Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10860

Comissió informativa

0
0

 Avui dijous 19 a les 20:00 h al Club de Pollença les diferents APIMAS de Pollença han organitzat una Assemblea Informativa, per informar de Situació actual sobre la Vaga, motius per els quals han portat al docents a fer-la i com podem donar suport des de les famílies. Assistiran dos integrants de Fapa Mallorca. En dMIQUEL ÂNGEL GUERRERO i en LIBERTO SANTANA.

Fes arribar aquest missatge a tots. L’educació no només es un problema de les famílies amb nins escolaritzats. Si no de tots.


 

Dilluns a les 12:00 Comissió Informativa d'assumptes generals prèvia al ple de setembre del dijous 26. Cal dir que els seu ordre del dia no sol coincidir exactament amb el del ple i que encara no tenim informació concreta de tots els  punts.

Ordre del dia de la sessió:

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió anterior de dia 19 de juliol de 2013

2.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació puntual del PECH a l'àmbit de les illetes de Plaça (edifici de l'antiga peixateria)

Al pacte inicial entre el PP i la Lliga es parlava de  rehabilitar  aquest espai municipal de la Plaça Major i ubicar-hi l'Oficina d'Informació Turística i la Ràdio municipal. Després van decidir que només fos l'Oficina d'Informació Turística. Nosaltres com deim al nostre pla de futura gesti defensam un procés participatiu per decidir el seu ús. 

4.3. DEFINICIÓ PARTICIPATIVA DELS USOS DELS ESPAIS PÚBLICS.

Es tracta que entre tots, polítics,  entitats i veïns decidirem de manera participada quins volem que siguin els usos dels  espais públics municipals, per tal d’incorporar-los al projecte definitiu; part de la illeta que és municipal, Can Llobera, Puig Santueri... Els passos  a seguir serien:

1. Informarem de les  les limitacions i condicionaments dels espais. Cal considerar tres punt bàsics, garantir la seguretat, l’accessibilitat i la funcionalitat.

2. Realitzarem  tallers de participació per la reflexió i debat de les propostes dels ciutadans, les associacions i  l’ajuntament. Sistematitzarem  la informació recollida, analitzarem  les propostes realitzades i  la seva viabilitat tècnica i econòmica i tornarem la proposta definitiva d’usos per a l’equipament.

3. Decidirem per consens l’ús dels espais amb tots els agents que s’han implicat al procés. La concreció de la proposta definitiva la realitzarà l’equip tècnic i la Comissió Permanent de Participació Ciutadana.

3.- Aprovació inicial, si procedeix, del Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric Artístic

 Un catàleg que arriba massa tard per part del patrimoni de Pollença però que esperam que sigui una bona eina per el que encara conservam.

4.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la imposició i ordenació l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis assistencials Patronat municipal Residència Social Santo Domingo

Al seu moment vam presentar al·legacions (article)

5.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l’ordenança reguladora del preu públic per assistència als concerts Festival internacional de Música de Pollença

Una vergonya, una burla al ple i una demostració de que el batle té el mateix tarannà autoritari i antidemocràtic que el seu company Bauzà. Abans del primer concert tots els partits de l'oposició vam presentar unes al·legacions que es resolen quan el Festival ja ha finalitzat.

6.- Designació de representant municipal a l’Assemblea General de l’entitat Sa Nostra

7.- Designació Festes Locals 2014

8.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 646 de dia 29 de juliol de 2013

9.- Moció presentada pels grups municipals PSOE , A i la Regidora no adscrita en relació al TIL.

PSM i Esquerra també presenten aquesta moció que comentarem al seu moment.

10.- Coneixement de les resolucions del Batle en matèria de cessaments i nomenaments de, membres de la Junta de Govern Local, com també de les delegacions de Batlia conferides respecte àrees de gestió

El batle que de paraula defensa el consens i el diàleg esperem que ara ens pugui explicar on i quan es va oblidar del previ consens necessari per a la nostra sustitució  com a representant de l'oposició a la Junta de Govern per UMP.

 

També podrà explicar el repentí canvi d'opinió respecte al regidor de CiU i abans d'Um, en Michel .

11.- Varis


 

Dissabte 21 a les 16:00 pujada al Puig per l'educació. Sortirà de la Plaça de Pollença. Cal portar alguna cosa verda i qui no pugui pujar pot donar suport a la Plaça o a baix del Puig.

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10860

Latest Images

Trending Articles