Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10527

Esmena a la totalitat a l'ordenança de seguretat i convivència i 2

0
0

Continuam amb el tema d'ahir amb  aspectes concrets que hem denunciat a l'exposició de motius de la nostra esmena a la totalitat de l'ordenança de seguretat i convivència:

- El Capítol tercer d’apostes no té cap sentit ja  que no existeix tal problemàtica, si parlam de trilers, que justifiquin la necessitat de tal mesura; de totes maneres, si les apostes deterioren la convivència, hauríem de tenir en compte també les màquines escurabutxaques... Si la justificació és que constitueix una estafa ja hi ha legislació que ho reguli...Una vegada més ens trobam amb la subjectivitat o indefinició a un article d’aquest capítol quan parla de “l’oferiment d’apostes que comportin un risc de pèrdua més enllà del que és habitual en tot joc d’atzar”… Què és l’habitual a un joc que és d’atzar? Les escurabutxaques o casinos fan això (si no no seria negoci ) i s’autoritza.

- Al Capítol Quart: ús inadequat de l’espai públic per a jocs.  Es parla de gaudir lúdicament dels espais públics conforma a la seva naturalesa i destí... I quina és la seva naturalesa i destí? Posar terrasses, taules, cadires jardineres és més natural que practicar jocs de pilota o monopatí?

A més una vegada més ens trobam amb imprecisions com parlar de respectar la tranquil·litat un concepte que no és igual per a tothom. O quan diu que es prohibiran la pràctica d’acrobàcies i jocs d’habiltiat amb bicicletes, patins o monopatins fora de les àrees destinades a aquest efecte que puguin ocasionar “problemes de convivència”.

- Al Capítol Cinquè: ús inadequat de les instal·lacions públiques de caire esportiu. Diu al seu article 3 que es prohibeix la pràctica d’activitats esportives fora de les zones o instal·lacions no destinades a aquest efecte. O sigui per exemple no es pot córrer per la carretera o carrers?

- Al Capítol Sisè: altres conductes en l’espai públic es sancionen formes de mendicitat. És absurd sancionar econòmicament algú que demana. Es tracta d’una norma hipòcrita, vol amagar el problema no solucionar-ho. Es criminalitza les víctimes del sistema invertint la qüestió: la culpa no és del sistema que per funcionar ha d'excloure una part de la població, sinó que la culpa es d'aquesta gent que, a més, són delinqüents...

- Al Capítol Setè parla de necessitat fisiològiques. És evident que s’ha de donar una alternativa de banys públics al tres nuclis de població.

- Al Capítol Vuitè consum de begudes alcohòliques. A aquest capítol es demostra realment qui és el fonament de gran part d’aquesta ordenança que no és la convivència sinó el que diu l’article 43 de fonaments de la regulació:  “la competència lleial en el marc d’una economia de mercat i els drets dels consumidors i usuaris”

Quan es parla a l’article 44 de la prohibició del consum de begudes alcohòliques quan aquest sigui de forma massiva, es deteriori la tranquil·litat, zones on els vidres puguin causar danys...una vegada més són conceptes subjectius. És clar que no signifiquen cap problema per a la convivència si està a una terrassa però que màgicament es converteixen en un problema si estàs a un banc públic al costat.   Per exemple ningú podrà negar que a les terraces de les places de Pollença o al Port hi un consum de forma massiva d’alcohol, es deteriora la tranquil·litat de l’entorn, hi ha nins, nines i adolescents... A l’igual que a les festes. Totes situacions prohibides per aquesta ordenança a altres moments o llocs.

Al capítol novè comerç ambulant no autoritzat d’aliments, begudes i altres productes, prohibeix col·laborar en l’espai públic amb els venedors ambulant. Es demana als ciutadans lleailtat amb un sistema econòmic deslleial i cruel amb les persones. Igual passa al capítol desè.

Al capítol desè activitats i prestació de serveis no autoritzats. Demanda i consum. No hi ha res als fonaments de la regulació del mateix capítol que justifiqui prohibir activitats artístiques com  música, fonambulisme...

Al capítol onzè: Ús impropi de l'espai públic. Parteix d'una indefinició com "ús impropi dels espais públics"  Es prohibeixen coses com l'acampada a qualsevol lloc públic excepte en els espais habilitat per a tal efecte (inexistents a Pollença). Aquesta prohibició sembla que ha sorgit dels llocs on ha hagut acampades protesta i que no té cap sentit a Pollença. Què sentit té limitar l'estacionament de caravanes i autocaravanes a una zona 48 hores? L'impropi és el temps? Per què no poden instal·lar elements annexes si aquests no impideixen el pas? Per què treure un tasso i botella de vidre dels establiments és un ús impropi si es fa fora d'una terrassa i a una terrassa no? Per què és impropi encendre un fogon de gas a la platja?

Al capítol dotzé: Actituds vandàliques en l'ús del mobiliari urbà. Deteriorament de l'espai urbà.  Sobra la primera part del títol, la segona ja explica de què va. És vandalisme jugar amb pilotes o altres elements (indefinició) a l'espai públic? Què significa perjudicar a tercers per jugar a la pilota? Què és fer un ús inadequat de les fonts públiques? La indefinició és continua a l'ordenança

Al capítol tretze: Altres conductes que pertorben la convivència ciutadana. Quan parla de contaminació acústica pala dels límits de la bona convivència ciutadana, de pertorbar la tranquil·litat .... Una vegada més ens trobam amb una indefinició subjectiva a l'ordenança. Sembla totalment desproporcionat prohibir tota acció musical al carrer sense autorització.

A les disposicions comunes sobre el règim sancionador i responsabilitat converteix en una infracció subministrar informació inexacta o  incompleta de manera explícita o implícita. Tampoc ens sembla una bona idea (artícle 85) fomentar les denúncies ciutadanes donada l'arbitrarietat de les acusacions que es poden arribar a fer amb aquesta ordenança.

Respecte a l'article 90 caldria especificar quina feina farà l'Ajuntament en la formació de mediadors i hauria de ser un dels destins de les multes imposades.

 

La Plataforma contra l'ordenança cívica ha organtizat una Jornada reivindicativa contra la mateixa: Jocs, música, alegria, futbet... Tot de franc!

Vina dissabte dia 22 a defensar els espais públics de Pollença. Entre tots hem de saber que a Pollença ens oposam a l'ordenança. 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10527

Latest Images

Trending Articles