Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10607

Preguntes de veïns, incompliments, zona recreativa de la Gola, contractacions irregulars... (precs i preguntes)

0
0

Tercer i darrer article dedicat als precs i preguntes contestades al darrer ple ordinari de gener.  No va haver-hi temps de contestar-les totes, per tant un bon grapat encara aniran al ple de febrer.

PRECS

1 - Alguns veïns del carrer General Bosch, ens han fet arribar les seves queixes per la falta de neteja del carrer, al qual, entre d’altres, acaben proliferant els excrements de gos. Per tant demanam a l’equip de govern que posi remei a la situació, i que el carrer millori el seu aspecte deplorable actual.

2 - Alguns veïns de la zona de Síller s’han queixat de l’estat de conservació de la voravia del tram que uneix la via circumval·lació amb el carrer Roses. En aquesta zona la voravia presenta un aspecte deplorable, i quan plou es crea a la calçada una bassa d’aigua de dimensions considerables, fent que no es pugui circular ni per un lloc ni per un altre. Donada la importància d’aquesta via d’accés, i vist que l’equip de govern no ha fet res respecte a les queixes dels veïns, demanam que aquest accés a Síller s’arregli el més aviat possible.

3 - Els mateixos veïns de Síller ens han fet arribar les seves queixes per la falta de neteja de la zona, segons ells, són ciutadans de segona categoria, tot i que paguen els mateixos impostos que la resta. Demanam que l’equip de govern faci tot el possible per a que la neteja de la zona sigui la correcte.

El regidor Nevado va admetre que la situació explicada tant a l’anterior com a aquest prec, és real, i que ells també han rebut les queixes dels veïns, i es va comprometre a la millora de la zona.

PREGUNTES

1 - Hem detectat que no s’ha llevat l’umbracle del quiosc La Roca, tal com estableixen diverses clàusules dels plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques. El plec, en el referent a la supervisió i inspecció del compliment del mateix, estableix l’aixecament d’actes d’inici i final d’explotació així com revisions puntuals i aleatòries per determinar el compliment dels requisits contemplats en dit plec. S’han aixecat aquestes actes? Quines incidències i infraccions o incompliments s’han detectat?

Admeten que aquest umbracle no s’ha llevat, fet que suposa un incompliment de les clàusules, i que vist que s’ha demanat reiteradament, no els quedarà més remei que posar una sanció.

Pel que fa a les actes d’inici de temporada, el regidor va dir que aquestes es fan amb els celadors de costes, i que enguany per motius lògics s’han fet més tard. Els informes de seguiment s’han fet i es poden consultar a l’àrea de medi ambient. I si, segons el regidor hi ha hagut alguns incompliments que seran objecte d’expedient sancionador.

Per desgràcia el regidor no ha dit ni quants ni quins han estat aquestes incompliments. Si la transparència era un dels suposats pilars d'aquesta legislatura tota aquesta informació s'hi hauria de publicar a internet

2 - Per tal de preservar el bon ús de les institucions i la protecció tant del ciutadà com de la mateixa Administració, demanam per quin motiu el batle no ha atès al Cercle Podem Pollença, al marge de la seva paraula donada, atès que hi ha més d'un registre d'entrada a l'ajuntament, des del 23 d’agost de 2016 i entenent que és una decisió arbitrària basada en la voluntat o el capritx i no en la raó, la lògica o la justícia? A això li diu participació?

La pregunta de podem va ser registrada abans de produir-se la reunió. Tot i això el batle va dir que la reunió no s’havia realitzat per problemes d’agenda.

Al fer-se la reunió va disculpar-se, amb motiu, perquè creiem que trobar un dia per fer una reunió no ha de ser tan complicat.

3 - A principi de legislatura vàrem proposar, per tal de facilitar l'ús de les instal·lacions esportives, que es poguessin reservar també telemàticament les diferents pistes, ja que vàrem rebre queixes. Al plenari de novembre ens van respondre que “es posa una partida als pressupostos, s'ha fet un programa i s'està fent un feedback des de personal de l'àrea per veure quines coses funcionen i quines no. Aquest feedback està a punt d'acabar, i el sistema començarà a funcionar, primerament a través de web, i després a través a sistema Android i IOS”. Hi ha hagut cap avenç al respecte?

El regidor ha dit que el tema ha avançat bastant, i que ara s’entan introduint a la base de dades el número de socis, i fan proves amb un tpv virtual, les quals són satisfactòries.

Va dir que li agradaria en breu mostrar-ho als regidors perquè podem veure com funciona i resoldre dubtes. Esperem que així sigui i això sigui una realitat el més aviat possible.

4 - El 29 de juliol de 2015 el plenari va aprovar procedir a reiniciar un expedient d'investigació de 16 camins, publicat aquest acord al BOIB núm. 122 de 13 d'agost de 2015, es va tancar l'exposició pública a final de setembre del 2015, davant la manca de resolucions dels expedients, vam demanar com es trobaven aquests, al plenari de Novembre 2016 ens van respondre que s'havia fet demanda a la Consellera i a la Direcció Insular de Medi Ambient per tal de concloure aquests expedients. Hi ha cap novetat al respecte?

Ja està contestada a la pregunta del ple anterior. Si que hi ha novetats, i el consell ha requerit documentació nova, i contactes per poder accedir a diferents finques.

5 - Com és el vial que, enllaçant a la carretera de Formentor, condueix fins a l'hotel? Es podrà transitar per aquest, o es permetrà el tancament que entenem il·legal del tram que condueix des d'allà on es troba la barrera fins a l'hotel i xalets posteriors?

Segons el regidor, el vial és un carrer, i és públic fins davant el bar, a partir d’aquí comença la propietat de l’hotel, per tant si es vol accedir a la part posterior de la urbanització s’hi ha d’accedir pel vial de la part esquerra.

Recordam a l’equip de govern que a aquest vial de l’esquerra normalment també hi ha una persona vigilant, cosa que en un lloc públic no sembla molt lògic. El que passa és que a Formentor mana qui mana, i l’Ajuntament poc fa per posar-hi remei.

6 - Pensen fer complir la normativa urbanística als carrers Anglada Camarassa i Ecònom Torres on s'han anat tancat porxos amb vidrieres i “carpinteria” metàl·lica i que de facte passen a formar part del local principal? Segons el PGOU els "soportals" o porxades han de ser de lliure ús públic i no hi pot haver cap instal·lació desmuntable. Els 'soportals' no són locals sinó espais privats de lliure ús públic, on solament hi pot haver les columnes o pilars que sostenen l'edifici...

El regidor admet el problema, que fa temps que s’està donant aquesta indisciplina, per culpa de la deixadesa de l’ajuntament, i que en algun moment caldrà fer alguna cosa. Per desgràcia no s’ha compromès a realitzar cap acció.

7 - El govern autonòmic ha anunciat el seu suport als municipis que "reivindiquin la titularitat pública" de béns immobles que «han estat apropiats per l'església» mitjançant les immatriculacions. Han fet alguna cosa per comprovar quins béns ha immatriculat l'església a Pollença? Si és que no, ho pensen fer?

Han parlat amb el rector, i li han demanat la llista de béns immobles immatriculats, així com també fa temps que acordaren amb el rector que calia clarificar la titularitat de diferents propietats, i dur a terme la firma de convenis d’ús o permutes.

A partir d’aquestes converses aclariren per exemple que Montesion és municipal.

8 - Per què no han publicat totes les memòries dels serveis municipals? Pensen facilitar la localització de les mateixes a la plana web? Pensen millorar el seu contingut i no limitar-ho a una enumeració de realització d'activitats i fotografies?

L’excusa aquí va ser de traca. Segons l’equip de govern, una part de les memòries estan en procés de revisió ortogràfica, i que quan estiguin s’aniran penjant a la web.

Esperam que així sigui, i si pot ser que s’ubiquin totes a l’apartat de memòries per facilitar l’accés a la gent.

9 - Diu Unió Mollera Pollencina que han dedicat molt d'hores de feina i anàlisi al projecte del solar al costat de la zona humida de la Gola que han presentat a l'IBANAT. Si defensen la participació per què no han fet cap reunió amb els grups de l'oposició per fer feina en aquest projecte? Ens poden explicar exactament en què consisteix aquest projecte? Per què no l'han publicat ni al facebook municipal? No pensen que fer una àrea recreativa al costat de la zona humida de la Gola encara agreujarà més les situacions que es denuncien a la memòria del Centre de Turisme Ornitològic?

Segons el regidor de UMP, ells el que han fet es investigar qui era el propietari del solar, però que projecte no en tenen cap, tan sols eren idees. Que ells no volen cap mega pàrquing, només que l’entrada al Moll sigui un poc més vistosa i no estigui descuidada com ara. Tot i això va admetre que volen un aparcament petit, una zona arbrada i 4 taules de càmping si cal ja que la zona no està protegida. El regidor reiterà que no presentaren cap projecte, i que només anaren a l’Ibanat a parlar amb el Director General de Medi Ambient, el qual no va veure malament les seves idees.

En tot aquest tema de l’aparcament vora la Gola, a Alternativa ens trobaran bel·ligerants, i defensant el tot moment l’entorn de la zona humida de la Gola. En aquest sentit registràrem una petició a la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat per tal que rebutgi la proposta de l'equip de govern de fer aquesta zona recreativa i d'aparcament.

10 - Per què les darreres demandes de la Plataforma Pro Camins Públics i Oberts no han obtingut una resposta similar (completa i diligent) com la de l'Associació d'Hotelers i la seva única resposta ha estat un mal acudit per part del regidor Miquel Àngel Sureda?

Segons ells l’escrit de la Plataforma va ser contestat, i s’han reunit fins a tres vegades, i dedicant-hi més temps que a l’associació hotelera.

En aquest cas, i com ser costum, ens trobam que un equip de govern, que quan està a l’oposició esdevé abanderat d’una causa, i que quan arriba a governar, perd de vista gràcies a que, qui i perque ho fa.

11 - Què pensen fer respecte a la darrera contractació irregular per part del gerent d'EMSER? No és la primera vegada que el gerent incompleix el conveni i se salta el borsí.

Segons el regidor el que està malament és el conveni, i que s’hauria de canviar, i que ell dona suport al que va fer el gerent, tot i admetre que el conveni s’incompleix. Segons ells, per temes de seguretat era millor saltar-se el borsí ja que el treballador que tocava fer la tasca, no la sabia fer, i n’havia d’aprendre, i per 15 dies no valia la pena.

El que no val la pena, és convocar un borsí rotatori, que pretén crear que varis treballadors aprenguin a fer una tasca per així tenir-los disponibles. Si els borsins no s’han de respectar no té sentit fer-los, ja que s’estan vulnerant els drets de uns treballadors. El que passa aquí, és que això no és excepcional com diu el regidor, sinó que ja no és la primera vegada, i ja s’han perdut algunes demandes en aquest sentit.Viewing all articles
Browse latest Browse all 10607

Latest Images

Trending Articles