Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10604

El Nou Ordre Mundial a Ufà (2).

0
0

  

 

    El Nou Ordre Mundial a Ufà (2).

 

 

         Resta palès: Les acumulacions militars que fa l'Imperi per tal assegurar el seu domini mundial són inútils; no determinen en absolut el procés del nou cicle històric.

   I més encara: La despesa militarista, totalment fora de control, mena el país a la ruïna, avançant el temps de l'arribada del món multipolar.

 

     Vegeu l'article d'En Mahdi Nazemroava

Neither Greater Asia nor Greater Europe: America’s «Chaos» versus a Silk World Order | Global Research - Centre for Research on Globalization


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10604

Latest Images

Trending Articles