Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10849

Un Festival multimunicipal?

0
0

Al darrer ple es va aprovar inicialment la modificació puntual de l’ordenança reguladora del preu públic per assistència als concerts Festival internacional de Música de Pollença. Aprovada amb els vots a favor de PP, Lliga, CiU i UMP. La resta de regidors ens vam seure entre el públic.

Com us vam informar a la comissió informativa (el divendres anterior al ple) haviam demanat  conèixer abans del ple el programa del Festival (a la premsa ja s’havia anunciat alguns concerts)  per saber de què fixam els preus.

Just al moment d’arribar al ple s’ens va donar un trist paper amb una proposta només de cinc concerts, i al qual es suprimien les 150 localitats per la tarifa C (localitats amb visibilitat reduïda) que si que s’havien previst a  l’ Estudi econòmic. previ. Una mostra més de l’improvisació amb la que s’està actuant al Festival. Només es consideren dues categories de preus; de 238 localitats per la tarifa A (files 1 a 7), 334 localitats per a la tarifa B (files 8 i següents)

Tres es consideren categoria 1 o sigui  35-30 euros:


- Dos concerts de l' Orquesta Sinfònica Balears: Estarellas i Cinema

 

- The World Orchestra Amor Brujo.

 

Un categoría 2. 30-25 euros:


- Història d'un soldat.


I l’altre categoría 3. 25-20 euros


- Claudi Arimany (Trio).

   Al ple el batle es va dedicar bàsicament a atacar als grups de l’oposició afirmant com també  ha declarat a la premsa de que no col·laboràvem i només posàvem traves  al Festival. Això no és veritat  com li vam dir al ple i és pot demostrar fàcilment. Com ja vam resumir a l’article “Festival del 2012 al 2013. Conèixer el passat”.Després de la reunió express entre  PP-Lliga i CiU i Joan Valent, la resta de partits (9 de 17 regidors) vam registrar la petició d’una reunió per explicar-nos la nova documentació presentada pel Sr. Valent i l’informe tècnic al respecte. Reunió que mai s’ha fet.

Posteriorment (com vam explicar a l’article “El batle es va burlar del ple i la llei. Per entendre el present. Festival 2013”)tots els grups de l’oposició excepte CiU a més de presentar una moció vam registrar un document demanat millores al plec de condicions del negociat. No es van recollir les postres principals peticions (contracte d’un any i noms dels convidats negociats) però sí alguna de les mateixes. Una forma estranya de no col·laborar i posar traves al Festival no?

Per protestar contra les formes autoritàries i mentides del batle al ple els set regidors; d'Alternativa, PSOE, PSM. Esquerra i en Tomeu Fuster ens vam seure al públic.

Cal dir que a l’ordenança també es proposa delegar en la Junta de Govern la fixació o modificació de la quantia dels preus públics, punt amb el que no esta d’acord ja que el ple és un organisme més plural i democràtic que la Junta de Govern.

Pensavam que la setmana ja havia esgotat els disbarats de l’equip de govern en referència al Festival, quan el dissabte ens sorprenia la notícia al diari Última Hora de que el Festival de Pollença s’ estenia a Alcúdia on actuaria el compositor Michael Nyman dins el programa del Festival de Pollença! Quan nosaltres proposavam com alternativa a l'auditori d'en Moneo coordinar amb Alcúdia la programació del seu auditori no pensavam en el Festival que precisament és especial entre altres coses per l'entorn del claustre.

A la premsa també s’informava de que repetiria l’escriptor Eduardo Mendoza al cicle literari i que a la secció de cine es comptaria amb el director Juan Antonio Bayona (el orfanato i impossible). Igualment s’anunciava que enguany no hi haurà la participació de diversos patrocinadors a través de l’Associació d’Amics del Festival. Segon la notícia a final de setmana tendrem el programa complet del Festival que es concentrarà en agost.

Una vegada més els regidors que representam la majoria dels ciutadans, ens hem d’assabentar dels temes del Festival a partir de la premsa.  De moment amb la informació que tenim sembla que en Joan Valent  va esgotar en gran mesura la seva agenda a la passada edició del Festival. No entenem com volen convertir al Festival de Pollença en un Festival multimunicipal i dona la impressió que simplement es vol aprofitar la presència de Nyman a Alcúdia per omplir un programa de concerts molt curt i sense gran noms. Un programa que encara  no coneixem de forma completa i  ja estam a juliol...

 Per la nostra part ara ens centrarem en continuar aportant idees per millorar el Festival i intentarem consensuar al·legacions amb l'ordenança de preus amb els altres grups de l'oposició que ens coordinam 

 

L'Orquestra Sinfònica de Balears en vaga aquests dies ha fet dos concerts reivindicatius a la Plaça Major de Palma, on van interpretar música de cinema;Indiana Jones, La Pantera Rosa o Star Wars...

 

 

 

 

Aquesta és la informació que s'ens a donar a la Comissió Informativa sobre l'Ordenança

- Ordenança Fiscal.

- Memòria econòmica.

- Informe Intervenció.

A l’ Estudi econòmic. que s’ens va facilitar  indicava que els ingressos previstos a l’estudi econòmic del 2012  varen ser de 140.770 euros i les despeses previstes de 185.700 euros, però la realitat va ser ben distinta atès que les despeses totals del Festival, incloent la despesa relativa a la Direcció Festival varen ser de 223.604,57 € i els ingressos recaptats en concepte de venda de localitats de 69.760,75 €, assumint l’Ajuntament una despesa de 153.813,82 €.

Al 2013 les previsions són unes despeses totals del festival de 249.750 euros i d’ingressos 70.000 euros, assumint l’Ajuntament una despesa de 179.750 €.

L’estudi econòmic s’ha realitzat tenint en compte l’ocupació màxima del Claustre de Sant Domingo,  essent aquesta de 238 localitats per la tarifa A (files 1 a 7), 334 localitats per a la tarifa B (files 8 i següents) i 150 localitats per la tarifa C (localitats amb visibilitat reduïda) i proposava  un retall del 30 % del cost de les entrades del Festival, cosa que suposarà una assumpció major de despesa per part de l’Ajuntament o el contrari si com a conseqüència de la retallada es produeix una major assitència, i per tant, una major venda d’entrades.

A l’ Ordenança. que s’ens va facilitar a la comissió els preus eren els següents:

 

 

TARIFES A

TARIFES B

TARIFES C

CONCERTS CATEGORIA 1

35

28

21

CONCERTS CATEGORIA 2

31,5

24,5

17,5

CONCERTS CATEGORIA 3

21

17,5

14

CONCERTS CATEGORIA 4

14

10,5

7

Amb les següents reduccions:

a)            Gaudiran d'una reducció del 25 per 100 de l'import dels preus, les persones que acreditin ser titulars del "Carnet Jove", els menors de 14 anys gaudiran d´una reducció del 50% de la tarifa

b)            L´Ajuntament de Pollença posarà a la venda ABONAMENTS per l´assistència als concerts del Festival de Pollença, l´import de l´abonament resultarà d´aplicar les següents reduccions als preus dels concerts:

- Abonaments de 2 a 4 concerts...........Reducció del15%

- Abonaments de 5 a 7 concerts...........Reducció del 20%

- Abonaments de 8 o mes concerts.......Reducció del 30%

c)             Els residents al municipi de Pollença gaudiran d´una reducció del 10% de la tarifa del concert, en tot cas aquesta condició s´haurà d´acreditar correctament.

d)            Els alumnes i professors de l´Escola de Música de Pollença, així com els integrants de la banda de música, gaudiran d´una reducció en el preu del 25%.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10849

Latest Images

Trending Articles