Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10607

Incompliments i falta de planificació de l'equip de govern

0
0

 Publicam la segona part de les preguntes que ens van contestar al darrer ple ordinaride gener, encara que les havíem realitzat al ple de novembre. Tota la primera part són preguntes sobre l'incompliment de l'acord d'investidura i dels acords depressupostper part de l'equip de govern.

La millor forma d'aconseguir estabilitat a l'Ajuntament és el compliment dels acords, cosa que no està fent l'actual equip de govern. Ja vam advertir a Junts Avançam dels incompliments de l'acord d’investidura, i posteriorment vam informar públicament que cal el compliment de l'acord que van signar si volen recuperar la nostra confiança i arribar amb nosaltres a futurs acords durant aquesta legislatura. En aquest sentit fem les següents preguntes:

11 - A l'acord d'investidura Junts Avançam es va comprometre a presentar per a la seva aprovació inicial a final del 2015 un nou reglament de participació ciutadana. A Alternativa vam fer nombroses reunions per elaborar l'esborrany del Reglament que van lliurar a final del 2015 però Junts Avançam segueix sense presentar el Reglament per a la seva aprovació inicial al ple. L'excusa utilitzada per Junts Avançam és que Secretaria encara no ha realitzat la revisió de l'esborrany. Quin és el problema: falta de recursos o de voluntat? Com pensen resoldre aquest tema de forma concreta? Quan es comprometen a presentar aquest reglament d'una vegada?

El reglament anirà a aquest ple de febrer, després de més d’un any sembla que a la fi el tendrem!!!

12 - A l'acord d'investidura Junts Avançam es va comprometre a posar en marxa pressupostos participatius (preparació durant el 2015-16 per aplicar-ho als pressupostos del 2017), però no han fet cap reunió per fer la feina i preparació prèvia que necessiten els pressuposts. Com i quan pensen fer feina amb aquest tema?

A la setmana de després del ple es varen comprometre a fer una reunió sobre pressupostos (l’han feta), per explicar l’esborrany de pressupost que ja tenen, i la manera de fer-los participatius.

El problema és que sense haver fet gens de participació, sense haver fet una planificació aquests anys passats de com fer pressupostos participatius, és molt complicat que ara, a la correcuita i ja fora de temps, es puguin fer pressupostos participatius. Esperarem, però ens imaginam que no es farà res, o serà un nyap.

13 - A l'acord d'investidura Junts Avançam es va comprometre a la publicació a la plana web dins la segona meitat del 2015, complint la llei de protecció de dades, de tota la documentació pública i la informació econòmica relativa a l'Ajuntament: plens, juntes de govern, decrets de batlia, ... Junts Avançam s'han excusat en objeccions de Secretaria per a no fer aquestes publicacions que si que es fan a altres ajuntaments amb informes favorables dels seus secretaris. Pensen solucionar aquest tema? Com i quan faran aquestes publicacions d'una vegada? 

Segons el regidor a cada poble tenen els seus criteris per interpretar la normativa, però que posaran totes les eines necessàries per tirar això endavant, i per això posaren una partida al pressupost que no han pogut executar. Segons ells els plec és complex al reunir diversos àmbits, però ja s’estan revisant per veure si ho poden treure. Esperem que això vagi millor que la resta de licitacions, o no licitacions.

14 - A l'acord d'investidura Junts Avançam es va comprometre, dins la segona meitat del 2015, a millorar i potenciar la plana web de l'Ajuntament i la comunicació via internet amb els ciutadans; obrint també dins el web i el facebook espais a la ciutadania i als partits de l'oposició. Ens van dir que a la primera quinzena de setembre traurien el plec de condicions d’un contracte de comunicació i transparència per reorganitzar la web, omplir-la de continguts i actualitzar-los, gestionar les xarxes socials, coordinar la informació radio-web, publicar el calendari de activitats i atendre i gestionar les relacions amb la premsa. Per què no ho han fet encara? Quan es comprometen a complir aquest punt de l'acord?  

El mateix que a la pregunta anterior. Segons ells és un plecs molt complex, però estan preparant-ho.

Pel que fa referència als pressupostos de 2016 tampoc han complert amb el pactat per aconseguir el nostre vot favorable. Sobre aquests tema:

15 - Què han fet i que pensen fer en relació al Projecte de recorregut arqueològic? 

Aquesta pregunta va ser resposta quan es va tractar el tema de l’execució del pressupost de 2016. En aquest sentit, es varen incloure 2.000 euros al pressupostos, que no s’han executat.

Segons ells han fet un recorregut arqueològic de Sant Vicenç, amb material didàctic i divulgatiu i han fet visites, i això és una primera passa per fer el gran recorregut arqueològic de Pollença.

No negam que s’hagin fet aquestes actuacions concretes (que estaven al seu programa i que no criticam, però l’equip de govern va intentar fer veure que aquestes actuacions siguin el que nosaltres proposàrem, i això no és així. Nosaltres el que volem i el que acordàrem amb l’equip de govern, és que s’elabori un projecte, que es redacti amb uns objectius, i unes activitats a dur a terme, i després ja es farà el que calgui per executar-lo, o dur-lo a terme. Fins i tot hi ha una moció aprovada en aquest sentit. I el que és projecte, nosaltres no l’hem vist.

No sorprèn d’aquest equip de govern, ja que la falta de projecte és la base de totes les seves actuacions, i és clar, això fa que casi tot acabi en un grapat d’actuacions aïllades.

16 - Què han fet i que pensen fer amb les excavacions de Bóquer? 

Aquesta també va ser resposta tractant-se el tema del pressupost, i tres quarts del mateix, una partida de la qual no han gastat ni un cèntim.

Segons el regidor si que hi ha fet feina, el que passa és que no ho volen fer com abans amb projectes anuals, sinó fer projectes quadriennals per dotar de continuïtat a les excavacions, i per fer això, evidentment caldrà una licitació.

Veurem si realment aquesta feina s’ha fet, tot i que de bones a primeres hem de ser escèptics, i més tenint en compte que caldrà fer una licitació, i tots sabem com funcionen actualment amb aquest equip de govern.

17 - Què han fet i que pensen fer sobre promoció del producte local?

Pregunta resposta també al tema dels pressupostos. Mirant les factures veiem que la majoria de despesa és més de promoció del comerç local que no de producte local.

La regidora almenys va admetre que no tenen cap pla fet, tot i que en tenen un damunt la taula, i va enumerar vàries accions fetes i per fer: com la promoció del vi Mallorca als restaurants del poble durant la Fira del Vi de 2016, i la promoció del me pollencí durant la de 2017, així com a l’associació de forners de Mallorca per promocionar el pa mallorquí durant la Fira d’Artesania de 2016.

En definitiva, petites actuacions, sense un rumb ni un pla a seguir. Esperem que aquest pla que té damunt la taula, aviat s’aprovi, i totes aquestes actuacions tenguin un sentit i una coherència, perquè sinó aquestes actuacions aïllades de poc serviran.

18 - Què han fet i que pensen fer per la millora del catàleg de camins?

Pensen continuar demanant al Consell que resolgui les al·legacions als expedients de investigació, feina que sembla que ara avança un poc, i així el Consell ha requerit documentació i fer certs contactes per accedir a certes finques. Una vegada resoltes les al·legacions es podran incorporar al catàleg de camins per després incorporar a l’inventari de bens.

A veure si és cert que aquest tema avança, ja que tant aquest consistori, com els que governen al Consell quan han estat a la oposició han fet bandera del tema, i ara estan començant a decebre a tota la gent que creia que en aquest àmbit s’avançaria.

19 - Què han fet i que pensen fer per la elaboració de l'inventari de béns? 

Gaire cosa, en realitat res, ho reconeixen, i és un tema que s’hauria de arreglar. Cap equip de govern ha fet feina amb aquest tema, i ens trobam que l’Ajuntament no té un inventari de bens, permetent que passin coses, com per exemple, que uns regidors no retornin uns telèfons o tablets que no són seus!!!

20 - Què han fet i que pensen fer per el foment de l'economia social?

Aquesta també va ser resposta tractant-se el tema del pressupost, i tres quarts del mateix, una partida tudada.

En aquest sentit l’equip de govern va argumentar que s’havien fet unes jornades sobre cooperatives (que ens semblen molt bé), que segons ells és la primera passa que volen fer sobre foment de l’economia social.

Es trist, que unes jornades fetes en un dissabte matí, sigui l’únic que pugui argumentar haver fet l’equip de govern. De traca és que defensin que això és l’inici o la primera passa de no saben que, quan ja estam tancant l’exercici, i la partida pressupostària no s’ha executat.

21 - Què han fet i que pensen fer amb el que fa referència a l'estudi sobre l'habitatge?

Una altre pregunta resposta al punt 3 del Ple. Una altre partida que no han executat. Són conscients que és un problema molt important, i saben que no han fet res. Per rentar-se la cara prometeren que a la primera quinzena de febrer crearien, com a passa prèvia aquest estudi, una mesa permanent de l’habitatge amb partits, sindicats, representants de treballadors, caixes i bancs, representants de IBAVI i Patronat Municipal de Palma, especialistes, per analitzar la problemàtica i aportar solucions. I alguna d’aquestes solucions pot ser encarregar un estudi sobre l’habitatge.

En realitat la resposta és sobre el que pensen fer, que ens pot semblar bé o malament, però sobre el que han fet la resposta és ben simple: no han fet res de res!!!

22 - Com es troba el projecte de reforma del mirador de Cala Barques?

Està en fase d’avantprojecte. És dels que va més lent.

23 - Com es troba la posada en valor de les Coves de l’Alzinaret: senyalització, informació, neteja,.. i emmarcar-lo dins uns itineraris patrimonials?

Està emmarcada dins els projecte de recorregut arqueològic de Sant Vicenç. Estan mirant com fer la senyalització.

24 - Com es troba el conveni d’ús per a equipament de l’església de Sant Vicenç?

Han demanat al rector que els passi el llistat de immatriculacions fetes a Pollença, i després cercaran firmar un conveni, no tan sols per la de Sant Vicenç, sinó per fer permutes o firmar convenis per distints immobles.

Esperam que si es firmen convenis aquests siguin avantatjosos per l’ajuntament, i que per exemple no es pintin les propietats d’altri de forma gratuïta com ja va passar al saló parroquial del Moll.

25 - Ha contestat el Consell de Mallorca a la petició de que la Ruta en Pedra en sec arribi fins a Sant Vicenç, a través del Coll de Síller?

No ha contestat formalment, però quan han parlat, el Consell sempre demana que s’aclareixi el traçat pel qual arribar a Síller, i en aquest sentit estan cercant una solució.

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10607

Latest Images

Trending Articles