Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10337

Sessió ordinària del Consell Rector del Patronat Municipal de la Residència Social de Pollença

0
0

Com vos vàrem anunciar dilluns, aquí teniu el resum de la... 

Sessió ordinària del Consell Rector del Patronat Municipal de la Residència Social de Pollença

L’ordre del dia de la sessió va ser el següent:

           1r.- Constitució del Consell Rector.

           2n.- Dació de compte de la Resolució de la presidència del patronat 43/2015, de 2 de juliol de 2015, de delegació de la Presidència del Patronat Municipal de la Residència Social de Santo Domingo.

           3r.- Dació de compte de la Resolució de la presidència del patronat 7/2015, de 26 de febrer de 2015, d’aprovació de l’acord de col·laboració entre el centre educatiu IES Santa Margalida i la Residència Social de Santo Domingo per al desenvolupament de pràctiques formatives en centres de treball.

           4rt.- Aprovació, si procedeix, de les Bases per a la convocatòria d’una plaça de director de la residència, contracte d’alta direcció.

           5è.- Varis.

    
El primer punt , la constitució d'aquest Consell Rector, òbviament s'aprovà. Igualment el segon, en el qual el Batlle, el 2 de juliol, cedeix la presidència a Magdalena Seguí, de Junts. Amb el tercer punt tampoc va haver problemes i s'aprovà per unanimitat un acord entre l'IES de Sta. Margalida i la Residència, amb la finalitat de que els alumnes d'aquell centre hi puguin desenvolupar pràctiques formatives. De fet aquest punt és una resolució de l'anterior Batlle que s'havia de ratificar.


El quart punt, ja no tant rutinari, era l'aprovació de les bases per a la convocatòria d'una plaça de director/a amb la forma de contracte d’alta direcció.

El nostre representant va intervenir per recordar a l’ajuntament que hi ha un acord encara vigent firmat entre els representants dels treballadors i l’Ajuntament a 29 de juny del 2006, i ratificat a Ple posteriorment. A aquest acord s’establien quines havien de ser les tasques i funcions de la direcció d’una manera ben detallada i clara, a l’igual que el sou que aquesta plaça havia de tenir.  Tant en el primer cas com en el segon aquest acord no s’ha tingut en compte. A les bases actuals la descripció de les funcions és bastant pobre i totalment insuficient, i el sou sembla que serà el que figura als pressuposts. D’aquí instam a l’Ajuntament a complir els acords que ha firmat o en tot cas a renegociar aquests temes si ho considera necessari.

Al final es va aprovar la convocatòria i ja s’ha fet l’anunci públic com podeu veure a continuació.


 


En el capítol de "Varis" és va plantejar, o millor dit, informar, de les deficiències a l'edifici nou de la Residència, i el més urgent, les goteres que s'han de reparar de forma immediata. La  constructora sembla que es desentén enlloc de procedir a la reparació, i la presidenta va dir que atès que es disposa encara de l'aval (l'obra està en garantia) aquest s’executarà, és a dir, es repararà a càrrec d'aquest aval encara a disposició de l'Ajuntament. A una part de la vella residència, els anomenats "apartaments", també hi ha greus deficiències a les canonades d'aigua que es varen instal·lar, sembla que el constructor no va substituir trams de canonada que ell considerà que "estaven bé". Igualment es repararà i s'executarà l'aval.

I així va acabar la sessió. Pel bé dels treballadors i de les 18 persones que hi ha a la residència (7 dependents i 11 autònoms) esperem que el procés acabi amb la millor elecció possible per a la direcció.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10337

Latest Images

Trending Articles