Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
People Here Also Viewed:
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10937

Què pensa fer l'Ajuntament amb el quiosc de Gelats Valls?

0
0
A partir de la petició a l'Ajuntament a change.org perquè el quiosc de Gelats Valls no sigui retirat del Passeig Anglada Camarassa del Port de Pollença i donada la falta d'informació sobre aquest tema per part de l'Ajuntament consideram important donar aquesta informació, insistint en el fet que la Transparència es demostra en fets i no amb paraules. A pesar de les nostres reiterades peticions l'Ajuntament de Pollença no publica les actes de les Juntes de Govern, i és precisament a l'acta de la Junta de Govern del 5 de maig del 2015 on hi ha una detallada informació sobre els quioscos de Gelats Valls tant al Port de Pollença com a Pollença que podeu consultar. És evident que ni al passat ni en l'actualitat l'Ajuntament ha actuat amb diligència per solucionar aquest tema.

L'espai ocupat pel quiosc de venda de Gelats Vals (instal·lació fixa) al Port de Pollença es troba en domini públic i fa molts d'anys que hauria d'haver sortit a licitació. A la Junta de Govern de maig del 2015 trobareu una enumeració de les sol·licituds de l'actual GELATS VALLS SL al manco des de 1967 a l'Ajuntament del quiosc del Port de Pollença i les autoritzacions m missió de Govern de 20 de febrer de 1992 a la qual es va encarregar a l'Arquitecte municipal el projecte tècnic per a la nova estructura del quiosc també es va aprovar la iniciació del procediment per a la licitació per a l'adjudicació de la concessió corresponent que mai es va dur a terme.

D'aquesta forma arribam a la passada legislatura;

El 15 de setembre de 2014 el CAFE CAPUCHINO 1919 SL va presentar una sol·licitud en el que ve a exposar que el quiosc de Gelats Valls envaeix l'espai autoritzat o autoritzable per al seu propi local, i va a sol·licitar la realització per l'Ajuntament de les gestions necessàries perquè es modifiqui l'emplaçament de dita estructura o bé que se li sol·liciti autorització a Cafe Capuchino 1919.

El 9 de gener de 2015, el CAFE CAPUCHINO 1919 SL, va registrar un altre escrit recordant l'anterior i afegint que tenia interès directe en gestionar el punt de venda de gelats, i sol·licita informació envers les autoritzacions administratives, amb la finalitat de poder-ne optar a la gestió. El mateix 9 de gener GELATS VALLS SL, va presentar escrit a l'Ajuntament en el qual exposa haver dut a terme la venda de gelats durant molts d'anys a llocs fixos, i sol·licita ocupació de la via pública amb llocs fixos de venda de gelats en els llocs de costum a la Plaça Major de Pollença i al Passeig Anglada Camarassa del Port de Pollença.

L'informe que podeu trobar a la Junta conclou que atesa l'existència de les sol·licituds de GELATS VALLS SL i el CAFE CAPUCHINO 1919 SL per a l'aprofitament del quiosc cal que es faci la licitació de la seva concessió però com estava a punt de començar la temporada turística del 2015 i es tardarien mesos en fer l'adjudicació definitiva aconsella atorgar concessió administrativa de forma directa al peticionari GELAT VALLS SL de forma provisional i improrrogable fins al 31 de desembre de 2015 mentre s'iniciava, tramitava i adjudicava definitivament el procediment de concessió administrativa en règim de concurrència amb licitació pública.

I d'aquesta forma arribam a la situació actual; el nou equip de govern no ha realitzat la licitació i al començar la temporada Gelats Valls ha obert el quiosc i el Café Capuchino ha reiterat les seves queixes. Sembla que l'equip de govern ha demanat a Ports el trasllat del quiosc però que de moment no havia obtingut resposta. En aquest moment esperam que l'equip de govern  ens informi exactament de quina és la situació actual i el que pensen fer a aquest tema.
 
De moment la petició a l'Ajuntament a change.org perquè el quiosc de Gelats Valls no sigui retirat del Passeig Anglada Camarassa del Port de Pollença  ja ha alcançat en molt poc temps les 2.220 signatures en el moment d'escriure aquest article a més de les que també s'han recollit en paper.
 

Viewing all articles
Browse latest Browse all 10937

Latest Images

Trending Articles