Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
People Here Also Viewed:
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10932

Continua la opacitat al Festival

0
0

Després de les irregularitats detectades per l'Ajuntament a la gestió del Festival del 2012, una vegada acabat el Festival del 2013 els grups de la oposició hem demanat reiteradament que es donassin explicacions dels resultats de la passada edició: assistents, recaptació, impacte mediàtic, etc...

Som al febrer (sis mesos després del Festival i a sis mesos del proper), i no tan sols no s'han donat explicacions de la passada edició i cap informació oficial sobre la propera, sino que a sobre ens estam assabentant dels artistes que hi participaran a través de la premsa. Com es pot preveure un programa sense saber el resultat de la passada edició? Si va ser deficitària, si cal destinal més partida pressupostària o menys, si l'enfocament artístic va ser l'adeqüat... tot auxò haurien de ser aspectes que s'haurien de tractar entre tots els grups a dins de l'Ajuntament i amb l'assessorament del director artístic. 

Com que estam molt lluny de que les coses vagin per allà on pensam que seria el correcte, el passat divendres els partits que composam la oposició (llevat d'UMP) varem fer pública aquesta nota de premsa conjunta:

 

Els grups de l’oposició, Alternativa, PSOE, PSM, Esquerra Republicana i els dos regidors no adscrits, lamentam una vegada més, la despreocupació i la manca de transparència del batle amb el festival de Pollença.

Ja han passat 5 mesos que va acabar el festival i l’equip de govern encara no ens ha convocat per informar-nos dels resultats, venda d’entrades, ingressos, número d’assistents, etc., tal i com se varen comprometre. Una informació necessària per poder fer una valoració del festival del 2013 i per poder encarar la preparació del festival del 2014.

Ja ens vàrem queixar l’any passat de la falta d’informació del batle sobre l’organització del festival del 2013, dels seus intents de contractar de forma irregular al director, del retard en la programació i de la falta de consens dels preus públics del festival.

L’estil del batle a l’hora de gestionar el festival no només no ha canviat, sinó que ha empitjorat. Hem demanat com a grups de l’oposició varies vegades una reunió per valorar la gestió del 2013 –va acabar fa 5 mesos, temps més que suficient per haver tancat la liquidació, sobretot tenint en compte que la programació es va limitar a un mes- i consensuar el festival d’aquest any, però de nou és com fer retxes dins l’aigua. Mesos demanant una reunió i mesos sense convocar-la. Sembla que ens importa més a nosaltres aquest tema, tot i estar a l’oposició, que al propi equip de govern ja que som nosaltres els qui li estam recordant constantment quina és la seva responsabilitat. Una mostra més del nou camí que ha agafat aquest nou equip de govern format per PP, Convergència i Lliga, basat amb la manca de transparència, manca de consens i retard en la gestió.

Després de totes les reunions que li hem demanat, i que s’han compromès a fer, aquests dies ens hem assabentat pels mitjans de comunicació d’un avanç en la programació del festival. El batle ha perdut tot el respecte i consideració cap a la majoria d’aquest Ajuntament, i per a nosaltres ja ha perdut tota la credibilitat. La paraula d’aquest equip de govern queda en entredit després d’incomplir una vegada més amb els compromisos que assumeixen amb l’oposició.

Convergència, que durant una part de la legislatura ha estat a l’oposició, predicava el consens constantment, però ara veim que la paraula consens només saben com s’escriu perquè a la pràctica fan tot el contrari. Serà perquè ja han aconseguit l’única cosa que els interessava que era tenir poder.

Des de l’oposició lamentam la desconfiança que el batle està generant al poble amb aquesta actitud de què tot val perquè ell és el batle, i li recordam que no tot val en política i que si no sap estar a l’altura en aquesta àrea el millor que pot fer és delegar-la a un altra regidor que hi tingui més interès i cerqui el consens amb la resta de partits.

 Sense noticies oficials del Festival. Ni del 2013 ni del 2014.

A veure si ara ens tornaran a convocar a una reunió a l'atropellada com la de l'any passat.(Foto: Ultima Hora)

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10932

Latest Images

Trending Articles