Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10325

Obertes les propostes per la Pescateria

0
0

Ahir dimecres es varen obrir els sobres amb les propostes d'intervenció arquitectònica a la Peixateria de la Plaça Major. Recordem que es va convocar un concurs entre diversos equips d'arquitectes que habitualment treballen al Centre Històric per tal que presentassin les seves propostes. El plec de condicions d'aquest concurs estableix un programa de funcionament de planta baixa i dues plantes pis, situant-s'hi la oficina d'informació turística, banys i magatzem a la planta baixa i sales multifuncionals a les plantes primera i segona.

Arran de la convocatòria d'aquest concurs també es varen mobilitzar veus crítiques amb el fet que la intervenció tal i com la plantejava l'Ajuntament pogués suposar la pèrdua total del patrimoni etnològic que suposa la Peixateria, veus que s'organitzaren entor d'un grup anomenat «Un téntol per la Pescateria».

Així mateix, també el Ple de l'Ajuntament, el passat mes de maig, va aprovar que l'elecció del projecte a executar es sotmetés a un procés de participació dels ciutadans de Pollença. Es va aprovar amb 12 vots a favor i 5 abstencions del PP. Esperam que aquesta abstenció no es tradueixi en passotisme respecte d'obrir l'elecció a la participació dels pollencins. Hi ha un mandat del Ple molt clar i l'elecció entre aquests projectes no pot ser una desició exclussiva del jurat, sino que s'han d'habilitar els mecanismes per tal que el procés s'obri a la ciutadania, perquè la gent pugui conèixer, opinar i influir en la desició sobre quin projecte és millor. Tot això sense menystenir el bon criteri dels membres del jurat.

Pert tant, molt oportuna la petició d' «Un téntol per la Pescateria» d'un vertader procés participatiu, ja que finalment l'obra es pagarà amb doblers de tots els pollencins i tots hi tenim coses a dir. Tanmateix ens consta que l'Ajuntament no podrà executar l'obra durant aquesta legislatura, i per tant serà un nou consistori el que el dugui endavant, per tal cal que la solució escollida compti amb el màxim consens ciutadà i polític.

 

 
 
 
Interior de la Pescateria (del perfil de Facebook de l'Ajuntament)
 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10325

Latest Images

Trending Articles