Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10607

Dimecres ple extraordinari

0
0

Dimecres es celebrarà a la Casa Consistorial a  les 12:00 un ple extraordinari. Podeu assistir, escoltar-ho per  Ràdio Pollença  o seguir els acords al nostre perfil de facebook

ORDRE DEL DIA DEL PLE EXTRAORDINARI
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió de 13 de juny de 2015

I.- PART RESOLUTIVA
2.- Aprovació, si procedeix, del reinici de l’expedient núm. 1/2008 d’investigació de béns (camins)

Se durà a Ple el reinici d'uns expedients per investigar la titularitat d'uns camins dels quals se'n tenien dubtes per incorporar-los, si fos el cas, al catàleg de camins. Podeu consultar la proposta a l'enllaç

3.- Distincions La Patrona 2015

Abans de la Comissió Informativa es va format un tribunal per avaluar les propostes, tal com marca el reglament, amb un portaveu de cada grup municipal i la coordinadora de cultura i l'arxiver.  S'ha decidit donat les distincions a Rodrigo Hamu Quinterosmúsic i mestre de músics, mort recentment, José Antonio Encinas que recentment ha publicat el “Corpus Cavernario Mayoricense”, una obra que recull 50 anys d'espeleologiai la Cooperativa Pagesa Pollença que compleix 35 anys. 

A més a més al mateix acte que es donaran les distincions es  farà la presentació i donació del quadre que en Toni Marquet ha pintat del batle republicà assassinat a la Guerra Civil,  Pere Josep Cànaves, fill il·lustre de Pollença.

4.- Nomenament dels representants de la Corporació en òrgans col•legiats

5.- Moció presentada pel grup polític municipal Alternativa per Pollença per una actuació d’urgència i un conveni al pavelló de l’IES Clara Hammerl

A aquest article ja explicavam les actuacions que demanam. Ja han anat a pintar i comprovar que les bigues no estaven danyades. També s'ha demanat cita per entrevistar-se amb el Conseller d'educació) per millorar el conveni.

 

6.- Propostes / Mocions d’urgència

Sembla que es presentarà el punt retirat a l'anterior ple; determinació del número, característiques i retribucions del personal eventual.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

El mateix dimecres del ple, 15 minuts abans hi haurà Junta Genral d'Emser, per designar el Consell d'Administració.

                                         Pere Josep Canaves

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10607

Latest Images

Trending Articles