Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
People Here Also Viewed:
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10932

Joaquin María Bover y Rosselló: obra digitalizada (2)

0
0

En la Wikipedia la entrada Joaquín María Bover y Roselló (Sevilla, 1810 - Palma de Mallorca, 1865) ya indica en su menú de apartados: "Lista parcial de sus obras", en la que enumera quince.

En 1981, el Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana dedicó un número especial a la figura de Bover, en él Jaume Bover, descendiente y estudioso de la figura y obra de su antecesor indica: "Quan la Societat Arqueològica Lul·liana ens encarregà la redacció del present repertori mai pretenguérem reunir tota la producció bibliogràfica de Bover. Sabíem que això és impossible, i a més eren necessaris uns mitjans que no estaven al nostre abast. L'objectiu, doncs, es limità a reunir el màxim possible d'informacions bibliogràfiques boverianes tenint en compte tota casta de limitacions" (en "Bibliografia de Joaquim Maria Bover de Rosselló, intent d'aproximació".

He hallado las siguientes obras digitalizadas que hay que añadir a las ya anteriormente enlazadas en Obra digitalizada de Joaquin María Bover y Rosselló.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10932

Latest Images

Trending Articles