Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10334

Precs i preguntes del ple de juliol

0
0

 Aquests són els precs, pregunes i les respostes que vam rebre al darrer ple. 1024x768

 

PRECS

En referència al Festival, seria necessari, bo i un acte de transparència indispensable, que els pollencins poguessin saber la quantitat total d'entrades regalades i qui en són beneficiaris i que aquesta informació es publiqui a la web de l'Ajuntament.

El Batle ha dit que no hi ha cap problema, i que fins i tot té la relació d'entrades regalades.Ens alegra la resposta i a veure si els pollencins poden tenir aquesta informació el més aviat possible

Demanam a l'Ajuntament que actuï davant la usurpació i ús privatiu que estan realitzant alguns propietaris -entre ells el propi Hotel-, dels vials públics de la urbanització de Formentor.

Han dit que comprovaran si s’estan produint aquests fets.No pot ser que Formentor sigui un lloc per a privilegiats, i menys que encara s’apropiïn del que no és seus. Cal actuar ja

Demanam una Junta de Portaveus monogràfica sobre disciplina urbanística per tractar aquest tema en profunditat: inspecció, expedients, multes, possible delegació a l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca.

Els ha semblat bé la idea, i han adquirit el compromís de que passades les festes cal posar-se d’acord entre tots els grups per fer una Junta de Portaveus centrada en aquest tema tant important.

Demanam que es posin aparcabicicletes davant el museu i que se'n posin més davant l'Ajuntament.

Ho estudiaran, però els sembla bé, i fins i tot han admès que hi ha aparcabicicletes a llocs on no hi fan falta, i que es pot mirar de fer una redistribució millor o posar-ne més

Demanam que es marqui clarament amb elements fixos l'espai que s'ha autoritzat a cada local per terrasses o expositors, a fi que tothom pugui comprovar si es compleix l'ocupació de via pública tal com ha estat concedida.

Ho estudiran detalladament, i bona falta que fa. Aquests dies que hi ha actes per les festes, i bastanta gent pel carrer es fa evident que el carrers i places del nostre poble no són dels pollencins, i estaria be que qualsevol ciutadà pogués saber en qualsevol moment si un local està incomplint la normativa.

PREGUNTES

Segons acord de Ple, les plaques amb noms de polítics condemnats per corrupció han de ser retirades. Quan tenen pensat llevar la placa de Carrer Ombra, on apareix el nom del polític corrupte Jaume Matas?

S’han compromès a que després de les festes, quan la brigada vagi un poc més lleugera de tasques ho faran.

Pensa l'Ajuntament com a tal, seguir assistint als actes religiosos catòlics?

Aquí el Batle no ha estat gens clar. Bastava dir si hi aniran o no hi aniran, i tot d’una ha parlat de la necessitat de fer unes normes de protocol de forma consensuada per evitar canvis de criteri cada legislatura. La resposta no ens ha agradat, no ha estat gens clara, però sobre aquest tema val més esperar uns dies i sabrem si l’ajuntament va als actes religiosos o no, i si els regidors de l’Ajuntament accepten ocupar els seients que l’Església els té reservats.   

En referència a l'ocupació de la via pública, pensen fer un nou reglament o faran feina a partir d'allò que es va fer la passada legislatura amb les corresponents al·legacions?

La idea de l’ajuntament es reprendre aquest document i tornar-lo posar a debat, i resoldre les al.legacions. Amb aquest tema cal fer feina i molta, perquè la sensació del ciutadà és la de que l’espai públic s’està posant al serveis dels locals comercials.

En referència a la Fortalesa i al Castell del rei, l'anterior equip de govern no va fer cap gestió per fer complir l'article 34 de la llei de patrimoni que regula que els Béns d'Interès Cultural s'han de poder visitar al menys quatre dies al mes, en dies i hores prèviament assenyalats. Pensen fer alguna gestió en aquest sentit?

Han contestat que han de parlar aviat amb els responsables de Patrimoni del Consell i que tractaran aquest tema. A veure si els pollencins poden visitar aquests BICS d’acord al que estableix la llei.

Al ple d'octubre de 2012 vam aprovar demanar al Departament de Patrimoni Històric del CIM l’obertura del corresponent expedient sancionador als propietaris de l’antiga fàbrica de Can Morató pel seu incompliment de la Llei 12/98, de Patrimoni Històric. A la passada legislatura no es va fer res. Com i quan pensen fer per complir l'acord del ple?

La situació no ha millorat gens i pensen fer complir l’acord de ple. Han dit també que intentaran parlar amb la propietat a veure que pensen, però que vist com està el tema no es pot esperar molt de la seva part. 

Per què les 5 darreres contractacions de personal temporal d'EMSER s'han realitzat sense informar ni deixar participar als delegats de personal en el procés de selecció i sense facilitar informació per la ràdio municipal ni cap altre mitjà de difusió, incomplint clarament l'article 50d del conveni col·lectiu? Quines mesures es prendran perquè no torni a passar i quines responsabilitats s'exigiran als responsables?

Han dit que les darreres cinc contractacions s’han fet com es venien fent fins ara. Cridant primer a serveis socials, després al SOIB i finalment a un llista de treballadors que tenen a EMSER. Han admès que això està mal fet i que no ha de tornar a passar. Per evitar-ho han dit que crearan una borsa de treballadors.

Quan es fa comptes reincorporar els treballadors de l'Ajuntament que es varen subrogar a la UTE de neteja viària, ara que la concessió ha estat anul·lada pels tribunals i que segons l'article 43 de l'Estatut dels Treballadors s'hauria entrat en cessió il·legal de treballadors, tant per part de la UTE com de l'Ajuntament?

Queden dos treballadors en aquesta situació. Però per resoldre la seva situació el primer que cal és que el Ple declarí la nul·litat del contracte amb la UTE.

Es poden publicar a la web municipal els convenis col·lectius d’EMSER i dels treballadors de l’Ajuntament?

No hi ha cap problema.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10334

Latest Images

Trending Articles