Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10530

Plenari dimecres 29.

0
0

Demà Dimecres a les 12:00 es celebrerà un ple extraordinari.Com tots els plenaris és obert al públic i podeu escoltar-ho per Ràdio Pollença.

ORDRE DEL DIA DEL PLE EXTRAORDINARI
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió de 13 de juny de 2015

I.- PART RESOLUTIVA
2.- Aprovació, si procedeix, del reinici de l’expedient núm. 1/2008 d’investigació de béns (Camins que s'haurien d'incloure al catàleg).

Se durà a Ple el reinici dels expedients que van aprovar iniciar-se al 2008 però que a efectes reals no es van promoure, la seva finalització faria que aquests es poguessin incloure al catàleg de camins.

 

3.- Distincions La Patrona 2015

S'ha decidit donat les distincions a Rodrigo Hamu Quinteros músic i mestre de músics, mort recentment, José Antonio Encinas que recentment ha publicat el “Corpus Cavernario Mayoricense”, i a la Cooperativa Pagessa en el seus 35 anys.

Així mateis es farà entrega del quadre que en Toni Marquet ha pintat del batle republicà assassinat a la Guerra Civil, Pere Josep Cànaves , fill il·lustre de Pollença.

4.- Nomenament dels representants de la Corporació en òrgans col•legiats

5.- Moció presentada pel grup polític municipal Alternativa per Pollença per una actuació d’urgència i un conveni al pavelló de l’IES Clara Hammerl

6.- Propostes / Mocions d’urgènciaII.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10530

Latest Images

Trending Articles