Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10607

Una figuera martinenca de l'any 1421

0
0

Sovint hi ha paraules, dites o noms que, és segur perquè les deim espesses vegades, fa l'efecte que no deuen ser gaire antics, però que -tanmateix- de vegades ho són ferm o almanco no són gens novells. Mostra d'això són el nom de castes o de varietats de fruits, d'arbres o d'altres vegetals, com la figuera martinenca que apareix mentada a 1421 a Santa Margalida (una "figuera martinencha d’en Pere Vel").

A un temps, sobretot a l'edat mitjana, a segons quines contrades de Mallorca no hi havia gaire arbres. Eren, per així dir-ho, un element que resultava fàcilment observable dins el paisatge. Això explica que els trobem fent de fita de parcel·les o que servissen per identificar la parcel·la aquí on eren, com és el cas d'aqueixa figuera. No em vendria gens de nou (no ho puc assegurar, però) que aqueix document que trec a rotlo fos una de les referències més antigues de les d'aqueixa casta. He vist (no sé si la referència és exacta ni en quin document es basa, però això no lleva que puga ser  certa) que n'hi ha una de mentada a 1259 (vegeu-ho ací). Si això és així, resulta plausible pensar que aqueix nom, per l'antigor d'aqueixa primera referència (1259), i per l'estructura lingüística (Martinenc és un llinatge català), ja devia existir a Catalunya abans de 1229 i que degué arribar a Mallorca amb els pobladors catalans que s'hi instal·laren en les primeres dècades posteriors a la conquesta. Però també es podria tractar d'un mot nat a Mallorca mateix, format a partir de l'antropònim d'un dels posseïdors dels terrenys on hi havia la figuera, o dels pagesos que els conraven. No ho sé. Possiblement no ho sapiguem mai; en tot cas, vet ací la referència del document:

1421, febrer, 4.- “A 4 de fabrer Donatió feta per Matheu Mestra en favor de Nadal Mestra en poder de Joan Tarriola notari”. Es tracta de donacions de béns situats a Santa Margalida. En un fragment de l'acta (que és incompleta) podem llegir que un dels béns que donaven estava situat “pertiendo del portel del cap de le peret tayant per lo marge eundo a la era del cap del marge de le hera e va al cap de la vinya e figuera martinencha d’en Pere Vel fily d’en Mertí Vey”   (ACM)


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10607

Latest Images

Trending Articles