Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10472

Baixada de sous. Ple extraordinari juliol

0
0

Ahir és va realitzar el primer ple de la legislatura, un ple extraordinari, amb un caràcter organitzatiu. Estam satisfets de que l'equip de govern hagi acceptat les nostres peticions per rebaixar-se el sou i retirar el punt dels càrrecs de confiança. També valoram positivament la creació de la Junta de Portaveus i la nostra presència a la Junta de Goverrn

A continuació resumim com va ser el desenvolupament d’aquest i quina és la nostra valoració. Al pla va faltar el regidor del Pi, en Martí Roca.

1.- Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple. Aprovat pels vots a favor de Junts, PP, UMP i Alternativa i l'abstenció de Tots.

S'aprova mantenir els horaris actuals, és a dir el darrer dijous de cada mes (llevat dels mesos d'agost i desembre) a les 20'00. El nostre vot ha estat favorable, ja que pensam igual que fa quatre anys, i a diferència de Tots per Pollença, que cal fer un ple cada mes i no un cada dos mesos. Com més plens més democràcia i això és bo, i sobretot per l’oposició.

Però aquí el debat ha vingut quan el portaveu de Tots, Tomeu Cifre, ha aprofitat la seva intervenció per retreure la retirada del Crist de la sala de plens. Segons ells això incompleix uns acords de ple, i les formes i els moments de fer-ho demostren covardia.

Miquel Àngel Sureda, portaveu de Junts ha dit que es respecta llei, i que no hi ha acord sobre quina decoració posar, i ha instat al senyor Cifre a que mostri aquest acord si realment existeix, i la nostra portaveu, na Marina Llobera ha dit que a Alternativa no sabem qui va posar el Crist, però que ens agrada el canvi de decoració.

L’utilització de la paraula decoració ha molestat a Tomeu Cifre, titllant de frivolitat aquest fet, i  ha insistit amb l’incompliment dels acords. El debat ha seguit fins que el batle l’ha tallat, recordant que a l’Ajuntament no hi ha d’haver símbols religiosos.

Volem aprofitar per recordar al portaveu i membres de Tots que no vivim en un estat catòlic, vivim a un estat aconfessional on conviuen persones de moltes religions, i altres no creients, i que tenir un símbol catòlic en una sala de plens és una ofensa o molts de pollencins que no tenen perquè professar aquesta fe. Per tant a Alternativa celebram el fet, ja que creiem que és una passa més en l’objectiu d’aconseguir separar l’Estat i la religió.

Dins d’aquests torns de paraules, na Marina ha aprofitat per reclamar l'elaboració d’un reglament de Ple. Així evitarem que aquests s’eternitzin, i que hi hagi polítics que parlin més que la resta. Evidentment aquest reglament també ha de permetre la participació ciutadana als plens.

 2.- Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents.Aprovat per unanimitat.

Es realitzaran el divendres abans de cada ple a les 12,00 hores. Estarà composta per 3 membres de Junts, 3 de Tots, 1 del PP, 1 d’Alternativa, 1 del Pi i 1 de UMP.

3.- Periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local (article 88.1 LMRLIB).Aprovat amb els vots a favor de Junts, Ump, PP i Alternativa i l'abstenció de Tots.

Es faran el primer i tercer dimarts de cada mes a les 12'00 hores. Tomeu Cifre de Tots ha dit que a les 12’00 és massa tard i que perjudica a alguns funcionaris, i el Batle li ha dit que si veuen que falta temps es canviarà l’horari.

4.- Constitució de la Junta de Portaveus i dació de compte de constitució de grups polítics municipals. Aprovat amb els vots a favor de Junts, UMP, Alternativa i Tots i el vot en contra de PP.

S’ha aprovat que la Junta de Portaveus es reuneixi el divendres anterior a la Comissió Informativa, a les 12'00 hores. David Alonso ha demanat fer-la en capvespre o el mateix dia que la Comissió Informativa per tema d’horaris. Tomeu Cifre ha recordat la necessitat de fer ordres del dia i convocar-les amb 48 hores d’antelació per que aquestes funcionin correctament, cosa que segons el Batle es farà.

5.- Coneixement de les resolucions del Batle en matèria de nomenaments de Tinents de Batle, membres de la Junta de Govern Local, com també de les delegacions de Batlia conferides. Això no es vota.

Però tot i no votar-se ha estat quan s’han viscut els moments més tensos. David Alonso ha començat les intervencions i ha tret el tema de la compatibilitat de Tomeu Cifre (Junts) com a regidor d’urbanisme, i també ha dit que creu que el representant de Tots ha d’estar a la junta de Govern (JG), ja que és la força de l’oposició més votada. El portaveu de Tots ha agafat el relleu i ha dit que Alternativa té un pacte secret de govern amb Junts i per això estam a la JG, sinó a aquesta hi serien ells, que son els que s’ho mereixen per ser el grup majoritari de la oposició.

Na Marina li ha contestat el que pensam tots els membres del partit. No acceptam lliçons polítiques de Tots, i menys sobre transparència. Si ara tant els interessa la transparència que comencin per publicar el cost de la seva campanya electoral!!!. Sobre el pacte hi ha el que està publicat i res més. I sobre la idea de que el més votat estigui a la JG, cal recordar al portaveu de Tots que quan ell era el que manava no va aplicar aquest criteri, i va treure al nostre regidor Pepe Gargia per posar al seu lloc al representant de UMP.

La nostra portaveu també ha recordat que volem que la disciplina urbanística torni a la JG (se suposa que hi tornarà, però per ara les atribucions són les mateixes que fins ara.) I quan deim que volem que torni, és perquè en algun moment hi va ser, fins que a Tomeu Cifre li va semblar millor que la disciplina urbanística fos una competència de batlia. No pot ser que un tema tant important com la disciplina urbanística estigui en mans d’una única persona.

Però la tensió ha arribat amb el tema de la compatibilitat del regidor d’urbanisme i la seva activitat professional (té un despatx d’arquitectura a Pollença). El portaveu de Tots ha recriminat una falta de ètica per part del regidor, i aquest, que sembla que ja esperava els atacs ha defensat el seu honor i ha començat a retreure incompatibilitats ètiques del portaveu de Tots quan era batle. Aquest darrer ha canviat de color i s’ha posat nerviós. Tot ha pujat de tot, i s’han sentit paraules i s’han vist unes formes, sobretot per part del portaveu de Tots, poc pròpies d’un ajuntament. Tot junt ha vengut a demostrar que cal un reglament per evitar aquestes coses, i que alguns també necessiten algunes lliçons de respecte i cultura democràtica.

 6.- Determinació del número, característiques i retribucions del personal eventual. Aquest punt a instància nostre ha estat retirat de l'ordre del dia.

Estam contents per la retirada d’aquest punt. En principi s’havia de votar la plaça de l’encarregat de l’Àrea de Serveis. Hem fet veure a l’equip de Govern que amb un regidor amb dedicació exclusiva no fa falta, i si pot ser, creiem que és millor que la plaça es cobreixi per promoció interna. Amb les dificultats per contractar que hi ha això s’ha de pensar molt bé, i valorar si és més útil un altre càrrec de confiança. Veurem com es desenvolupen els fet.

 

7.- Relació de càrrecs de la Corporació amb dedicacions exclusives i parcials i retribucions corresponents. Aprovat amb el vot a favor de Junts, Ump i Alternativa, vot en contra de Tots i l'abstenció de PP

Podem estar contents, ja que gràcies a les nostres pressions hem aconseguit que l’equip de govern rebaixes els sous que tenien previstos inicialment, fent que el cost final sigui inferior. Com molts ja sabeu, hi ha tres dedicacions exclusives, i dues dedicacions al 70%., i per molt que el portaveu de Tots digui que la distribució correspon a un intent d’acontentar als partits, que hi ha 4’4 dedicacions, ...La veritat és que hi ha una rebaixa de sous, i del cost total del consistori..

Evidentment hem votat a favor. A continuació teniu una comparativa entre les retribucions de les dues legislatures. A aquest quadre també apareixen els tinents de batle. Aquestes dietes s’han votat al punt següent, però també s’han rebaixat gràcies a la nostra feina.

Anterior

Actual

Equip de govern: 215.413

 

1 batle amb dedicació exclusiva: 40.805

2 regidors ded. exclusiva: 73.826 (36.913 x2)

1 tinent de batle amb dietes: 16.800

6 regidors delegats: 84.000 (14.000 x 6)

Equip de govern: 183.728

 

1 batle amb dedicació exclusiva: 36.750

2 regidors a/ded. exclusiva: 69.400 (34.700 x2)

2 regidors a/ded parcial 70%: 48.578 (24.289 x2)

2 tinents de batle amb dietes: 29.000 (14.500 x2)

Oposició: 42.000

 

7 regidors sense delegació amb dietes: 42.000 (6.000 x 7)

Oposició: 60.000

 

10 regidors sense delegació amb dietes: 60.000 (6.000 x 10)

Cost total retribucions: 257.413

Cost total retribucions: 243.728

 

8.- Assignació de dotacions als grups polítics municipals i règim d'indemnitzacions i assistències per als membres de la Corporació. Aprovat amb el vot a favor de Junts, Alternativa i PP i l'abstenció de Tots.

Com hem dit abans també hem aconseguit que es baixessin les dietes de tinent de batle, concretament en 2300€ cada un. Les dietes dels regidors de l’oposició s’han mantingut i les dotacions als grups municipals han baixat, però simplement perquè hi ha menys grups que a l’anterior legislatura.

En aquest punt David Alonso del PP i Tomeu Cifre de Tots han dit que polítics han de cobrar bé, per dignificar la política i fer que tothom es senti atret a participar. Alonso fins i tot ha dit que no han de cobrar patató. Ha estat bastant indignant sentir això tenint en compte la situació que viu molta gent. Na Marina no ha pogut estar callada, els recordat que 2500€ no és patató i els hi ha dit que ells, tant defensors de l’empresa privada, pensin també amb aquesta dignitat quan es tracta del sous dels treballadors.

9.- Nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans col·legiats. La primera part ha estat retirada ja que encara no estaven complets tots els òrgans. La part B ha estat aprovada per unanimitat.

La part retirada es perquè alguns partits no havien presentat els seus candidats (PP i Alternativa). Un com presentats (després del Ple) i complets els òrgans ja es tornarà a dur a ple.

 

Avuia les 20:00 h a la Biblioteca Municipal de Pollença, Can Llobera (pl. Vella), la portaveu del GOB, na Margalida Ramis presentarà el monogràfic sobre el turisme «Tot Inclòs. Danys i conseqüències del turisme a les nostres illes». I el doctor en geografia Ivan Murray Mas farà  una xerrada sobre una problemàtica que aborda el monogràfic: l'ús turístic dels habitatges, que a Pollença és tant comú i un tema de primer ordre.Us esperam

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10472

Latest Images

Trending Articles