Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10543

Junta de govern 17 de juny 2014

0
0

Avui resumim l'acta de la Junta de Govern de 17 de juny. Vam demanar al ple al PP&PIla publicació d'aquestes actes a la pàgina municipal, però res de res, els interessa més fer-se autopropaganda (què pagam tots) que informar als ciutadans. També és lamentable que els partits que hi ha a la Junta de Govern; PP, PI i UMP no publiquen absolutament res de la mateixa. Transparència i comunicació no han de ser només paraules buides per utilitzar a la campanya.(Veure acta de la  Junta)

Es va aprovar el conveni interadministratiu de col·laboració entre l'Ajuntament d’Alcúdia  i l'Ajuntament de  Pollença en matèria de cultura i equipaments culturals, consistent en la utilització puntual de l’Auditori d’Alcúdia

" Vist que l’Ajuntament de Pollença no disposa d’un espai adient per a celebrar determinats espectacles de música, dansa, teatre, etc ... que requereixen unes condicions tècniques específiques i que el municipi d’Alcúdia disposa del seu  Auditori com a espai escènic el qual, a més de la proximitat geogràfica, reuneix característiques excel·lents per a diversos tipus d’espectacles que poden ser d’interès, a més, també del públic pollencí i que compta amb els mitjans materials suficients per poder fer front a les necessitats que  aquests actes puguin generar.

És una pena que es perdessin anys i milions darrera l'auditori d'en Moneo i no s'adoptés aquest acord quan el vam proposar des d'Alternativa al 2007 i ara tindriam una sala per fer la majoria d'actes que es fan a Pollença. Com vam demanar al darrer ple caldria que si l'Ajuntament organitzà qualque acta a l'auditori d'Alcúdia faciliti un tranport públic adient que no existeix en aquest moment.

També hem de dir que aquest conveni s'ha fet sense comentar ni consultar res amb l'oposició i que no s'ens ha enviat

 

 

- Es va aprovar de  imposició de 300.000 euros a l’entitat BANCA MARCH per un termini de 19 mesos.

- A la Junta trobareu l'aprovació, de la concessió de llicència per l’ocupació de la via pública amb expositors, taules i cadires i elements decoratius per exemple de la plaça Miquel Capllonch i carrers colindants . Si comprovau l'aprovat amb la realitat vereu com s'incompleixen aquests acords. Una legislatura més l'equip de govern va aprovar d'urgència inicialment una nova ordenança d'ocupació de la via pública que després ha amagat a un calaix.

- A la Junta trobareu expedients sancionadors de l'ordenança d'animalsdomèstics i de la de  Policia i Bon Govern

- Es va aprovar la ratificació de la signatura del contracte de gestió de venda d’entrades del Festival de Pollença amb TICKETMASTER SPAIN S.A.U, que enguany ha funcionat fatal.

- Es van aprovar els expedients de contractació privada de diverses actuacions del Festival.

- Es va adjudicar el contracte administratiu de serveis de les “Estades esportives d’estiu de Pollença i Port de Pollença” a l’empresa FONAESPORT SL, per un import de 160.185,18 € (IVA exclòs).

- Es va adjudicar el contracte d’arrendament de màquines expenedores de tiquets d’aparcament, instal·lades per a la regulació de l’estacionament de vehicles sota control horari a diverses vies públiques de Pollença a l’empresa DORNIER SA, per un import de 22.625,75€ (IVA exclòs).

- Es va aprovar la sol·licitud de subvenció a la Direcció General de Cooperació i Immigració per al projecte “Contacontes Intercultural”, promogut pel servei de mediació cultural d’aquest Ajuntament per un import de 1.320 € , que representa el 80 % de cofinançament respecte al cost total (1.650 €), i amb un cofinançament de l’Ajuntament de la quantitat de 330 € (20%). 

- Es va realitzar les dacions de compte de les resolució d’alcaldia de pròrroga de l’autorització d’explotació de diferents lots de la platja.  

- Es va aprovar el conveni interadministratiu de col·laboració entre l'Ajuntament d’Alcúdia  i l'Ajuntament de  Pollença en matèria de cultura i equipaments culturals, consistent en la utilització puntual de l’Auditori d’Alcúdia

" Vist que l’Ajuntament de Pollença no disposa d’un espai adient per a celebrar determinats espectacles de música, dansa, teatre, etc ... que requereixen unes condicions tècniques específiques i que el municipi d’Alcúdia disposa del seu  Auditori com a espai escènic el qual, a més de la proximitat geogràfica, reuneix característiques excel·lents per a diversos tipus d’espectacles que poden ser d’interès, a més, també del públic pollencí i que compta amb els mitjans materials suficients per poder fer front a les necessitats que  aquests actes puguin generar.

És una pena que es perdessin anys i milions darrera l'auditori d'en Moneo i no s'adoptés aquest acord quan el vam proposar des d'Alternativa al 2007. Ara tindriam una sala per fer la majoria d'actes que es fan a Pollença.

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10543

Latest Images