Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10547

Història dels Reis Mags d'Orient

0
0

Com cada mes publiquem en aquest medi el mateix aritcle que també publiquem en la revista mensual de caracter insular "Útil". Concretament aquest mes de desembre parlem de la tradició dels reis mags, que en poques setmanes arribaran a la nostra ciutat tan en la forma habitual com ho fan tots els anys, com també com a novetat d'aquest any convertits en els tres nous gegants de Maó (veure article que precedeix a n'aquest)

LA TRADICIÓ DELS REIS MAGS 

No són poques les celebracions que els practicants de la tradició catòlica dugem a terme i que poden no aparèixer en les santes escriptures. Altres, són inspirades en algun fet mencionat i en segles posteriors a la seva escriptura s’anirien modelant fins agafar la forma que tenen avui. Un cas seria el de la tradició dels Reis Mags d’Orient.

És en l’evangeli segons Mateu on es mencionen els fets que donarien origen a la tradició:

Després que Jesús va néixer a Betlem de Judea, en temps del rei Herodes, vingueren uns savis d’Orient i, en arribar a Jerusalem, preguntaven: On és el rei dels jueus que acaba de néixer? Hem vist sortir la seva estrella i venim a adorar-lo.

En diferents versions de la bíblia per a referir-se als que van arribar d’Orient ho fa mencionant a uns mags. En aquest cas és molt possible que igualment s’utilitzés la paraula per a referir-se a ells més com a persones sabies, de ciència, que com a practicants de la màgia, que per una altre banda dita pràctica ni tan sols sol seria ben vista dins el context general de la bíblia. Podria haver reforçat la creença del seu poder màgic el fet inqüestionable de la seva arribada totes les nits del cinc de gener a la totalitat de les cases on són requerits, de manera pràcticament simultània.

Una creença popular que no apareix mencionada en les santes escriptures és la de que els adoradors eren astròlegs, seguint la estrella, sent en tot cas aquesta sols una possibilitat. Com a fet sorprenent trobem que l’evangelista tampoc menciona que els arribats fossin d’estatus reial, tot i ser aquesta avui pràcticament la única manera en que els solem materialitzar.

El fet de que els que van arribar d’Orient fossin tres es dona per suposat, havent estat tres els presents que van portar de terres llunyanes: Or, encens i mirra. El primer present representaria la naturalesa reial del nadó; l’encens, utilitzat en els tempres en el culte a la divinitat, representaria la de Jesucrist i la mirra, utilitzada en l’embalsamament dels cadàvers seria preludi de la futura passió i mort tres dècades més tard.

Segons la tradició els visitants eren originaris dels tres continents coneguts quan el naixement d’aquesta: Europa Àsia i África. Va ser durant el segle VI quan l’església lis va assignar els noms amb els que avui els coneixem: Melchor, Gaspar i Baltasar. El primer és el que la tradició ens el presenta com a  una persona de edat avançada i amb una característica barba blanca. Seria l’originari del continent europeu i el que per obsequi hauria portat l’or. Gaspar, amb la barba més fosca i més jove que el primer és el representant dels pobles asiàtics (tot i que no el solem veure mai caracteritzat amb un aspecte purament asiàtic); hauria estat qui va portar per obsequi l’encens. El tercer és el que ja representem com a una persona de color, originari de terres africanes i el que va portar la mirra.

Hi ha hagut qui ha volgut veure en que els mags d’orient fossin originaris dels tres continents i de cultures ben diferents, la simbòlica submissió i conversió dels diferents pobles del mon a la nova religió que el nadó de Betlem havia de portar.

El que avui encara veiem als majestuosos personatges (se’ns fa difícil no dir Reis Mags) desfilar per ben prou pobles i ciutats de la cristiandat en la nit del cinc de gener, possiblement tingui l’origen en la època medieval, en que les institucions eclesiàstiques acostumaven a explicar de manera teatralitzada els diferents passatges de la bíblia (i les tradicions que en derivaven), passejant-los pel carrer, davant els ulls d’una població incapacitada per a poder-los llegir i comprendre en el paper.

 

visita també: www.gegantsmao.menorca.es

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10547

Latest Images