Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10612

Qui demana convivència no accepta la discrepància democràtica

0
0
Normal021MicrosoftInternetExplorer4

Fa uns dies l'Ajuntament ens va sorprendre amb la publicació al seu perfil públic de facebook d'una nota denunciant que s'estava fent "una interpretació malintencionada i partidista de l'ordenança de seguretat i convivència ciutadana".Consideram que un perfil oficial no és el lloc adhient per fer aquest tipus de valoració sobre una ordenança que encara es troba en exposició pública (fins dilluns 17) i dona la impressió que l'equip de govern no assimila que un moviment ciutadà pugui discrepar democràticament dels seus plantejaments.

Com diu la regidora de Policia Local, Maria Buades "en l’actualitat, la Policia Local es regeix per una Ordenança de policia i bon govern dels anys 90, que no té un règim sancionador propi i ens hem de regir per lleis estatals que en la majoria d’ocasions contemplen sancions molt elevades”. Estam  d'acord ... Ara també hem de recordar que quan vam demanar a l'equip de govern canviar el reglament de participació ciutadana per trobar que aquest estava obsolet... ens van dir que millor fer un canvi parcial. Per què si només havia que millorar l'ordenança plantegen una ordenança nova? Simplement perquè aquesta Ordenança es troba dins una estratègia global per part del Partit Popular a tot l'Estat per limitar l’ús de l’espai públic. O pensau que és casualitat que ordenances com aquesta s'estiguin presentat per tot l'Estat.

Després diu  la regidora; “L’Ordenança que pretenem dur endavant no és una norma punitiva  sinó que persegueix substituir les multes per treballs en benefici de la comunitat”. La veritat és que no sabem com la regidora  pot fer aquesta afirmació quan només cal llegir l'Ordenança per veure que és mentida, a la majoria dels casos el regim sancionador són multes. Només a l'article 96 diu que l'Ajuntament podrà substituir la sanció de multa per sessions formatives, participació en  activitats cíviques o altres tipus de treball en benefici de la comunitat fins a un màxim de 10  hores. Sense especificar qui, com i perquè decidirà la substitució. Si realment vol fer una ordenança que no sigui punitiva el que ha de fer és llevar el règim de sancions  i centrar-se en promoure la mediació i la resolució alternativa dels conflictes com a eina bàsica per a  una societat menys litigiosa i més cohesionada.

 

 

Diu la nota que “l’Ordenança no pretén prohibir la mendicitat abans el contrari. Prohibeix les conductes que sota l’aparença de mendicitat representin actituds coercitives o d’acorralament, o que obstaculitzin de manera intencionada el lliure trànsit de ciutadans per l’espai públic. "Qui jutjarà si és falsa mendicitat. És absurd sancionar econòmicament algú que demana. Es tracta d’una norma hipòcrita, vol amagar el problema no solucionar-ho. Es criminalitza les víctimes del sistema invertint la qüestió: la culpa no és del sistema que per funcionar ha d'excloure una part de la població, sinó que la culpa es d'aquesta gent que, a més, són considerats delinqüents...

A la nota la regidora Buades  aprofita un fet concret i és que recentment, el Pont Romà ha estat objecte de pintades, suposadament, per part de tres menors del poble. “Amb la futura Ordenança la sanció es rebaixaria de 600.000 euros a 3.000 euros –explica Buades- però el més important és que, en aquest cas concret, podríem substituir les sancions pecuniàries per mesures reeducatives com són sessions formatives, treballs en benefici de la comunitat i qualsevol altre tipus d’activitat de caràcter cívic." Si la memòria no ens falla recordam que ja en una ocasió  el Pont Romà va ser objecte de pintades i els menors responsables van substituir les sancions pecuniàries per treballs en benefici de la comunitat.

  Respecte al tema de les autocaravanes a primera línia de mar diu la regidora. Això ens ha passat al final del passeig Colom al Port de Pollença i no hi podem fer res. Imagina que llogues una casa arran de mar i t’aparquen al davant una autocaravana, idò amb la futura Ordenança no podrà estar estacionada més de 48 hores al mateix lloc”. Per què la persona que lloga la casa té més dret que la persona que ha comprat l'autocaravan? Realment això necessita ser regulat?
 
“El botelló continua estant permès per les festes”, apunta Buades. La pregunta seria perquè el botelló és civic a feste i no l'és quan no és festa? No és això pura hipocresia?

  Pel que fa l’ús d’espais per a jocs, no es tracta de prohibir anar en bici o en monopatí, com s’ha dit, l’Ordenança diu que es prohibiran les acrobàcies amb patins, monopatins o bicicletes sempre que puguin ocasionar danys personals o materials o crear problemes de convivència veïnal. És a dir, si no poden ocasionar danys no es prohibiran”.Una vegada més ens trobam amb conceptes i expressions imprecises que faran possible una interpretació subjectiva.  Qui decidirà quines actuacions poden crear problemes de convivència.

En definitiva consideram que l'ordenança té com a objectiu reforçar una certa idea de ciutat, que lluny de considerar l'espai públic com a espai de socialització, el veu com a espai neutre destinat al mercat. En aquest sentit, cal buidar el carrer de tot allò que molesta, i molt especialment cal amagar la pobresa i l'oci no consumista. Així doncs, la majoria d'articles de l'ordenança pretenen buidar les places i carrers de ciutadans per a que hi quedi espai per als consumidors. Evidentment, els més perjudicats per l'ordenança seran les classes populars de la ciutat (i molt especialment els joves), que són les que més necessiten l'espai públic degut a la manca de recursos.

Com a conseqüència de voler incidir en la totalitat de la vida al carrer, l'ordenança regula un nombre molt gran d'activitats, i per tant serà, a efectes pràctics, inaplicable (com ja ho són les normes actuals, molt menys ambicioses). Com que no es podran aplicar totes les normes ni castigar totes les infraccions, l'ús de l'ordenança acabarà sent arbitrari.

Recordau que podeu presentar al·legacions fins el dilluns 17 de febrer.

Articles anteriors

- Com podeu presentar al·legacions

- A l'enllaç teniu l'ordenança

"Argumentant contra l'ordenança de seguretat i convivència"

-  Argumentant... 2

- Sancions d'una ordenança que cal retirar

 - Cal lluitar contra l'ordenança privatitzadora?

 


 

 Demà dissabte us esperam a la taula rodona amb gent que treballa el municipalisme alternatiu i combatiu, ja sigui des de les institucions o el carrer. L'acte ho organitzen Endavant Mallorca i Pla de Mallorca en Marxa. Per la nostra part participarà na Marina Llobera. A les 12 h a Sineu (al Teleclub)

 

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10612

Latest Images

Trending Articles