Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10495

Ple extraordinari de desembre: Fems, lloguer de les pistes de DUVA, reglament de taxis.

0
0

Aquest proper dilluns hi haurà un ple extraordinari amb els seguents punts:

 

Primer.- Convocar sessió extraordinària urgent de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 23 de desembre de 2013, a les 09,00 hores a la Casa Consistorial.


Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:


1.- Ratificació urgència de la sessió

2.- Resolució de reclamacions/al·legacions i, en conseqüència, aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus.

Es tracta d'aprovar definitivament les taxes de fems pel 2014 que ja varem comentar anteriorment (veure article). Hem presentat aquestes al·legacions:

  1. L’estudi tècnic afirma que “s’estima que la producció en zona rústega es actualment un 15% superior a la generació en domicilis urbans, especialment pel que suposa l’elevada producció de les vivendes vacacionals”. Per tant la taxa hauria de distingir entre habitatges destinats a turisme vacacional i els que no, elaborant el corresponent padró en base a les autoritzacions atorgades per la Conselleria de Turisme.

  2. En hotels, bars i restaurants s’hauria de tenir en compte els metres quadrats de terrassa realment ocupats, i establint un mètode de comptabilització dels metres ocupats per damunt dels autoritzats, si n’és el cas.

  3. Un any més continua l'epígraf “altres comerços i activitats” amb un cost de 414,37 € anuals, sense diferenciar la mida del comerç. Donada la mala situació per la que passa el sector comercial, es proposa la creació d'un epígraf per a comerços fins a 60m², amb un cost de taxa de fems amb el mateix import que les “oficines generals”, de 253,54 €, de tal manera que es promocionaria el manteniment del petit comerç al mateix nivell que els serveis administratius.

3.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 1194/2013 d’ampliació del termini d’exposició pública de l’ordenança municipal de seguretat i convivència ciutadana (Expedient núm. 5648)

Per ampliar el termini en que es podran presentar al·legacions, que en principi acabava aquest divendres. Des del PSM ja n'hem presentat, però vist l'allargament del termini quedam oberta a presentar-ne més i rebre els vostres suggeriments. Podeu trobar l'ordenança aquí.

4.- Aprovació, si procedeix, de l’acord extrajudicial envers el recurs contenciós administratiu interposat per l’entitat Proyectos Urbanísticos DUVA S.L. (Actuacions judicials P.O. 43/2013 ) – (Expedient núm. 5524)

Un cas realment trist i esperpèntic de mala gestió municipal, en el que ens veurem obligats a triar entre una mala opció o una pitjor. Tot arranca d'un pressumpte "contracte verbal" de l'any 2005 per llogar les pistes de tennis del complex DUVA, del que només es va pagar el lloguer del sis primers mesos tot i que sembla que es varen fer servir des del 2005 al 2011. O bé haurem d'anar a judici, allà on els llogaters reclamen 124.015 eur., o bé s'aprovarà aquest conveni -amb tota probabilitat, ja que sembla que hi ha acord entre PP, PI i UMP- per pactar el pagament de 45.560 eur., sense que ningú hagi assumit cap tipus de responsabilitat política tot i que encara hi ha responsables d'aquest contracte en l'antual Consistori.

Probablement, vist l'informe jurídic que s'ha redactat al respecte, aquest conveni no sigui una mala opció per minimitzar el perjudici cap a l'Ajuntament, però hauria d'anar acompanyat d'una delimitació de responsabilitats polítiques. En el moment de fer-se aquell "contracte verbal", l'any 2005, el batle era Joan Cerdà, el regidor d'esports Miquel Ramón i el regidor d'Hisenda l'actual batle. Fins i tot els dos primers participaren del dinar allà on pressumptament es va fer la "contractació verbal", tot i que neguen que allà es tancas cap acord. En definitiva, un despropòsit que mereixeria una assumpció de responsabilitats.

5.- Resolució de reclamacions/al·legacions i, en conseqüència, aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació del reglament municipal del servei públic de transport de viatgers en automòbils de turisme (annex Expedient núm. 3840) “

Es tracta del reglament municipal de taxis.

L'actual equip de govern se'n rentarà les mans d'un pressumpte "contracte verbal" que probablement ens costarà als pollencins 45.560 eur. sense que estigui gens clar quin benefici n'hem extret els ciutadans d'aquest contracte. 

Ponç Pilat rentant-se les mans.

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10495

Latest Images

Trending Articles