Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10707

Ple de maig. Tot aprovat.(Centre de dia, Residència, Zona Verda al Moll, etc...)

0
0

Després d'uns dies amb problemes tècnics per actualitzar el blog, reprenem la informació amb la crònica del que va ser el Ple Ordinari de maig celebrat ahir dijous a les 20h.

El ple va començar amb molt de públic, ja que hi assistiren nombroses persones de l'associació AFAMA, ja que un dels punts de l'ordre del dia era el conveni per la cessió parcial de l'edifici del centre de dia.

Tots els punts es varen aprovar, fet que ens satisfà. Ara esperam que es duguin a la pràctica.

Per veure els documents de cada punt apreta els enllaços o aquí, on els trobaras tots.


Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:


1.- Aprovació, si escau, de l’adhesió al Conveni de Col·laboració entre el Consell de Mallorca i ECOVIDRIO.

Es tracta d'un conveni per poder tenir qualque guany econòmic damunt els envasos de vidre que recull EMSER amb la recollida selectiva. Aquests retorn econòmic pot servir per ajustar les tarifes de la recollida selectiva. És una bona passa per incentivar la recollida selectiva.

Aprovada per unanimitat

2.- Aprovació inicial, si escau, de la cessió gratuïta de l’espai destinat a centre de dia de Pollença a l’entitat AFAMA.

Com hem comentat, es tracta d'un conveni per tal que AFAMA pugui gestionar el centre de dia. EL conveni, despres de les demandes que diversos grups varem fer al ple passat (veure), s'ha anat consensuant entre les diferents part i els partits de oposició de manera que s'han anat aclarint els dubtes que podia generar en una mostra de com cal fer les soses bé si es vol aconseguir el màxim consens. AFAMA és una enttat reconeguda atot Mallorca i amb una llarga trajectòria al nostre municipi que podrà millorar els seus serveis amb l'espai del centre de dia, oferint també places per a persones sense malatia i donant servei d'estimulació i activitats també als residents de la Residència. Varem donar l'enhorabona a AFAMA i varem demanar, per acabar de fer el conveni rodó, que les noves places de personal que es puguin incorporar en la gestió del centre de dia es faci de manera similar a com ho faria l'ajuntament, amb transparència, publicitat i valorant els mèrits dels aspirants. Ara s'obri un periòde d'exposició pública on tothom, particulars i entitats, pot fer al·legacions per millorar el conveni. Aqui teniu laseva redacció aprovada inicialment.

Aprovat per unanimitat

3.- Aprovació inicial, si escau, de l’alteració de la qualificació jurídica del bé immoble situat al c/ Vicenç Buades per destinar-lo a l’ampliació del centre de salut.

Després que la biblioteca del Moll hagi passat al nou centre Miquel Capllonch tot l'edifici on es situava es pot destinar a Unitat Bàsica de Salut. Per això s'ha de desafectar de l'ús biblioteca i posteriorment es farà un conveni amb l'IB-SALUT per cedir-los l'edifici complet. Trobam que és una millora en l'assistència sanitària i vàrem demanar que el conveni reculli les millores necessàries a l'edifici i que es doti de material i personal suficients.

Aprovat per unanimitat

4.- Ratificació, si escau, del decret d’alcaldia núm. 312, de 29 d’abril de 2013

Nomenament de misser i procurador per defensar l'Ajuntament de MENASNI S.A. (Familia March de Ternelles), que reclamen judicialment contra el Pla General de Pollença que preveu la servitud de pas pel Camí de Ternelles, ja que consideren que no està adaptat al PORN de la Serra i per tant no es pot aplicar.

Aprovat per unanimitat

5.- Ratificació, si escau, del decret d’alcaldia núm. 313, de 29 d’abril de 2013

Nomenament de misser i procurador per defensar l'Ajuntament de MENANI S.A. (Familia March de Ternelles), que recurreixen davant el Tribunal Suprem la servitud de pas pel Camí de Ternelles. Com es veu per terra, mar i aire contra el pas públic pel camí; es veu que no tenen problemes econòmics per promoure tots aquests judicis.

Aprovat per unanimitat

6.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Reglament de Règim Intern de la Residència Social de Santo Domingo

El reglament es va aprovar inicialment al ple de març i el PSM hi varem presentar al·legacions, bona part de les quals han estat incorporades. Veure al·legacions PSM i veure text definitiu del Reglament.

Aprovat per unanimitat

7.- Moció presentada pel grup del PSM-EN, A, PSOE, UMP, ERAM I NO ADSCRITS relativa a la implantació de la zona verda d’aparcaments al Port de Pollença ( RGE núm. 3423, 16.05.13)

Varem defensar que s'havia de continuar amb la implantació del Pla d'aparcament que inclou la zona verda (gratuïta per a residents, de pagament per a forans), i no només la zona blava (de pagament per a tothom). Aqui va quedar ben clara la deixadesa de l'equip de govern que va fer un contracte amb la concessionària de la zona blava fins el 26 de juny, sabent que això impossibilitaria per enguany implantar la zona verda tot i que l'any passat s'hi varen comprometre. En tot l'hivern no s'ha treballat aquest tema incomplint el seu compromís. La moció, vist que es impossible que s'apliqui per enguany, es va modificar per tal que sí s'apliqui per l'any 2014 amb les modificacions que calguin quan s'hagi fet el projecte de peatonalització.

Aprovat per unanimitat


8.- Moció presentada per la regidora no adscrita Sr. Estrany relativa a la ubicació de la Polar a la Cala Sant Vicenç ( RGE núm.3425, 16.05.13)

L'any 2002 Ramon Castanyer “Durai”, abans de morir, va cedir la que havia estat la seva barca de pesca a l'Ajuntament per a fins culturals (veure acord de ple). Ha estat tots aquests anys en diversos indrets i ara mateix és a Son Bonet després d'haver-se restaurat. La voluntat de la família és que la barca quedi a Cala Sant Vicenç i que no torni a navegar, voluntat que des del PSM pensam que s'ha de respectar. El que no està gens clar és quina seria la ubicació idònia de la barca. Pensam que col·locar-la com una escultura sobre el mirador de Cala Barques no és la millor opció i que seria més digne i cultural col·locar-la en un espai tancat musealitzat sobre les activitats tradicionals de la Cala; potser un espai annex a la oficina d'informació turística.

Vist que encara no hi ha un acord sobre la finalitat que s'ha de donar a la barca, es va retirar la moció fins a un proper ple.

9.- Moció presentada pels grups d’A; PSOE, PSM-EN, UMP i els dos regidors no adscrits relativa a la delegació de l’aprovació de les Bases de la contractació de la direcció artística del Festival 2013 de Pollença al Ple ( RGE núm. 3427, 16.05.13)

El batle ja va anunciar que Joan Valent repetiria com a director del Festival tot i que encara no s'han aclrit les questions econòmiques entorn del festival del 2012. Tampoc encara no s'ha fet el contracte i segons els informes tècnics no es pot adjudicar la contractació directament al Sr. Valent, ja que la feina que ha de fer no té una exclussivitat en la seva persona. En aquest assumpte el batle ha deixar passar massa el temps i ara ens trobam en una situació de d'urgència pel festival del 2013.

Tot i que la moció es va aprovar demanant que es convidi a altres professionals i que el contracte sigui només d'un any, sembla que la propera setmana el batle té previst aprovar la contarctació a la propera Junta de Govern. Aquest punt va encendre una forta discussió entre la regidora Estrany, el Batle i el regidor Mateu de Convergència, on sortiren molts rancors personals i retrets del batle per la sortida dels no adscrits de l'equip de govern, retrets fora de lloc en una discussió com aquesta.

Des del PSM l'any passat varem criticar les maneres com es va fer la contractació (veure), però això per res justifica que enguany es vulgui reincidir en l'error d'una contractació incorrecte. Han estat altres partits els que han tingut un canvi de criteri radical i el que l'any passat veien malament enguany ho veuen bé i viceversa.

Aprovat. A favor: 8, A, PSOE, PSM, ERAM, N.A. - Abstencions: 8, PP, UMP, CIUP

10.- Moció presentada pel grup d’Alternativa relativa a abandonar la fumigació amb herbicides ( RGE núm.3452, 17.05.13)

Una moció que varem signar, ja que Més per Mallorca ha presenatt propostes similars a diversos ajuntaments, al Consell i al Parlament, i a Pollença ja hi varem votar a favor fa més de dos anys. Es repetia un debat que tenguerem la legislatura passada, aquest pic amb resultat favorable. Els glifosats que fa servir l'ajuntament són substàncies tòxiques que fan malbé el medi ambient i es feina de les administracions cercar solucions alternatives com ja es fa a bastants ajuntaments de Mallorca. Sorprenent la falta d'interès en nom de “lo pràctic” que va mostrar el regidor de serveis. Al final la moció es va modificar per no imposar cap termini i que la implantació sigui gradual. El regidor Garcia es va oferir per treballar en aquest tema, oferiment que es va acceptar per part de l'equip de govern.

Aprovat. A favor: 8, A, PSOE, PSM, ERAM, N.A. - Abstencions: 8, PP, UMP, CIUP


11.- Moció presentada pel grup del PSOE sobre la política impositiva del Govern de les Illes Balears ( RGE núm.3461, 17.05.13)

Per rebutjar els nous imposts que vol posar el govern Bauzà que ofegaran encara més l'economia i les families mallorquines. Una responsabilitat que tenen tots els membres del PP, tant a nivell autonòmic com estatal com local, que estan fent pagar la crisi als que manco culpa en tenen. Aquests imposts serviran per pagar despeses supèrflues del govern Bauzà com per exemple, el nomenament de l'ex-conseller Bosch com a “assessor”, ja que a la seva antiga feina no l'han volgut.

Aprovat. A favor: 10, A, PSOE, PSM, ERAM, UMP, CIUP, N.A. - Abstencions: 6, PP

12.- Propostes/Mocions d’urgència

Dimissió de la regidora Mª del Mar Sastre (PSOE)

Com va explicar ella, després de sis anys de dedicació política ja començava a necessitat temps per altres tasques. Greus aconteixements familiars en les darreres setmanes han precipitat la dimissió. Des del PSM li varem agrair la seva feina i el seu bon tracte amb la resta de companys regidors, desitjant-li el millor d'ara en endavant. La substituirà el nº3 de la llista, en Francisco Javier Barba.

Aprovat per unanimitat


En un proper article tractarem sobre les respostes als nostres precs i preguntes.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10707

Latest Images

Trending Articles