Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10592

Primeres passes dins l'equip de govern

Previous Cascades
0
0

La primera setmana des de la presa de possessió del nou batle va ser de presa de contacte amb l'Ajuntament. Aquesta, en canvi, una vegada ja decidit el repartiment d'àrees de govern, està suposant que ens anem fent una idea dels reptes que cadascú haurà d'assumir d'una manera més directe dins l'Ajuntament, sempre sense oblidar que hem iniciat una feina que és d'equip, i que per tant no hi ha compartiments estancs entre àrees.

El primer, les urgències, que sovint agafen el temps d'altres coses que són tan importants o més. Els problemes més grans venen de qüestions relacionades amb el personal. També és el valor més gran, ja que sense el personal res no funcionaria. Per tant segur que és allò que ens ocuparà més temps i esforços. Pot semblar que, en tractar-se de gestions internes, les qüestions de personal han de tenir poca repercussió en el poble (i per tant poc interès pels polítics), quan en realitat és tot el contrari, ja que un personal motivat i ben coordinat és la primera clau per una acció de govern eficaç i que doni resultats.

Després, algunes penyores que cal resoldre aviat: el contracte de la neteja viària, la minva de personal de confiança a causa de la Llei d'Estabilitat, acabar de tancar el Festival de Pollença i les festes d'estiu, el llistat interminable de contractes que es troben en situació irregular, totes les patates calentes en matèria d'urbanisme (Villa Cortina, Formentor, Pla General, Catàleg...), no acabaríem mai... I la resolució de totes aquestes qüestions sempre amb la transparència i consens que volem tenir com a senya d'identitat del nou govern municipal.

Només ens cal demanar paciència als ciutadans. Segur que molts tenen afers més o manco particulars que per cadascú tenen una gran importància, però ara allò que cal és resoldre més urgentment són els problemes que afecten a l'interès general.

Ara les delegacions de les àrees ja estan fetes. Podreu trobar-les publicades a la web municipal, i aquest dimecres debatrem amb tots els grups municipals la composició de la Junta de Govern, les seves atribucions, la composició dels òrgans col·legiats i les retribucions dels regidors. Farem la primera de les juntes de portaveus, que volem que siguin habituals al llarg de la legislatura.

 

Una de les primeres penyores que haurem de sol·licionar és el lamentable estat en que ens han deixat el Parc de la Gola per la deixadesa municipal i del Govern Balear

 

 
 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10592

Latest Images

Trending Articles