Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10612

Unes peces pel Sant Crist d'Esporles, a l'any 1753

0
0

A bastants pobles de Mallorca es dur un Sant Crist de la Sang per les setmanes santes. Esporles també era costum dur un Sant Crist a pes sobre corretges durant la processó del Dijous Sant.

L'any 1753 la seva confraria s'encarregava de renovar aquestes peces, fent-ne unes de noves:

 [...]una lliura divuit sous, pagada per una bossa nova, ab ses corretges y civelles per aportar la Sta. Figura de la Sanch de Jesucrist en la processó del Dijous Sant [...]

ADM, Arxiu Parroquial d'Esporles, reg. 87, f. 131v

 A Llucmajor se'n feren de nous, també, fa dos anys.

Cinturons del Sant Crist de l'Esperança, 2016

Viewing all articles
Browse latest Browse all 10612

Latest Images

Trending Articles