Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10337

Revocació decret dietes i altres herbes

0
0

Normal021MicrosoftInternetExplorer4Avui un article d'en Joan Martorell que esperem us faci reflexionar i comentar . Si voleu escriure o que publiquem alguna cosa, només ho heu d'enviar a alternativaperpollenca@gmail 

El 24.01.2014, ALTERNATIVA feia referència a  l’article del Diari de Mallorca , del Periodista J. FRAU, referit a la revocació del decret d’Alcaldia del 2013, on el regidors amb dedicació exclusiva a l’Ajuntament de Pollença, se equiparaven amb el funcionaris i personal laboral en quant als drets de cobrar les depeses personals fins als 1.200 euros anuals , demés de les ocasionades per estudis de familiars directes sense límit.

Justament, acabem de conèixer un reforma a les “NORMAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL GOBIERNO de ESPAÑA”, que per incrementar els ingressos de la Seguretat Social per la porta de darrera, sense fer renou, de puntetes, com diuen, han decidit incrementar les bases de cotitzacions.

Per axó, a partir d’ara, les despeses que les empreses abonaven als treballadors en concepte de Vals de menjador, quotes de guarderies, desplaçaments, assegurances metges etc. cotitzaran a la Seguretat Social.  En cas de  l’Ajuntament, pagarà mes a la SSGG, els treballadors aportaran mes de la seva nòmina lo que implicarà que el “net” de la nòmina serà inferior, minvant, es clar el líquid mensual disponible per el dia a dia. Tot un esdeveniment. Així volen que sobrevisquem...

He llegit qualque vegada el conveni del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament de Pollença, per motius de feina, es clar, i per sort, encara que en aquells moments el meu paper era un altre, moltes de les ajudes que contempla (o contemplava) el conveni, eren de tipus social, els sous eren estrets, emperò gaudien de ajudes, que darrerament han estat motiu de polèmiques i jo no hi entraré.  Lo que vull dir, que amb aquestes modificacions de la Seguretat Social, les avantatges socials que ja estan consolidades, es podran convertir  en càrregues fiscals o millor dit, en lloc de ajudar al treballador el  perjudicaran.

No es just. Podrem estar d’acord (es un altre debat) que s’ha de intentar ingressar cada dia mes a la Caixa de la Seguretat Social, es la garantia dels treballadors de que quant arribi la edat de la jubilació o per malaltia, podran gaudir dels serveis adients i constitucionalment adquirits.

Si convenim que hem de aportar mes a la caixa comú, com a mínim, per decència, lo que els convenis anteriors a la aprovació de aquesta modificació tenen establert, haurien de quedar fora de la nova obligació , els nous convenis o les modificacions dels vigents, assabentats de lo que  marca la nova llei, acordarien incloure o no certes “avantatges”. Es dir, les negociacions dels convenis coneixerien les conseqüències legals de lo que firmen.

I  qualcú, malpensat, dirà, que te que veure amb la capçalera de l’escrit tot axó. Molt senzill, no me crec de cap manera que els Regidors amb dedicació exclusiva, hagin renunciat a aquests privilegis per la pressió social i de la oposició, tenim proves de sobra que aquestos Senyors no tornen “vermells” per aquestes coses, per mi, han pensat que, fent “números”, si incrementen les bases de cotització seves, incrementen el ingressos i a la propera declaració del IRPF, pot esser, es una suposició, passin a la escala superior, lo que vol dir haver de ingressar mes a hisenda a final d’any.

Ja per acabar, quantificaré el que representa (més o manco) aquest “detall” que representa l’ increment a les bases de cotització:

El Govern d’Espanya espera recaptar uns 900 milions de euros amb aquest concepte, lo que representa un 10% del dèficit de la Seguretat Social en aquest moments. Sabeu qui pagarà?...els banquers i les grans empreses, NO¡¡¡

No es més que la meva opinió, que segurament no és la més encertada.


 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10337

Latest Images

Trending Articles