Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10475

Successió intestada.

Previous Senat
0
0
El Govern impulsarà una llei perquè en els casos de successió intestada, a falta de parents, la CAIB sigui partícep. JA ERA HORA. Les Illes Balears som l’única comunitat autònoma amb dret civil propi on l’herència intestada és atribuïda a l’Estat. Durant els darrers quatre anys, s’han liquidat a Balears per aquest concepte 2,11 milions d’euros.

Consell de Govern d'avui:

La Conselleria de Presidència iniciarà la tramitació d’un avantprojecte de llei de modificació del Text refós de la Compilació del dret civil de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, que asseguri que, en els casos de successió intestada de les persones amb veïnatge civil balear, a falta de parents, sigui cridada a l’herència la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

A l’actualitat, la successió intestada, a falta de persones amb dret a heretar —totes aquelles persones que moren sense testament i sense familiars reconeguts—, és a favor de l’Estat.

El Codi civil, al qual es remet el dret civil de les Illes Balears en aquests casos, estableix que dos terços del valor de l’herència es destini a fins d’interès social (institucions de beneficència, instrucció, acció social o professional), per la qual cosa els fons liquidats s’ingressen al Tresor Públic Estatal i es distribueixen mitjançant assignacions als pressuposts generals de l’Estat.

Es dóna la circumstància que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és l’única amb dret civil propi on l’herència intestada no queda a la comunitat autònoma del domicili del causant, per la qual cosa el Govern vol modificar la normativa per tal de permetre que la comunitat sigui cridada per a aquestes herències.

Durant el període 2010-2014, s’han liquidat i repartit, entre el Tresor Públic i entitats d’interès social, més de 2,11 milions d’euros.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10475

Latest Images

Trending Articles