Quantcast
Channel: Bloc de BalearWeb
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10613

Sa realitat de sa renda garantida de 600 euros mensuals

0
0

Segons lo que ha sortit pes mitjans de comunicació, es futur nou Pacte de Progrés, entre altres qüestions, ha acordat, com una de ses seves mesures estrelles, posar en marxa una renda garantida de 600 euros mensuals per a totes aquelles persones sense recursos o amb ingressos insuficients. Es firmants des pacte calculen que aquesta mesura suposarà una despesa d’uns 60 milions d’euros cada any i que beneficiarà a unes 115.000 persones.

Vagi per endavant que no crec amb aquests tipus de mesures que, quasi sempre, acaben desincentivant sa creació de llocs de feina i construint xarxes clientelars ben dubtoses. En tot cas, aquest tipus d'iniciativa donarà peu a sa tradicional picaresca espanyola. Molts preferiran poder cobrar aquest subsidi, sense fer res, i complementar-lo amb algunes feinetes en negre, que haver de fer feina vuit hores cada dia, per poder guanyar només una mica més.

En tot cas, des des meu punt de vista, estam davant una mesura propagandística i antieconòmica. De fet, sa realitat des nombres és ben distinta de sa que ells mos volen fer creure. Facem alguns càlculs senzills. Si sa renda bàsica garantida són 600 euros cada mes, açò vol dir que en un any sa persona beneficiària guanyaria, sense fer res, 7.200 euros. Si es pressupost total d'aquesta partida són 60 milions d’euros, llavors aquesta mesura només podria beneficiar a 8.333 persones (60 milions dividit 7.200 euros), molt enfora de ses 115.000 que ells diuen que podrien beneficiar. Si volguessin beneficiar a 115.000 persones amb 600 euros cada mes, llavors necessitarien 828 milions d’euros cada any, una xifra impossible amb ets actuals pressuposts i impossible per molt que millorés es sistema de finançament autonòmic.

Es futurs governants comencen amb un suspens an es primer examen de matemàtiques. Si amb una qüestió tant senzilla ja desbarren, no vull pensar que mos poden fer a partir d’ara.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10613

Latest Images

Trending Articles