Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10786

Al·legacions a la terrassa i embarcador del Capuccino

0
0

 Fa uns dies vam presentar al·legacions a lasol·licitud de concessió administrativa de la terrassa i embarcador, formulada per  Capuccino Puerto Pollença, S.L. Ja que consideram que aquesta concessió no és imprescindible, des del punt de vista públic,i suposa un impacte medioambiental i una important pèrdua de naturalitat de l’entorn.

La pressió dels usos lúdico-turístics ha generat fa anys una degradació general i progressiva de la costa a aquest tram del Port de Pollença i a Alternativa consideram que l’administració pública ha de defensar el manteniment de l’ús públic des del principi de la sostenibilitat, la restricció dels elements de servei de la platja, la paralització dels processos de deteriorament de la costa i els seus hàbitats, i la restauració dels mateixos.

A Alternativa per Pollença defensam que cal aconseguir el màxim nivell possible de naturalitat per aquest tram de litoral,  i el que cal és fer una restauració natural de la zona fonamentada en actuacions que ataquin efectivament la problemàtica i que limitin el màxim la incorporació d’elements aliens a les característiques naturals originals de la zona, invertint la la degradació d’aquest tram de costa.

 Cal dir a més a més que l’article 60.1 del Reglament de costes només es permet l’ocupació del domini públic maritim-terrestre per a aquelles activitats o instal·lacions que, per la seva naturalesa, no poden tenir altra ubicació. A més a més la Llei i el Reglament de costes, concretament l’article 65.1.a) del Reglament, diu que les instal·lacions fixes no podem superar els 150 m2 de superfície i han d’estar separats com a mínim 200 metres d’altres instal·lacions similars.

Per tot això hem demanat:

1.- Sigui denegada  la sol·licitud de concessió administrativa per a terrassa i embarcador formulada per Capuccino Puerto Pollença, S.L.

2.-  Es restauri el tram de costes afectat al seu estat natural i mediambiental original.

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10786

Latest Images

Trending Articles