Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10541

Quatre anys per fer la primera auditoria de la neteja viària.

0
0

 El passat dijous vam assistir a la presentació de les auditories (quatre) que ha fet  Gram Illes Balears sobre el servei de neteja viària. A pesar de ser una reunió oberta a tots els ciutadans i on es podien fer  precs i preguntes, pràcticament tots els assistents eram polítics i tècnics. Cal dir que ni l'horari (18:30) ni la poca tradició de feina a la participació ciutadana d' aquest Ajuntament  van ajudar a que venguessin més ciutadans a un tema tan quotidiá i proper.

A Alternativa per Pollença valoram molt positivament que es facin aquestes auditories i control  sobre la neteja viària ja que un dels grans problemes dels serveis públics quan passen a ser privats és la falta de control total sobre els mateixos. El problema és que pràcticament durant totes la legislatura ha faltat aquest control, a pesar de ser obligatori segon el ple de condicions. Tampoc volem deixar de recordar que a Alternativa defensam que els serveis municipals s'haurien de fer mitjançant l'Empresa Pública Municipal. 

Les auditories són un requisit del plec de prescripcions tècniques per a la contractació de neteja viària i l’empresa cobra una part variable en funció dels resultats de les mateixes (annex IV del plec de condicions), però fins enguany no s'han realitzat aquestes auditories i això que des de l'estiu 2010 la neteja viària la fa l'empresa privada Urban servei, una UTE formada pel Grup Llabres Feliu, Bartolomés Adrover e Hijos SL i  Amer Hijos SA.   Aquesta hauria de ser la quarta auditoria que es presenta (no l'han fet al 2011, 2012 i 2013) però és la primera.. Pensau que el regidor de serveis ha explicat perquè no s'han fet o ha demanat disculpes... Res ha tret pit i ha dit que s'ha millorat des de principi de legislatura, i no podem dir que no de zero a fer la primera auditoria que hauria de ser la quarta s'ha millorat sense dubte. A Alternativa ja haviam denunciat aquest tema al ple a la passada legislatura i a la present,  i el regidor va demostrar un desconeixement total  d'un dels serveis més costosos de l'Ajuntament inicialment pagavam 759987,39 euros anuals i actualment 838909,68 euros

Articles anteriors on reflexam les denúncies que hem fet al ple de l'incompliment del plec de condicions:

- Complir el plec de condicions de la neteja viaria

- Incompliments preguntes i respostes

- Incompetència i secretisme

- Control de l'empresa de neteja viària


Les auditories  avaluen l'evolució de l'opinió ciutadana de cada un dels serveis, mitjançant 126 enquestes cada trimestre el que significa un total de 504 enquestes (40%)  i l'evolució de la qualitat tècnica de cada un desl serveis (60%) entre altres coses amb mostrejos i  punts de controls, amb residus marcats  per poder comprovar l'eficàcia del nivell efectiu de neteja.

Aquest és el resultat de les quatre  enquestes als ciutadans, compodeu veure el servei més valorat és la neteja després dels mercats 6,69 sobre 10 i la menys valorada el servei de baldeig; 2,79. També suspenen la neteja de taques i xicles (3,55)  i excrements d'animals (3,46). Com és la primera auditoria que es fa no hi es pot comparar amb auditories anteriors i l'empresa que fa el servei de seguiment ha determinat que el referent per fer la comparació és 7 ja que la seva experiència és que díficilment els ciutadans valoren un servei de forma superior a 7

 

En referència a la valoració tècnica es considera que si de 10 residus que es deixen per comprovar si la neteja és correcta si es recolleixen 9 la neteja és bona. Evidentment falta una auditoria anterior per comparar, per això s'han utilitzat uns paràmetres de correcció i surten aquests percentatges.

 

 La valoració per part de Gram Illes Balears, l'empresa que ha fet la feina de seguiment la valoració de l'empresa de neteja viària és positiva sobre tot comparat amb altres municipis on fa la mateixa feina ( Inca,  Son Servera i Andratx).

 

Altre dia comentarem les preguntes i precs  que vam fer a les reunions. Evidentment un desl precs que vam demanar és la publicació de tota la informació completa a la pàgina web de l'Ajuntament, a veure si entre foto i foto dels regidors de l'equip de govern poden informar d'una forma una mica més completa als ciutadans.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10541

Latest Images