Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10527

Actuació d'urgència i convenvi al pavelló de l'IES Clara Hammerl

0
0

Des d'Alternativa per Pollença feim pública la nostra satisfacció per l'aprovació en el Ple de la nostra moció per fer una intervenció d'urgència al pavelló de l'IES Clara Hammerl, així com per renegociar un conveni més ambiciós amb la Conselleria d'Educació. 


En el Ple que ha celebrat avui matí l'Ajuntament de Pollença s'ha aprovat amb 10 vots a favor (A-Junts-PP-PI) i 6 abstencions (Tots-UMP) la moció que vàrem presentar per una actuació d'urgència i un conveni al pavelló de l'IES Clara Hammerl.

Aquesta moció responia a dues motivacions: en primer lloc, la urgència, derivada del fet que en breu començarà el curs escolar i la nova temporada de bàsquet. Amb aquesta moció preteníem posar sobre avís l'equip de govern municipal per tal que faci les intervencions necessàries perquè es pugui començar el curs de forma digna. En aquest sentit, cal dir que ja han anat a pintar i a revisar que les bigues no haguessin patit per culpa de les goteres. Però com que faria falta fer algunes intervencions més (banys, vestuaris...) és bo posar-s'hi ja i determinar clarament de qui són les competències.

Això enllaça amb la segona motivació de la moció: la insuficiència de l'actual conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Conselleria. Pensam que el conveni és molt millorable i per això hem demanat també renegociar-lo per assolir el control i gestió de les zones esportives (incloses les exteriors), preveure-hi la possibilitat de construir-hi una grada lateral o incloure'l dins un pla de gestió i manteniment de les instal·lacions esportives municipals.

Des d'Alternativa per Pollença fa estona que demanàvem una ampliació del conveni, bàsicament perquè tenim unes instal·lacions esportives a l'IES Clara Hammerl que podrien estar molt més aprofitades, i que consideram que s'haurien d'utilitzar les instal·lacions existents abans que construir-ne de noves.

Fa un dies es va pintar el pavelló del IES Clara Hammerl

 

A continuació la moció

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4


MOCIÓ PER UNA ACTUACIÓ D'URGÈNCIA I UN CONVENI AL PAVELLÓ DE L' IES CLARA HAMMERL

Exposició de motius:

 

ñ    Atès que el pavelló de l'IES Clara Hammerl pateix una greu situació de degradació degut al problema de les goteres i a la inexistent feina de manteniment per part de l'IBISEC des que es va construir.

ñ    Atès que és inminent l'inici d'un nou curs escolar i una nova temporada de bàsquet i que és evident que cal una intervenció d'urgència per tal de començar el curs i la temporada d'una manera digna.

ñ    Atès que hi ha demanda d'espais esportius al Port de Pollença, que les instal·lacions esportives de l'IES Clara Hammerl són molt aprofitables per part de l'Ajuntament i que el conveni firmat entre l'Ajuntament de Pollença i la Conselleria d' Educació és clarament insuficient per assegurar un bon manteniment i treure el millor rendiment posible d'elles.

ñ    Atès que tot i el cost addicional que suposaria fer-se càrrec del manteniment  d'aquestes instal·lacions, aquest sempre seria inferior al de la construcció d'un nou pavelló i el seu manteniment posterior.

 

Per tot això, aquest regidor presenta al ple de l'Ajuntament, amb la intenció de veure-la enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva aprovació, si procedeix, la següent proposta

ACORDS

 

1.     Iniciar una actuació d'urgència de posada a punt del pavelló pel curs escolar vinent, en el marc del conveni vigent.  

2.     Iniciar la renegociació del conveni per: assolir el control i la gestió de les zones esportives, incloses les pistes exteriors, en horari no lectiu; incloure-hi la possibilitat de construcció d'una grada lateral, i incloure les instal·lacions dins un pla de gestió i manteniment de les instal·lacions esportives municipals.

 

 


 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10527

Latest Images

Trending Articles