Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10334

Concurs de glosa escrita a Binissalem,

0
0
L’associació arròs amb salseta i l’Ajuntament de Binissalem convoquen la XIX edició del Concurs de Gloses “Festa des Vermar”, que es regirà per les següents bases:
1. Les obres hauran de tenir una extensió mínima de vuit versos.
2. Les gloses hauran de tractar algun dels temes següents:
· La Festa des Vermar a Binissalem.
· La feina de la verema, la vinya o el vi.
· L’eròtica, relacionada amb alguns dels temes esmentats.
3. Els participants podran presentar un màxim de 5 obres, les quals hauran d’anar firmades sota pseudònim, adjuntant-se dins un sobre a part les dades personals i a l’exterior del mateix el pseudònim esmentat i el premi al qual s’opta: General, Local o a un dels dos Juvenils.
4. Les obres es podran presentar, fins a les 14:00 hores del dia 17 de setembre de 2015, a l’Ajuntament de Binissalem (Concepció, 7), per triplicat, mecanografiades en folis A4, a doble espai i per una sola cara.
Aquestes obres hauran d’estar escrites en llengua catalana i hauran de ser originals, inèdites i no haver estat premiades en cap altre concurs.
5. S’estableixen els següents premis
· 1r premi general: 150 euros, diploma i botella de vi.
· 2n premi general: 100 euros, diploma i botella de vi.
· 3r premi general: 50 euros, diploma i botella de vi.
· Premi local: 150 euros, diploma i botella de vi.
PREMIS JUVENILS
Per a joves de 10 a 16 anys;
· 1r premi: 50 euros, diploma i botella de vi.
Per a joves de 17 a 25 anys;
· 1r premi: 50 euros, diploma i botella de vi.
S’haurà d’especificar a quin premi s’opta: al General (1r, 2n i 3r),
al Local o a un dels dos Juvenils. (Els premis no seran acumulables).
6. L’entrega de premis tendrà lloc el dilluns dia 21 de setembre, a les 21:30 hores, en un lloc encara per determinar.
7. El jurat podrà declarar deserts els premis si així ho troba necessari.
8. La participació en el concurs implica l’acceptació de les bases.
Binissalem, agost de 2015. Salut i BonVi
Bases del XIX Concurs de Gloses
Festa des Vermar
Binissalem 2015
xix concurs de gloses

Viewing all articles
Browse latest Browse all 10334

Latest Images

Trending Articles