Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10860

Moció contra la imposició del TIL, a l'Ajuntament de Pollença.

0
0

Els grups de la oposició municipal PSM, Alternativa, PSOE, ERC i els dos regidors no adscrits hem presentat aquesta moció de suport a la vaga, contra l'aplicació imposada del TIL i per la destitució dels responsables polítics de l'immovilisme del Govern. Esperam que tots els grups municipal li donin suport. Serà una gran oportunitat per tal que l'equip de Govern PP - PI demostri el seu compromís amb la causa de la comunitat educativa i passar de les paraules als fets. Fins ara les mocions presentades no han tingut aquest suport (veure article anterior) i esperam que això canvii arran de les recents declaracions del batle, ahir mateix a la Cadena Ser.

També vos convidam a assistir al ple per donar suport a aquesta moció de suport a la vaga i als motius que l'han originada.

 

Els portaveus dels grups municipals sotasignats presenten a la consideració del ple la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

  • El Consell de Govern de les Illes Balears aprovà el decret 15/2013(de dia 19 d’abril de 2013) pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents de les Illes Balears. Aquest decret fou rebutjat per la comunitat educativa i pel món cultural de les nostres Illes per interpretar-se com a un atac directe a la llengua pròpia de la nostra terra.

L’esmentat Decret deroga l’anterior (92/1997), conegut com a decret de mínims, que s’havia aprovat en una legislatura anterior governada pel Partit Popular. L’Estatut d’Autonomia (aprovat per tots els partits polítics de les Illes) declara que "la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i la nostra cultura i tradicions són uns elements identificadors de la nostra societat i, en conseqüència, elements vertebradors de la nostra identitat",

I el decret d’abril defensava la introducció d’una llengua estrangera en detriment de la implementació de les hores lectives en català, disminuint les hores de llengua catalana als centres.

  • Dia 6 de setembre, de manera cautelar, el Tribunal Superior de Justícia de Balears va suspendre l’ aplicació del Decret de Tractament Integral de Llengües, com a conseqüència del recurs interposat pels sindicats d’ensenyament STEI-i i UGT. Aquesta mesura adoptada pel tribunal, màxima expressió del Poder Judicial a la Comunitat Autònoma, a efectes reals implicava que el TIL no es podria desenvolupar en el curs escolar, que començava aquesta mateixa setmana, i el titllava de “frau” respecte a la normativa vigent que obliga a informar al Consell Escolar, així com a cometre a dictàmens del Consell Consultiu i a la Mesa Sectorial ja que afecta als empleats públics d’Ensenyament.

A més,tot i perseguir una finalitat educativa que beneficiava els coneixements lingüístic del alumnes, el tribunal assenyalà que el TIL no podia deixar de banda els mandats legals, ja que «en un Estat de Dret la fi no justifica els mitjans sinó que en nom dels principis de legalitat i jerarquia normativa s'han de complir escrupolosament els mandats constitucionals i legals», de tal forma que el Govern havia de respectar el procés d'elaboració.

  • En contestació a la Sala del Contenciós-Administratiu de l'alt tribunal de les Illes,el mateix divendres dia 6 el Govern aprovà un decret llei d’urgència, que estableix un altre cop el trilingüisme en el present curs escolar de manera immediata.

  • Atès que al ple de juny aquest ple va aprovar dona suport a la vaga indefinida en educació.

  • Atès el comportament dels alts càrrec de la Conselleria d'educació, caracteritzat per la seva incompetència manifesta, per no aplicar els procediments establerts legalment, la seva sordesa i prepotència en la seva relació amb la comunitat educativa.


Per tot això el nostres grups municipals presenten al Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’ACORD:

1 - L’Ajuntament de Pollença insta al Govern de les Illes Balears a no deixar de banda el dictamen del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, referent a l’ajornament del calendari d’aplicació del TIL, i a complir amb els mandats legals establerts.

2 - L'Ajuntament de Pollença insta al Govern de les Illes Balears a l' aixecament de les mesures cautelars imposades als tres directors de Menorca i la seva incorporació al seu lloc de feina.

3- L’Ajuntament de Pollença insta el Govern de les Illes Balears a paralitzar el calendari d’aplicació del Decret de Tractament Integrat de Llengües. A més, a dialogar i elaborar una nova norma consensuada amb la comunitat educativa, que reforci l’aprenentatge d’una llengua estrangera en els centres educatius sense que això̀ vagi en detriment de la llengua catalana.

4- L’ajuntament de Pollença insta al Govern de les Illes Balears a obrir un vertader procés de negociació i a treballar de forma consensuada amb les institucions de la comunitat educativa inclosa l'Assemblea de docents per tal de reconduir l’actual situació de descontent i desmotivació en el sector educatiu, i superar el caos provocat entre el professorat, els alumnes i les famílies.

5 - L’Ajuntament de Pollença es posa a disposició dels convocants de la vaga oferint-lis la seva col·laboració d’acord amb les seves possibilitats, com per exemple la cessió d’espais municipals per la realització d’assemblees o actes a favor de la vaga.

6.- L' Ajuntament de Pollença demana al Govern la destitució de la Consellera d’Educació, Cultura i Universitats, Sra. Joana Maria Camps; del Secretari Autonòmic d’Educació, Sr. Guillem Estarellas; i de la Directora General d’Ordenació i Innovació, Sra. Isabel Cerdà de la que depèn el Servei de Tractament Integrat de Llengües.

 

 

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10860

Latest Images

Trending Articles