Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10346

La preocupant deixadesa de Medi Ambient a l'Albufereta i La Gola

0
0
La Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear és la responsable directe de dos importants espais naturals que ens afecten de ple, com són La Gola i l'Albufereta. Aquests espais depenen de la Conselleria i l'Ajuntament forma part dels consorcis que les gestionen; d'aquesta manera, en teoria, l'Ajuntament pot influir sobre les decisions que es prenen respecte aquestes zones humides.

Darrerament hem viscut episodis que demostren la deixadesa de la Conselleria respecte d'aquestes zones. Al principi de l'estiu l'Ajuntament va haver d'assumir el cost de dragar la connexió entre la Gola i el mar perquè l'aigua no podia sortir i la brutor i els olors començaven a proliferar; aquesta feina l'hauria d'haver feta la conselleria, però el seu passotisme provocà que haguessim de ser els pollencins que pagassim aquestes feines. Des de l'any passat la Conselleria tampoc no ha posat els mitjans per obrir el Centre Ornitològic de la Gola, centre que quan l'anterior Govern el va obrir va ser tot un referent a Mallorca. Recentment s'ha registrat un incendi en el parc de La Gola que ben bé pot estar relacionat amb aquesta deixades i brutor que s'hi acumulen.

Si parlam de l'Albufereta la Conselleria no cubreix les places vacants de guarda que hi ha assignades aquesta zona humida. En un ple de l'Ajuntament la regidora de Medi Ambient Maria Petra Buades va afirmar que en una reunió del consorci gestor s'havia negat a votar a favor del pressupost assignat a aquest espai per considerar-lo insuficient pel seu manteniment correcte. Aquesta falta de control està en l'origen de les imatges que hem pogut veure recentment allà on un grup de persones practiquen surf amb pales per l'interior de l'Albufereta, una zona on realitzar-hi aquestes activitats és totalment prohibit, sense que ningú els cridàs l'atenció sobre la impossibilitat de fer-ho. Qui els ho havia de dir si no es cubreixen les places de guardes vacants?

En definitiva, cal que es doni un tomb a les polítiques de la Conselleria de Medi Ambient a Pollença. Haguessim volgut que l'equip de govern de PP i PI fos més ferm en la defensa dels interessos pollencins a banda de limitar-se tan sols a no votar un pressupost. De res han servit les genuflexions davant el Conseller Company, tan habitual del nostre poble per assistir a esdeveniments, però tan poc sensible amb els nostres vertaders problemes. Aquest desig ja es veu que serà impossible durant la present legislatura i que caldrà esperar a uns nous governs pollenci i balear per assolir les inversions i els respecte que les zones humides de Pollença mereixen. Fins a llavors continuarem reclamant que es corregeixin aquestes deixadeses.

 

Persones fent surf de pales per dins l'Albufereta. Control nul.

 

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10346

Latest Images