

Quant a l'adquisició de la parcel·la que llinda amb Can Escarrinxo, ho trobam una inversió lògica si no proposam una alternativa al final de la batalla dels moros i cristians, ja que es paguen 4000 euros anuals de lloguer (parcell·la vermella) i l'oferta de la parcel·la en venda és per 23000 (parcel·le negra) , pel que en sis anys estaria amortitzat. A més a més  la parcel·la també s'aprofitaria per millorar el punt verd de la zona.

 

En referència a la compra del cinema Capitol tot una sèrie de consideracions ens han fet dubtar i ens han duit a plantejar si havíem de donar suport o no a la proposta.

- En primer lloc, per les formes, que han estat absolutament precipitades. La primera notícia de les compres s'ens va donar a la comissió informativa prèvia al darrer ple ordinari però no ha estat fins la Junta de Portaveus d'aquest dimarts quan s'ens ha dit que el tema tirava endavant i que dijous de matí es faria el ple extraordinari urgent. Hem hagut de decidir si s'ha de fer una inversió gens menyspreable de diners públics, sense tenir tota la informació, estudis i calma que creim necessària per prendre bones decisions, i havent de mantenir la discrecció que se'ns va demanar pel fet d'estar negociant adquisicions i preus. Aquesta precipitació, també ens resulta complicada en un partit com el nostre, en què les propostes volem que siguin discutides, debatudes i valorades per l'assemblea, cosa que hem fet aquests dos dies.

- Per altra banda, també hem tengut dubtes sobre la conveniència de fer tal despesa pública, en un context de crisi, i tenint en compte el fet que no se'ns van acceptar les al·legacions que vàrem fer en el seu moment als pressupostos municipals. Per això una de les coses que hem fetes parlaramb l'interventor per tenir clara quina era la situació econòmica i si era el suficientment bona per afrontar la compra i posterior reforma del cine i la resposta va ser positiva, la liquidació del 2014 serà molt positiva per l'Ajuntament.

- També hi han tengut el seu pes els dubtes que se'ns generaven al voltant de l'adquisició del cinema Capitol, relatius a l'estat de conservació de l'estructura, la capacitat d'espectadors, la viabilitat arquitectònica (quant a accessibilitat i sortides d'emergència) i la futura gestió. Per això vam demanar abans del ple un informe de en Jaume Carbonero, l'arquitecte municipal. Aquest informe d'urgència assegura la viabilitat arquitectònica.

Finalment  hem condicionat el vot positiu al compromís que el futur teatre sigui de gestió pública i no vagi a ser privatitzada en cap cas.També hem obtingut aquest compromís per part del batle, cal dir que només l'auditori de Palma és de gestió privada.

En definitiva finalment l'Assemblea d'Alternativa hem valorat positivament el cinema Capitol,  perquè Pollença té una clara mancança d'espai públic per a la realització d'activitats culturals com concerts, teatres, conferències o projeccions, i l'adquisició del cine representa una inversió econòmica ben lluny del que costaria adquirir un solar i fer una obra nova, o dels més de 11 milions d'euros que es pensaven gastar amb l'Auditori d'en Moneo i a més s'ubica en un edifici que té una història, un encant i una tradició, situat en ple centre històric.

També ens agrairia resaltar el consens alcançat pels vuit grups municipals que garantitza que la legislatura que ve governi qui governi es farà la reforma del cinema Capitol.

Plànols del projecte original del cinema Capitol (al nostre perfil facebook podeu veure més plànols).

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10341

Latest Images