Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10544

Balances Fiscals.

0
0

Interessant i aclaridor article de Pere Sampol referent a les balances fiscals que perjudiquen de manera injusta la nostra comunitat.

BALANCES FISCALS FALSES

Fa uns dies el Govern central ha fet públic un succedani de balances fiscals. Li dic succedani perquè, tal com han denunciat experts com el menorquí Guillem López Casasnovas, els resultats publicats no responen a la metodologia acordada pel grup d'experts, l'any 2008, en què es publicaren les balances fiscals de totes les comunitats autònomes corresponents a l'any 2005. Els resultats foren escandalosos. El País Valencià feia una aportació neta del 6,8% del seu PIB, Catalunya del 8,7% i les Illes Balears de més del 14% del PIB, més de 3.000 milions d'euros anuals. Ara, per tal de maquillar les astronòmiques aportacions de les Illes Balears, Catalunya i el País Valencià, el ministeri d'Hisenda ha hagut de recórrer a burdes maniobres d'adjudicació d'ingressos i despeses, amb uns objectius molt clars: arribar a uns resultats per a Catalunya inferiors a l'aportació que li correspondria segons el seu PIB, i presentar la comunitat de Madrid com la comunitat més solidària, amb diferència.

 

Així, el ministeri d'Hisenda comença per repartir determinades despeses realitzades a la capital entre tots els ciutadans de l'Estat: els museus de Madrid, perquè considera que beneficien tots els espanyols; els quatre-cents mil funcionaris dels ministeris que, tot i que realitzen les seves despeses a Madrid, el seu cost es reparteix entre totes les comunitats; així com determinades inversions considerades d'interès general per a tots els ciutadans de l'Estat. Al contrari, ingressos fiscals generats a distintes comunitats autònomes per grans empreses són computats a la capital si aquelles empreses hi tenen el domicili fiscal, encara que no si hagi generat cap ingrés.
Però, malgrat tot, es veu que els resultats no eren prou satisfactoris i els autors de l'estudi, per anomenar-lo d'alguna manera, decidiren repartir l'IVA devengat pels turistes a parts iguals entre tots els ciutadans de l'Estat. Com és natural, aquesta mesura perjudica les comunitats més turístiques en disminuir els seus ingressos i beneficia les menys turístiques que es veuen recompensades amb uns ingressos per IVA, malgrat s'hagin recaptat a altres comunitats.
Per què el ministre Montoro es nega a publicar les balances fiscals reals, calculades amb la metodologia acordada pel grup d'experts? En paraules seves, “perquè fomenta l'independentisme en els territoris que més aporten”. Per tant, cal amagar als contribuents d'aquests territoris el destí dels impostos que paguen.
Aquest drenatge de recursos als territoris de parla catalana es remunta a la derrota a mans de les tropes de Felip V, de la qual ara en commemoram el tricentenari. Primer es justificaren els nous imposts als ciutadans d'aquests territoris amb l'argument del dret de conquesta. Ara s'utilitza un argument més políticament correcte, la solidaritat interterritorial. Els més rics han d'aportar als més pobres. Aquesta riquesa es mesura en funció de la renda per càpita de cada comunitat. Vet aquí, però, que aquest criteri no es compleix, perquè el País Valencià aporta recursos quan la seva renda està per sota de la mitjana. I, si tenguéssim en compte la renda en poder de compra, és a dir, ajustant la renda amb el diferencial de preus, fins i tot les Illes Balears aporten recursos a comunitats més riques, receptores netes, com La Rioja, Astúries o Castella Lleó.
Però, el que ens altera més la sang, als qui no la tenim d'orxata, és com es gasten els nostres recursos en AVE,s i aeroports sense passatgers, en obres faraòniques adjudicades als amiguets i a mantenir una oligarquia que sempre ens ha xuclat els recursos.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10544

Latest Images